Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4850 Практична робота №2 на тему Визначення збитків від забруднення навколишнього природного середовища, Екологія, АДПСУ

Практична робота №2 на тему Визначення збитків від забруднення навколишнього природного середовища, Екологія, АДПСУ

« Назад

Практична робота №2 на тему Визначення збитків від забруднення навколишнього природного середовища

Мета: навчитись визначати економічні збитки від забруднення НПС у випадку, коли відомо маси полютантів.

Хід роботи

Економічні збитки від забруднення НПС можна розглядати як забруднення окремих його компонентів: З = За + Зв + Зг

А) Збитки від забруднення атмосфери За

У тому випадку, коли параметри забруднення атмосфери виражено в тоннах, економічні збитки визначаються за формулою:

де f1 – коефіцієнт, що враховує розташування джерела викиду і кількість населення, якому завдаються збитки;

Таблиця 2.1

 • Значення коефіцієнта, що враховує розташування джерела викиду і кількість населення, якому завдаються збитки

f1

Місце розташування об’єкта

0,5

Сільські населені пункти

0,7

Місто з населенням до 100 тис. чол.

1

Місто з населенням від 100 до 500 тис. чол.

2

Місто з населенням понад 500 тис. чол.

2,5

Поблизу водоохоронних зон, санітарної СЗЗ, заповідних, паркових і лісопаркових зон

3,0

Поблизу курортних місць, історико-архітектурних пам’ятників, місць масового відпочинку людей

f2 – коефіцієнт, що враховує приведену висоту викиду; 

Таблиця 2.2

 • Значення коефіцієнта, що враховує приведену висоту викиду

f2

Висота викиду, м

1,5

0-15

1,3

16-40

1,0

41-80

0,7

81-150

0,3

151-200

0,15

221-300

Зп – питомі збитки від 1 тонни шкідливої речовини, що надійшла в атмосферу, грн./т;

Таблиця 2.3

 • Питомі збитки від забруднення атмосфери

Назва полютанта

Питомі збитки, грн./т

Пил

120

Сірчаний ангідрид (SO3)

150

Оксиди азоту (N2O, N2O5, NO )

250

Фтороводень (НF) та інші сполуки фтору

1100

Оксиди вуглецю (СО, СО2)

70

Вуглеводні (метан, етан, пропан, бутан)

80

n – кількість полютантів. 

Завдання. Підприємство “Хімволокно”, що знаходиться в зоні N, щорічно в атмосферне повітря викидає полютанти А та В відповідно масами МА, т та МВ,, т. Знайти збитки від забруднення атмосфери, якщо висота факела викиду h, м.

Таблиця 2.4

 • Дані для розрахунку

№ вар.

Місце розташу-вання

К-сть населення, тис. чол.

Висота факела викиду

А

В

МА,Т

МВ,Т

0

Лісопарк

 

19

Оксиди N

НF

23

17

1

Місто

70

23

Пил

СО

13

9

2

Місто

123

11

Метан

Пил

43

14

3

Місто

345

78

NO

Пропан

5,6

7,8

4

Місто

253

100

Пил

HF

3,4

12

5

Курорт

 

35

СО2

HF

4,6

7,8

6

Парк

 

157

Пил

СО

5,8

6,8

7

Заповідник

 

17,5

Оксид N

Оксид С

6,7

9,75

8

СЗЗ

 

200

Етан

Пил

8

12,34

9

Місто

157

99

СО

Метан

11

7

10

Місто

511

37

HF

СО2

10

3,456

11

Курорт

 

75

Пил

СО

7

9,67

12

Місто

344

14

Метан

Пил

8,7

5,7

13

СЗЗ

 

6

N2O5

HF

6,8

5,8

14

Курорт

 

16

Етан

NO

5

8

15

Місто

24

15

CH4

Сірчан.

ангідрид

8

34

16

Заповідник

 

81

СО2

Пил

11

13

17

Лісопарк

 

13

HF

NO

8

9

18

Місто

100

152

Метан

СО

9

11

19

Курорт

 

67

N2O

Пил

7

4,56

20

СЗЗ

 

200

Сірчан. ангідрид

HF

12

11

21

Місто

300

299

Пил

Етан

13

9

22

Курорт

 

12,45

Оксид N

Пил

21

18

23

Парк

 

117

СО

N2O5

9

7,8

24

Місто

45

102

Пил

Метан

11

8,9

25

Парк

 

16

Етан

Сірчан. ангідрид

17,9

11,8

26

Місто

457

153

Пил

СО2

3,456

9,78

27

СЗЗ

 

82

N2O

HF

7

12

28

Місто

75

79

СО

Пил

2

21

29

Лісопарк

 

14

Етан

Оксид N

4

14

30

СЗЗ

86

19

СО2

NO

12

8

31

Місто

70

13

Пил

СО

15

11

32

Місто

223

19

Метан

Пил

43

14

33

Місто

545

38

NO

Пропан

3,6

8,8

34

Місто

153

10

Пил

HF

3,5

12

35

Курорт

 

35

СО2

HF

2,6

8,8

Б) Економічні збитки від забруднення води Зв

Економічні збитки від забруднення водних об’єктів визначаються за формулою:

де L – коефіцієнт, що враховує розташування джерела викиду та водозабезпеченість регіону;

Таблиця 2.5

 • Значення коефіцієнта, що враховує розташування джерела викиду та водозабезпеченість регіону

Коефіцієнт L

Характеристика водоспоживання регіону

0,5

Не відчувається дефіциту у водних ресурсах

1,0

Баланс споживання і відведення води зводиться без дефіциту

1,5

Баланс споживання і відведення води зводиться з невеликим дефіцитом

2,0

Водозабезпечення здійснюється з великих водосховищ

3,0

Скид стічних вод передбачено в річки при великому дефіциті води

Зn – питомі збитки від викиду 1 т забруднюючої речовини у водні джерела;

Таблиця 2.6

 • Питомі збитки від забруднення водних джерел

Токсичні речовини

Питомі збитки Зn , грн./т

Зважені речовини

80

Важкі метали

400

Органічні сполуки

700

Кислоти і луги

950

Нафтопродукти

2060

Мв – маса викиду у воду, т/рік;

n – кількість забруднюючих речовин. 

Завдання. Підприємство “Хімволокно” в результаті своєї діяльності скидає у водні джерела шкідливі речовини C та D, відповідно масами Mc та Md. Знайти збитки, що завдаються НПС з певним водоспоживанням.

Таблиця 2.7

 • Дані для розрахунку

№ вар.

Водоспоживання

Речовина С

Речовина D

Мс,т

MD,т

 

0

З водосховищ

Органічні сполуки

Зважені речовини

78

124

 

1

Немає дефіциту

Кислоти

Нафтопродукти

127

136

2

Невеликий дефіцит

Важкі метали

Луги

49

389

3

З водосховищ

Зважені речовини

Альдегіди

58

199

4

Великий дефіцит

Нафтопродукти

Кислоти

78

80

5

Без дефіциту

Луги

Зважені речовини

110

131

6

Невеликий дефіцит

Органічні сполуки

Кислоти

68

25

7

З водосховищ

Спирти

Важкі метали

106

76

8

Великий дефіцит

Зважені речо-вини

Луги

75

19

9

Немає дефіциту

Кислоти

Нафтопродукти

69

95

10

Невеликий дефіцит

Луги

Альдегіди

56

88

11

З водосховищ

Органічні сполуки

Нафтопродукти

117

14

12

Великий дефіцит

Карбонові к-ти

Луги

123

45

13

Немає дефіциту

Спирти

Зважені речовини

54

17

14

Невеликий дефіцит

Важкі метали

Органічні сполуки

59

95

15

З водосховищ

Нафтопродукти

Спирти

128

12

16

Великий дефіцит

Кислоти

Важкі метали

124

136

17

Немає дефіциту

Луги

Органічні сполуки

47

95

18

З водосховищ

Важкі метали

Кислоти

68

52

19

Великий дефіцит

Спирти

Луги

91

125

20

Немає дефіциту

Кислоти

Альдегіди

117

376

21

Невеликий дефіцит

Зважені речовини

Органічні сполуки

173

30

22

З водосховищ

Нафтопродукти

Важкі метали

147

35

23

Великий дефіцит

Кислоти

Спирти

467

111

24

Немає дефіциту

Зважені речовини

Нафтопродукти

96

75

25

Невеликий дефіцит

Луги

Важкі метали

136

83

26

З водосховищ

Органічні сполуки

Нафтопродукти

291

34

27

Великий дефіцит

Кислоти

Зважені речовини

341

875

28

Без дефіциту

Важкі метали

Нафтопродукти

56

78

29

Невеликий дефіцит

Кислоти

Органічні сполуки

234

97

30

Без дефіциту

Кислоти

Нафтопродукти

127

136

31

Невеликий дефіцит

Важкі метали

Луги

49

389

32

З водосховищ

Зважені речовини

Альдегіди

58

199

33

Великий дефіцит

Нафтопродукти

Кислоти

78

80

34

Немає дефіциту

Луги

Зважені речовини

110

131

35

Без дефіциту

Нафтопродукти

Альдегіди

112

147

В) Економічні збитки від забруднення земельних ресурсів Зг

Економічні збитки від забруднення земельних угідь визначаються за формулою:


де q – коефіцієнт, що враховує родючість земельних ресурсів;

Таблиця 2.8

 • Значення коефіцієнта, що враховує родючість земельних ресурсів

q

Райони

0,5

для районів Полісся

0,7

для районів лісостепу

1,0

для районів степу

2,0

для зрошуваних с/г угідь

Зп – питомі збитки від розміщення 1 т забруднюючих речовин на земельні ресурси, грн.;

Таблиця 2.9

 • Питомі збитки від забруднення відходами земельних ресурсів

Забруднюючі речовини

Питомі збитки Зп грн.//т

Неорганічні відходи

250

Органічні відходи

300

Відходи побутових сміттєзвалищ

400

п – кількість полютантів. 

Завдання. Підприємство “Хімволокно” щорічно розташовує відходи певними масами. Знайти економічні збитки від забруднення земельних угідь.

Таблиця 2.10

 • Дані для розрахунку:

№ вар.

Р а й о н

Маси речовин, т/рік

Неорганічні відходи

Органічні відходи

Відходи побутових сміттєзвалищ,

0

 С/г угіддя

 145

 345

 567

1

Полісся

200

430

786

2

Лісостеп

1256

786

456

3

Степ

 236

987

900

4

С/г угіддя

456

789

560

5

Полісся

400

760

123

6

Лісостеп

678

765

200

7

Степ

650

230

120

8

С/г угіддя

560

89

123

9

Полісся

567

780

900

10

Лісостеп

678

654

950

11

Степ

780

550

666

12

С/г угіддя

340

564

231

13

Полісся

660

550

338

14

Лісостеп

400

12

456

15

Степ

450

82

763

16

С/г угіддя

500

300

1298

17

Полісся

653

675

96

18

Лісостеп

671

239

700

19

Степ

450

871

1000

20

С/г угіддя

129

123

786

21

Полісся

342

127

396

22

Лісостеп

800

761

230

23

Степ

560

720

120

24

С/г угіддя

230

650

119

25

Полісся

659

222

888

26

Лісостеп

334

765

991

27

Степ

226

119

336

28

С/г угіддя

664

332

118

29

Поліссся

331

67

865

30

Лісостеп

546

671

230

31

Полісся

300

130

586

32

Лісостеп

256

486

756

33

Степ

 536

187

400

34

С/г угіддя

256

989

560

35

Полісся

400

760

123

Зробити висновок, визначивши суму збитків З від забруднення атмосферного повітря, води та ґрунтів підприємством.

Питання для самоконтролю

 1. Що є критерієм для розрахунку платежів за забруднення довкілля?

 2. Поясність сутність поняття “збитки” та назвіть основні аспекти їх прояву.

 3. Екологічні збитки від забруднення навколишнього природного середовища.

 4. Доцільність визначення та основні види економічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища.

 5. Методи визначення збитків, заподіяні викидами в атмосферне повітря.

 6. Методи визначення збитків, заподіяні стічними водами.

 7. Методи визначення збитків від забруднення відходами виробництва.

 8. Шляхи удосконалення системи визначення збитків від забруднення навколишнього природного середовища.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!