Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4826 Семінарське заняття 4 на тему Маркетингова товарна політика, Маркетинг, НУДПСУ

Семінарське заняття 4 на тему Маркетингова товарна політика, Маркетинг, НУДПСУ

« Назад

МОДУЛЬ 2: КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ

Семінарське заняття 4 на тему Маркетингова товарна політика

Мета заняття: зрозуміти принципи класифікації споживчих і промислових товарів, проаналізувати фактори, що сприяють ринковому успіху або невдачі товару, пояснити концепцію життєвого циклу товару і визначити для кожного етапу циклу стратегію маркетингу, охарактеризувати основні властивості успішної торговельної марки.

Основні терміни та поняття: товар, товарна лінія (асортиментна група), товарна номенклатура, споживчі товари, товари промислового призначення, товари повсякденного призначення, товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту, товари пасивного попиту, товари виробничого призначення, процес створення нового товару, конкурентоспроможність продукції. 

План семінарського заняття 

 1. Сутність товару та його характеристика.

 2. Охарактеризувати ідею товарів за основними ознаками.

 3. Охарактеризувати групи товарів за основними ознаками.

 4. Класифікація товарів споживчого попиту, її особливості.

 5. Розкрити сутність маркетингової товарної політики.

 6. Класифікація товарів промислового призначення та її особливості.

 7. Охарактеризувати структуру маркетингової товарної політики.

 8. Розкрити сутність сукупності властивостей товару.

 9. Розкрити сутність і оцінку конкурентоспроможності товару.

 10. Для оцінки конкурентоспроможності товару охарактеризувати чотири групи показників.

 11. Розкрити сутність планування продукції, способи і стратегії її планування.

 12. Розкрити сутність процесу планування нової продукції.

 13. Концепція життєвого циклу товару та її сутність.

 14. Розкрити сутність товарної марки і товарного знаку.

 15. Охарактеризувати види товарних марок.

 16. Розкрити сутність упаковки товару, її фактори і проблеми.

 17. Розкрити сутність товарного асортименту і навести приклад.

 18. Розкрити сутність товарної номенклатури і навести приклади. 

Методичні рекомендації. Необхідно розуміти, що в більшості організацій рішення щодо конкретного товару приймаються у взаємозв’язку з іншими рішеннями, оскільки компанії пропонують покупцям зазвичай не окремий товар, а цілу товарну групу.

Знання понять «товарна лінія» і «товарна номенклатура» дає змогу орієнтуватися в асортименті компаній. Класифікація товарів за мірою відчутності розбиває їх на три групи: товари короткотермінового користування, товари тривалого користування і послуги.

Класифікація за типом користувача враховує характер і купівельну поведінку споживачів, що у свою чергу, впливає на вибір конкретної маркетингової стратегії. Необхідно розрізняти споживчі товари і товари промислового призначення. У свою чергу, існує класифікація споживчих товарів з акцентом на види товарів залежно від зусиль, які споживач витрачає на прийняття рішення про купівлю та частоти купівлі. Це товари повсякденного вибору, попереднього попиту, особливого попиту і пасивного попиту.

Поняття «новий товар» неоднозначне, Існує кілька методів визначення новизни товару. Необхідно показати на прикладі успішного і менш успішного досвіду компаній логіку процесу створення нового товару від розроблення стратегії, генерації ідей ринкових випробувань до комерційної реалізації. 

Самостійна робота

1. Конкурентоздатність товару і фірми. Які визначальні особливості цих двох понять?

2. Розкрити суть концепції життєвого циклу товарів (ЖЦТ). Охарактеризувати основні етапи традиційного ЖЦТ.

3. ЖЦТ: основні характеристики та типові реакції виробників. 

Питання для обговорення

1. В чому різниця між товаром споживацького попиту і товаром промислового призначення? Наведіть приклад.

2. В чому різниця між товаром за задумом і товаром в реальному виконанні?

3. В чому різниця між товаром в реальному виконанні і товаром з підкріпленням?

4. Товари короткострокового використання можуть бути товарами повсякденного попиту? Наведіть приклад.

5. Товари довгострокового використання можуть бути товарами вибіркового попиту? Навести приклад.

6. Товари промислового призначення можуть бути напівфабрикати, готовими виробами? Навести приклад.

7. Товари споживчого попиту можуть бути сировиною? Навести приклад.

8. В чому різниця між товарами повсякденного попиту і товарами попереднього вибору? Навести приклади.

9. В чому різниця між товарами повсякденного попиту і товарами особливого попиту? Навести приклади.

10. В чому різниця між товарами повсякденного попиту і товарами пасивного попиту? Навести приклади.

11. В чому різниця між такими поняттями, як обслуговування товару і елімінування товару.

12. Управління продуктами є складовою частиною планування продукції? Якщо є то чому?

13. В чому різниця між проактивною і реактивною стратегіями планування нового товару?

14. В чому різниця між товарною маркою і товарним знаком? Навести приклад.

15. В чому різниця між товарною маркою виробника і маркою дилера? Навести приклад.

16. В чому різниця між товарною маркою виробника і загальною маркою? Навести приклад.

17. В чому різниця між груповими товарними марками і множинними товарними марками? Навести приклад.

18. В чому різниця між товарним асортиментом і товарного номенклатурою? Навести приклад.

19. В чому різниця між етикеткою і вкладишем? Навести приклад.

20. Чи може упаковка виконувати роль реклами? Навести приклад. 

Індивідуальна робота

 1. Охарактеризувати товар з точки зору маркетингу.

 2. Зробити опис товару за основними характеристиками

 3. Дати змістовну класифікацію товару за різними ознаками.

 4. Охарактеризувати поняття товарного асортименту, дати його змістовну характеристику. 

Література

Основна [1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 25, 27, 31].

Додаткова [4, 5, 8, 9, 10, 11].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!