Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4853 Приклад розрахунку до практичної роботи №1, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

Приклад розрахунку до практичної роботи №1, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

« Назад

Приклад розрахункудо практичної роботи №1

За матеріалами варіанту 0

Дані для розрахунку (в кг)

№ вар.

Підприємство

МН2S

МCS2

MМn*

Mстирол

Мнітритів

Мфосфатів

Мтв

0

ВАТ Хімволокно, Київ

120

6700

156

7800

3400

190

12000

Виражаємо відповідні маси полютантів в тоннах (т):

0

ВАТ Хімволокно, Київ

0,12

6,7

0,156

7,8

3,4

0,19

12

В практичні роботі нам необхідно визначити збір за забруднення навколишнього природного середовища ВАТ Хімволокно, що знаходиться в м. Києві. Для цього розраховуємо:

- суму платежів за забруднення атмосферного повітря;

- суму платежів за розміщення відходів;

- суму платежів за скиди у водні об’єкти.

Сума платежів за забруднення атмосферного повітря

- в межах установлених лімітів:

Знаходимо значення коригувальних коефіцієнтів з таблиць 1.4. та 1.5.:

Кнас= 1,8;

Кф= 1,25.

Т.як значення гранично-допустимих і середньорічних концентрацій невідомо, то Кз=1,а Ка=500.

Використовуючи дані нормативів збору за викиди в атмосферне повітря (табл.. 1.1.) визначаємо плату за забруднення атмосферного повітря полютантами межах установлених лімітів (в практичній роботі Млім=1т):

П(H2S)= 0,12т · 171 грн/т · 1,8 · 1,25 · 1 · 500 = 23085, грн.;

П(CS2) =1т · 11грн/т · 1,8 · 1,25 · 1 · 500 = 12375, грн.;

П(Мn)= 0,156т · 422грн/т · 1,8 · 1,25 · 1 · 500 = 74061, грн.;

П(стирол)= 1т · 389грн/т · 1,8 · 1,25 · 1 · 500 = 437625, грн.

Знаходимо суму платежів за забруднення в межах установлених лімітів:

ΣП=23085+12375+74061+437625= 547146, грн.

Б) за понадлімітні викиди:

Ш(СS2) = 5 · (6,7 - 1)т ·11грн/т · 1,8 · 1,25 · 1 · 500 =352687,5, грн.;

Ш(стирол)= 5 · (7,8 - 1)т ·389грн/т · 1,8 · 1,25 · 1 · 500 = 14879250, грн.

Отже, ΣШ= 352687,5 + 14879250 = 15231937,5, грн.

Загальна сплата збору за забруднення атмосферного повітря становить:

547146 грн. + 15231937,5 грн. = 15779083,5, грн. 

Сума платежів за розміщення відходів

Загальна маса твердих відходів становить 12 тонн:

Мт.в.(1-го класу)=6,т;

Мт.в.(2-го класу)=6,т.

Використовуючи значення нормативів відходів в залежності від класу небезпечності (табл. 1.2) та значення коригувальних коефіцієнтів (табл.1,6 і 1,7) знаходимо суму платежів за розміщення відходів:

ΣПрв= Прв1+ Прв2.

Прв1= (55грн/т · 1т · 3 ·1) + (5 ·55грн/т · (6-1)т · 3 ·1 )= 4290, грн.

Прв2= (2грн/т ·1т · 3 ·1) + (5 · 2грн/т · (6-1)т · 3 ·1 )= 156, грн.

Отже, ΣПрв= 4290 + 156 = 4446, грн.

Сума платежів за скиди у водні об’єкти

Використовуючи значення нормативів збору за скиди полютантів (табл.1.3) та значення регіонального (басейнового) коефіцієнту (табл.1.8), знаходимо суму платежів за скиди у водні об’єкти:

∑Пс= Пс(нітритів)+ Пс(фосфатів)

Пс(нітритів)= 1т · 172грн/т · 2,2 + (3,4-1)т · 172грн/т · 2,2 · 5 = 4919,2, грн.;

Пс(фосфатів)= 0, 19т · 28грн/т · 2,2 = 11,704 грн.

Отже, ∑Пс= 4919,2 + 11,704 = 4930,904, грн.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!