Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4827 Семінарське заняття 5 на тему Маркетингова цінова політика, Маркетинг, НУДПСУ

Семінарське заняття 5 на тему Маркетингова цінова політика, Маркетинг, НУДПСУ

« Назад

Семінарське заняття 5 на тему Маркетингова цінова політика

Мета заняття: описати методи коригування орієнтованої ціни з урахуванням географічного чинника, а також необхідності надання знижок, вивити чинники, що обмежують діапазон, у якому підприємство може встановлювати свої ціни, а також з’ясувати мету, яку вона при цьому переслідує.

Основні терміни та поняття: ціна, цілі ціноутворення, цінова еластичність попиту, валові витрати, постійні витрати, змінні витрати, точка беззбитковості, графік беззбитковості, ціноутворення за принципом «збирання вершків», престижне ціноутворення, цінова дискримінація, ціноутворення в межах товарної лінії, стратегія єдиних цін, стратегія гнучких цін, єдине зональне ціноутворення, ціноутворення на основі базисного пункту.

План семінарського заняття 

1. Маркетингова цінова політика та її сутність.

2. Типи ринків і цінова політика та їх особливості.

3. Основні цілі ціноутворення та їх особливості.

4. Розкрити сутність такого методу ціноутворення, як «Аналіз беззбитковості і забезпечення цільового прибутку».

5. Розкрити сутність такого методу ціноутворення, як «Установлення ціни на основі відсутності цінності товару».

6. Розкрити сутність ціноутворення в рамках товарної номенклатури.

7. Розкрити сутність установлення цін по географічному принципу.

8. Розкрити сутність установлення дискримінаційних цін. 

Методичні рекомендації. Найважливіші моменти які необхідно пам’ятати:

1. Економічна цінність товару як один з найважливіших чинників формування цін.

2. Обмеження, які треба враховувати під час формування цін.

3. Потреба підпорядкування цілей ціноутворення меті діяльності фірми.

4. Важливість прийняття цінових рішень на основі фінансового аналізу, що передбачає порівняння доходу від продажу із середніми та маржинальними витратами.

Необхідно вміти чітко ідентифікувати належність різних українських ринків до того або іншого типу конкурентних ринків. 

Самостійна робота

1. Характеристика ціноутворення за принципом «витрати плюс фіксована винагорода».

2. Охарактеризувати процес встановлення вихідної ціни. 

Питання для обговорення

1. В чому різниця між змінними і постійними витратами.

2. Яка різниця між податками: акцизним збором і ПДВ.

3. В чому різниця між податками: податком на прибуток і ПДВ.

4. Є різниця між рівнем ставки ПДВ для виробника і оптового посередника?

5. В чому різниця між ціною на підакцизний товар: на вітчизняний і імпортний товар.

6. Яка різниця між вільною і фіксованою цінами.

7. В чому різниця між еластичним і нееластичним попитами.

8. В чому сутність кривої попиту позитивного наклону? Навести приклад.

9. В чому різниця між цінами: франко-станція відправника і франко-вагон станції відправлення?

10. В чому різниця між цінами: франко-вагон станція призначення і франко-станція призначення?

11. В чому особливість ціни: франко-склад покупця?

12. В чому різниця між знижками: за оплату готівкою і за кількість товару, який купується? 

Індивідуальна робота

  1. Методика розробки стратегії ціноутворення для підприємства.

  2. Розробка тактики ціноутворення. 

Література

Основна [1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 21, 23, 27].

Додаткова [4, 5, 8, 9].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!