Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4859 Тестові завдання, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

Тестові завдання, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

« Назад

Тестові завдання

Тестові завдання можуть бути використані на етапі усвідомлення нового навчального матеріалу; на етапі перевірки знань (поетапний, узагальнюючий контроль), а також на етапі закріплення (застосування знань на практиці).

Тестові завдання поділяються на декілька груп.

1. “Вибрати правильну відповідь (правильні відповіді)”.

Треба вибрати правильну відповідь з наведених чотирьох, або одну чи дві відповіді з наведених п'яти, шести і більше варіантів.

2. “Вставити пропущене слово (слова)”.

В речення, висловлення чи визначення необхідно вставити пропущене слово або слова, що означають термін, прізвище вченого, назву речовини та ін., залежно від змісту питання.

3. “Підібрати пару (пари)”.

Треба з термінів та речень скласти пару (пари) таким чином, щоб одержати правильні визначення.

4. “Заповнити схему”.

Треба доповнити наведену схему назвами наук, речовин, термінами та ін., з’єднавши частини схеми в єдине ціле.

5. “Доповнити відповідь”.

Треба доповнити відповідь на поставлене питання шляхом продовження переліку термінів, характеристик основних екологічних проблем, методів моніторингу та ін.

6. “Написати (дописати) рівняння реакції”.

Потрібно написати або закінчити рівняння хімічної реакції, визначивши вихідні речовини, продукти реакції, умови її перебігу. Якщо необхідно, написати іонне рівняння реакції.

Переважають завдання першої, другої та третьої груп. Крім того, є завдання, де потрібно перелічити декілька ознак, прикладів або причин того або іншого явища.

Існує декілька підходів до оцінювання відповідей при тестуванні:

1. За кожен варіант відповіді ставиться 1 бал (1 правильна відповідь – і бал).

Оцінку за тестове завдання в такому випадку можна виставити за такою шкалою:

Таблиця Т3

Критерії оцінки

Кількість набраних балів

Оцінка

до 3-4

5-7

8-9

10

“незадовільно”

“задовільно”

“добре”

“відмінно”

У наведених тестових завданнях сума балів складає 10. Тому дуже легко підрахувати підсумки тестування й оцінювати результати.

2. За кожну правильну відповідь – 1 бал, у випадку неповної відповіді 0,5 бала. Оцінку за тестове завдання можна виставити за сумою балів.

Коефіцієнт засвоєння студентами навчального матеріалу визначають за формулою А.А. Киверялга:

К= (Ni/nN)*100%

де К – коефіцієнт засвоєння знань; Ni – сума правильних відповідей студентів; n – загальна кількість студентів, які виконували роботу; N – кількість правильних відповідей, що містяться у тесті.

Коефіцієнт доступності навчального матеріалу визначають за формулою:

Кдост.=К/100,

де К – коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу за Киверялгом А.А.

Доступним та засвоєним є матеріал, якщо Кдост. не менший, ніж 0,6, що відповідає оцінці “3”. Коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу (К) при цьому не менше, ніж 60%.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!