Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4854 Приклад розрахунку до практичної роботи №2, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

Приклад розрахунку до практичної роботи №2, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

« Назад

Приклад розрахункудо практичної роботи №2

За матеріалами варіанту 0

Загальна сума збитків визначається за залежністю:

З=За+Зв+Зг;

а) Визначення збитків від забруднення атмосфериЗа

Завдання. Підприємство “Хімволокно”, що знаходиться в зоні N, щорічно в атмосферне повітря викидає полютанти А та В відповідно масами МА, т та МВ,, т. Знайти збитки від забруднення атмосфери, якщо висота факела викиду h, м.

Дані для розрахунку

№ вар.

Місце розташу-вання

К-сть населення, тис. чол.

Висота факела викиду

А

В

МА,Т

МВ,Т

0

Лісопарк

 

19

Оксиди N

НF

23

17

Знаходимо значення За, використовуючи дані для розрахунку по варіанту 0 (табл.2.4) і значення відповідних коефіцієнтів із табл. 2.1 і 2.2. та значення питомих збитків від забруднення(табл.2.3)

За= За(оксиди N)+ За(HF);

За(оксиди N)=2,5· 1,3 · 250грн/т · 23 = 18687,5, грн.;

За(HF)= 2,5 · 1,3 · 1100грн/т · 17 = 60775, грн.

Отже, За=18687,5 + 60775 = 79462,5, грн.

б) Визначення збитків від забруднення водних ресурсів Зв

Завдання. Підприємство “Хімволокно” в результаті своєї діяльності скидає у водні джерела шкідливі речовини C та D, відповідно масами Mc та Md. Знайти збитки, що завдаються НПС з певним водоспоживанням.

№ вар.

Водоспоживання

Речовина С

Речовина D

Мс,т

MD,т

0

З водосховищ

Органічні сполуки

Зважені речовини

78

124

Знаходимо значення Зв, використовуючи значення коефіцієнту з табл.2.5 та значення питомих збитків (табл. 2.6.):

Зв= Зв(орг.сполуки) + Зв(зважені речовини);

Зв(орг.сполуки) = 2 · 700грн/т · 78т = 109200, грн.;

Зв(зважені речовини)= 2 · 80грн/т · 124т = 19840, грн.

Отже, Зв= 109200 + 19840 = 129040, грн.

В) Визначення збитків від забруднення земельних ресурсів Зг

Завдання. Підприємство “Хімволокно” щорічно розташовує відходи певними масами. Знайти економічні збитки від забруднення земельних угідь.

Дані для розрахунку:

№ вар.

Р а й о н

Маси речовин, т/рік

Неорганічні відходи

Органічні відходи

Відходи побутових сміттєзвалищ,

0

 С/г угіддя

 145

 345

 567

Знаходимо значення збитків від забруднення Зг, використовуючи дані варіанту (табл..2.10), коефіцієнту таблиці 2.8 та значення питомих збитків від забруднення відходами земельних ресурсів (табл.2.9):

Зг= Зг(неорг.відходи) + Зг(орг.відходи) + Зг(побут.відходи);

Зг(неорг.відходи)= 2 · 250грн/т · 145т =72500, грн.;

Зг(орг.відходи)= 2 · 300грн/т · 345т = 207000, грн.;

Зг(побут.відходи)= 2 · 400грн/т · 567т= 453600, грн.

Отже, Зг= 72500 + 207000 + 453600 = 733100, грн.

Загальна сума збитків, спричинена діяльністю підприємства “Хімволокно” становить З = За + Зв + Зг = 79462,5 + 129040 + 733100 = 941602,5, грн.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!