Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4851 Практична робота №3 на тему Розрахунок загальноекономічних збитків від забруднення довкілля, Екологія, АДПСУ

Практична робота №3 на тему Розрахунок загальноекономічних збитків від забруднення довкілля, Екологія, АДПСУ

« Назад

Практична робота №3 на тему Розрахунок загальноекономічних збитків від забруднення довкілля

Мета: навчитись визначати загальні економічні збитки від забруднення навколишнього природного середовища в залежності від концентрацій полютантів (пилу та сірчаного ангідриду).

Хід роботи

Загальні економічні збитки від забруднення довкілля визначаються за формулою: 

де ЕЗп – загальні економічні збитки від забруднення навколишнього природного середовища, грн.;

Ззн - питомі збитки, що завдаються здоров’ю населення і-им видом забруднювача в певній концентрації, грн.

Зкг - питомі збитки, що завдаються комунальному господарству, грн.

Таблиця 3.1

  • Питомі збитки від забруднення довкілля в залежності від концентрацій шкідливих речовин

Середньо-річна концент-рація пилу, мг/м3

Питомі збитки здоров’ю населення

Ззн, грн.

Питомі збитки комунальному господарству,

Зкг , грн.

Середньо-річна концентрація SO3 мг/м3

Питомі збитки здоров’ю населення.

Зкг грн.

Питомі збитки кому-нальному господарст-ву

Зкг , грн.

0,30

35

10

0,10

20

5

0,45

55

30

0,15

30

15

0,60

70

50

0,20

37

24

0,75

85

60

0,25

44

32

0,90

100

87

0,30

47

39

1,05

110

100

0,35

50

44

1,20

114

102

0,40

52

49

1,35

118

106

0,45

53

51

1,50

122

110

0,50

54

52

1,65

124

115

0,55

55

53

R – чисельність населення в зоні впливу об’єкта-забруднювача, чол.;

Зсг – питомі збитки (в розрахунку на 1 га), що завдаються сільському господарству, грн.;

Зпр – питомі збитки промисловості (в розрахунку на 1 млн.грн.), грн.;

Якщо в таблицях стоїть “-”, то в такому випадку береться найближче встановлене значення в стовпчику.

Таблиця 3.2

  • Питомі збитки від забруднення об’єктів господарювання в залежності від концентрації полютантів.

Середньо

річна кон-центрація пилу, мг/м3

Питомі

збитки сільському та лісовому госп., грн.

Питомі

збитки промисловості, тис.грн.

Середньорічна кон-центрація SO3 мг/м3

Питомі збит-ки сільському та лісовому господарству, грн.

Питомі збитки промисловості, тис. грн.

0,1

10

-

0,05

10

-

0,2

16

-

0,1

20

0,1

0,3

25

-

0,2

50

0,2

0,5

40

0,4

0,3

90

0,3

0,6

-

1,2

0,4

105

0,45

0,9

-

2,0

0,5

120

0,6

1,2

-

2,9

0,6

-

0,7

1,5

-

3,7

0,7

-

0,85

1,8

-

4,5

0,8

-

1,0

S – площа с/г угідь, S=№вар • 10га (такий варіант приймається для виконання практичної роботи ).

Ф – вартість основних промислово-виробничих фондів, млн.грн.;

n – загальна кількість домішок.

Завдання: знайти загальноекономічні збитки від забруднення атмосферного повітря, якщо відомі середньорічні концентрації пилу та сірчаного ангідриду (SO3), кількість населення, що піддається впливу даних полютантів та вартість основних промислово-виробничих фондів. 

Таблиця 3.3

  • Дані для розрахунку

№ вар.

Концентрація пилу в середньому на рік, С , мг/м3

Концентрація SO3 в середньому на рік С, мг/м3

Кількість чоловік R1

Вартість промислово-виробничих фондів Ф, лн.грн.

0

1,50

0,30

1156

8

1

0,30

0,10

234

12

2

0,60

0,20

500

13,9

3

0,90

0,30

641

78

4

1,20

0,40

812

56,9

5

1,50

0,10

1100

43,3

6

0,30

0,30

992

111

7

0,60

0,20

456

123

8

1,20

0,40

470

99

9

1,50

0,30

125

651

10

0,30

0,10

551

23,6

11

0,90

0,20

123

45

12

0,60

0,40

236

25,9

13

1.20

0,40

781

128

14

1,50

0,1

895

45,96

15

0,30

0,20

651

81

16

0,60

0,30

145

123

17

0,90

0,40

950

100

18

1,20

0,10

230

200

19

1,50

0,20

140

171

20

0,30

0,40

870

125

21

0,60

0,10

457

18,5

22

0,90

0,20

565

840

23

1.20

0,30

891

89,5

24

1,50

0,40

555

151

25

0,30

0,20

330

30,2

26

0,60

0,30

225

12,8

27

0,90

0,40

770

85

28

1,20

0,10

229

29,8

29

1,50

0,20

1000

458

30

0,30

0,30

950

75,26

31

0,30

0,10

634

2

32

0,60

0,20

700

3,9

33

0,90

0,30

541

7,8

34

1,20

0,40

412

5,6

35

1,50

0,10

100

4,3

Зробіть висновок щодо визначених загальноекономічних збитків від забруднення довкілля. 

Питання для самоконтролю

  1. Повноваження Кабінету Міністрів України в реалізації екологічної політики. Організація служб охорони навколишнього природного середовища.

  2. Назвіть основні складові контролю за станом та якістю навколишнього природного середовища.

  3. Визначення загально-економічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища (коли обсяг полютантів визначений певними концентраціями).

  4. Чи може бути впровадження очисних споруд основним заходом у стратегії раціонального природокористування та охорони НПС?

  5. Проблеми впровадження ефективних очисних споруд на сучасному етапі.

  6. Досвід економічно-розвинених країн у сфері оцінки економічних збитків.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!