Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4847 Плани семінарських та практичних занять, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

Плани семінарських та практичних занять, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

« Назад

Плани семінарських та практичних занять

Тема: “Основи теоретичної екології”

Питання для теоретичної підготовки та обговорення

 1. Аргументація сучасної тенденції екологізації наук.

 2. Обґрунтування антропо- та еко         центричного підходу до вивчення взаємозв’язків людини і природи.

 3. Характеристика модельної системи “Людина – Економіка – Біота – Середовище”.

 4. Основи біологічної організації довкілля: організми, популяції, екосистеми, біосфера.

 5. Аналіз факторів середовища, їх взаємодії та адаптації організмів.

 6. Людина з точки зору законів еволюції

Література: основна [1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19];

додаткова [5, 12, 16, 25].

Тема: “Характеристика антропогенного впливу на природне середовище”

Питання для теоретичної підготовки та обговорення

 1. Аналіз наслідків антропогенного забруднення земельних ресурсів, водойм та повітряного простору і пов’язаних з цим екологічних криз.

 2. Характеристика небезпеки антропогенного забруднення рекреаційних ресурсів.

 3. Аналіз впливу наслідків техногенних аварій, катастроф та вражень, викликаних господарчою діяльністю, на здоров’я населення.

 4. Характеристика небезпеки специфічних екопатологій.

 5. Суть і економічний зміст екологічних збитків: Ваше розуміння основних і додаткових екологічних збитків, їх форми, розміри та масштаби.

 6. Екологічні фонди: формування, призначення та напрями використання.

 7. Шляхи удосконалення діючої системи екологічного оподаткування. 

Література: основна [1, 3, 7, 12, 13, 15, 25, 26];

додаткова [3, 8, 11, 32].

Тема: “Екологічні проблеми України та її регіонів”

Питання для теоретичної підготовки та обговорення

 1. Характеристика сучасного стану природного середовища України.

 2. Суть екологічної кризи та аналіз причин її поглиблення в Україні.

 3. Аналіз екологічних проблем окремих регіонів України.

 4. Аналіз наслідків аварії на ЧАЕС.

Література: основна [5, 12];

додаткова [1, 3, 5, 9, 18, 28].

Тема: “Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на землі”

Питання для теоретичної підготовки та обговорення

 1. Аналіз основних методологічних схем збереження біосфери. Критика існуючих концепцій.

 2. Ресурсозабезпеченість: соціально-економічний зміст, фактори, що впливають на їх стан, збереження та відтворення.

 3. Аргументація необхідності переходу до нової моделі цивілізації – екологічного розвитку.

 4. Обґрунтування основних принципів екологічного розвитку.

 5. Роль та завдання екологічної освіти, екологічного права, національної і глобальної екополітики.

 6. Характеристика системи державного управління в галузі охорони і використання природних ресурсів.

Література: основна [1, 4, 9, 12, 16, 22, 23, 26];

додаткова [4, 14, 16, 23, 27].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!