Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4825 Семінарське заняття 3 на тему Маркетингові дослідження та маркетингова інформація, Маркетинг, НУДПСУ

Семінарське заняття 3 на тему Маркетингові дослідження та маркетингова інформація, Маркетинг, НУДПСУ

« Назад

Семінарське заняття 3 на тему Маркетингові дослідження та маркетингова інформація

Мета заняття: розглянути процедуру проведення маркетингових досліджень як основи формування маркетингової стратегії і програми маркетингу підприємства.

Основні терміни та поняття: маркетингове дослідження, гіпотеза, методи, вторинні дані, первинні дані, внутрішні вторинні дані, зовнішні вторинні дані, фокус-група, панель, експеримент. 

План семінарського заняття 

 1. Сутність маркетингових досліджень та їх характеристика.

 2. Об’єкти маркетингових досліджень та їх суть.

 3. Вивчення частини маркетингового середовища: ринок товарів і послуг та її особливості.

 4. Вивчення частини маркетингового середовища: виробництво товарів і послуг та її особливості.

 5. Вивчення частини маркетингового середовища: зовнішнє маркетингове середовище та її особливості.

 6. Процес маркетингових досліджень та сутність його етапів.

 7. Принципи збору маркетингової інформації.

 8. Сутність цілей маркетингових досліджень.

 9. Сутність структури маркетингових досліджень.

 10. Маркетингова інформація та її значення для маркетингу.

 11. Маркетингова інформаційна система (МІС) на підприємстві та її сутність.

 12. Система внутрішньої звітності підприємства та її особливості.

 13. Система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації та її особливості.

 14. Система аналізу маркетингової інформації та її особливості.

 15. Вторинна маркетингова інформація та її характеристика.

 16. Первинна маркетингова інформація та її характеристика.

 17. Види проведення маркетингових досліджень та їх особливості.

 18. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень та їх характеристики. 

Методичні рекомендації. Маркетингові дослідження, які є аналітичним процесом, що включає визначення проблеми, збирання й аналіз інформації, а також розроблення рекомендацій щодо поліпшення маркетингової діяльності організації, спонукають менеджерів до необхідності прийняття адекватних маркетингових і управлінських рішень. Саме тому необхідно знати етапи проведення маркетингових досліджень, а також пояснити кожний етап на конкретних прикладах.

Слід мати розуміння відмінностей між первинними і вторинними даними. Важливо вміти розділяти вторинні дані на внутрішні, які збираються і аналізуються компанією не для цілей конкретного дослідницького проекту, але дають змогу оцінити потенціал підприємства, і зовнішні вторинні дані – опубліковані дані про стан зовнішнього середовища.

Необхідно зрозуміти важливість створення інформаційних систем маркетингу. Перспективність цього напряму тим важливіша у сучасному світі, оскільки багато компаній надають перевагу комп’ютерним технологіям, Інтернету як джерелу отримання вторинних даних, а дедалі частіше – і для проведення опитувань. Створення єдиних інформаційних систем підприємства дає можливість управляти діяльністю всієї компанії більш ефективно. Оскільки такі системи дозволяють одержувати інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень у різних відділах, швидко і якісно. 

Самостійна робота

 1.  Розкрити сутність системи маркетингової інформації.

 2.  Система внутрішньої звітності.

 3.  Система збору зовнішньої потокової маркетингової інформації.

 4.  Система маркетингових досліджень.

 5.  Система аналізу маркетингової інформації: джерела отримання первинної і вторинної інформації, їх переваги і недоліки.

 6.  Розробити анкету. 

Питання для обговорення

 1. В чому різниця між відкритим і закритим питання? Навести приклади.

 2. В чому різниця між вторинними і первинними даними?

 3. Для чого потрібна підприємству маркетингова інформація?

 4. Яка існує система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації?

 5. У чому відмінність між концепціями та методами досліджень?

 6. Які переваги та недоліки вторинних даних?

 7. Що таке інформація в маркетингу?

 8. Охарактеризувати види маркетингової інформації і джерела її отримання. Переваги і недоліки різних видів маркетингової інформації.

Індивідуальна робота

 1. Охарактеризувати особливості застосування системи маркетингової інформації, її зміст і особливості використання.

 2. Охарактеризувати основні організаційні форми проведення маркетингових досліджень.

 3. Розкрити сутність маркетингових досліджень ринку в чому полягає сутність кон’юнктури ринку.

 4. Охарактеризувати основні етапи досліджень поведінки покупців. 

Література

Основна [1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 21, 20, 27, 31].

Додаткова [4, 5, 8, 9].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!