Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4852 Практична робота №4 на тему Визначення економічного ефекту природоохоронних заходів, Екологія, АДПСУ

Практична робота №4 на тему Визначення економічного ефекту природоохоронних заходів, Екологія, АДПСУ

« Назад

Практична робота №4 на тему Визначення економічного ефекту природоохоронних заходів

Мета: навчитись визначати економічний результат природоохоронних заходів.

Хід роботи

Економічний результат природоохоронних заходів Р виражають у величині відвернених ними річних економічних збитків від забруднення довкілля П і річного приросту прибутку (додаткового прибутку) від поліпшення виробничих результатів діяльності підприємства чи групи підприємств D Д,

тобто

Р = П + D Д        (1)

Величина відвернених економічних збитків від забруднення середовища. П дорівнює різниці між розрахунковими величинами збитків, які мали місце до здійснення природоохоронних заходів Зф і залишкових збитків після проведення цих заходів Зм, тобто

П = Зф – Зм     (2)

Якщо в періоди будівництва-реконструкції (а також проектні строки експлуатації природоохоронних споруд), величини затрат і результат в період експлуатації істотно не змінюється в часі, то порівнювання варіантів природоохоронних заходів може проводитися за величиною їх річного чистого економічного ефекту Р. Вибір найкращого з кількох варіантів природоохоронних заходів у такому випадку проводиться за формулою:

Р = (П - З) max   (3)

Приведені до річної розмірності затрати визначаються за формулою:

З = С + Ен • К      (4)

де С – сукупні експлуатаційні витрати, грн.;

К – капітальні вкладення на впровадження природоохоронних споруд, грн.

Ен – норматив річної ефективності капіталовкладень (тимчасово приймається в розмірі 0,15).

У тому випадку, коли порівнюються заходи, що забезпечують вихід на заданий рівень якості навколишнього природного середовища, приведені затрати визначають за формулою:

З = К + Тп • С      (5)

де Тп – нормативний строк окупності капітальних вкладень (величина зворотна Ен )

При виконанні практичної роботи необхідно використовувати формули по знаходженню збитків (Зф та Зм) від забруднення атмосфери шкідливими речовинами з практичної роботи № 2, а також і коефіцієнти f1 і f2, що були зазначені в практичній роботі № 2. 

Завдання: після проведення екологічної експертизи підприємству було запропоновано ввести нову систему очищення газових викидів. Визначте економічний результат даного заходу, якщо відомо маси полютантів до впровадження ефективного методу очистки, передбачені маси викидів після встановлення нової системи очищення, а також вартість даної установки та величина експлуатаційних витрат.

Таблиця 4.1

 • Дані для розрахунку:

№ вар.

Маси викидів до впровадження очисних споруд, тис. т/рік

Вартість очисної установки К млн..грн.

Маси викидів після впровадження очисних споруд, тис.т/рік

Експлуатаційні витрати С, тис.грн. на рік

 

М пилу

М SO3

 

М пилу

М SO3

 

0

15

34

1,9

0,84

О,18

139

1

20

15

2

1,2

0,3

300

2

13

9

0,7

0,2

0,1

50

3

35

14

2,3

1,6

1,2

100

4

17

9,9

3

1,8

0.6

235

5

45

12

8

1,4

0,6

123

6

23

11

2,3

0,56

0,3

56

7

89

56

9

1,2

1,3

500

8

45

12

12

5

1,9

741

9

56

14

8,9

5,6

0,98

321

10

29

31

10

20

0,.9

123

11

6,9

3,2

4

0,36

0,01

20

12

9

8

5

0,7

0,6

12

13

17

13

19

3,4

1,35

41

14

23

19

39

0,23

0,19

50

15

89

23

54

4,9

2,0

89

16

10,23

16,2

10,8

1,8

1,2

180

17

34

9,6

12

2,5

0,9

560

18

28

18

34

-

0,9

90

19

96

67

19

9

7

600

20

5

8

4

0,05

0,6

80

21

6,236

8,25

7,8

0,895

0,9

70

22

8,5

7,9

10

0,56

0,4

1000

23

78

11

16

5,6

2,03

110

24

46

22

44

5,23

8,8

2000

25

34

23

5,8

7

1

52

26

19

15

9

1,5

1,9

230

27

14

15

7

1

0,36

350

28

29

15

8

3,8

4,3

40

29

11

10,2

7,59

1,4

0,53

1000

30

8

7,5

8

2,2

1,6

560

31

10

25

12

4,2

5,3

100

32

13

9,5

30,7

10,2

2,1

150

33

35

11

12,3

12,6

1,23

90

34

17

9,9

3

1,8

1,6

135

35

35

2,2

1,8

1,4

2,6

123

Зробити висновок щодо ефективності впровадження природоохоронних споруд. 

Питання для самоконтролю

 1. Загальна характеристика природоохоронних заходів.

 2. Економічна і соціальна ефективність проведення природоохоронних заходів.

 3. У чому полягає екологічна ефективність здійснення природоохоронних заходів?

 4. Методика визначення природоохоронних затрат.

 5. Методи розрахунку чистого економічного ефекту природоохоронних заходів.

 6. Економічне обґрунтування проведення природоохоронних заходів.

 7. Вибір природоохоронного заходу на підприємстві.

 8. Загальна (абсолютна) ефективність природоохоронних витрат.

 9. Характеристика державного фінансування природоохоронних програм у зарубіжних країнах.

 10. Екологічний ризик та екстернальні ефекти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!