Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4823 Семінарське заняття 1 на тему Система та характеристика сучасного маркетингу, Маркетинг, НУДПСУ

Семінарське заняття 1 на тему Система та характеристика сучасного маркетингу, Маркетинг, НУДПСУ

« Назад

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ

МОДУЛЬ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Семінарське заняття 1 на тему Система та характеристика сучасного маркетингу

Мета заняття: розкрити сутність маркетингу та основних його понять, визначити фактори, що зумовлюють необхідність маркетингу, і пояснити, яким чином маркетинг створює споживчу цінність.

Основні терміни та поняття: маркетинг, обмін, первинна потреба (нужда), потреба, ринок, споживча цінність, товар, угода, цільовий ринок, комплекс маркетингу, фактори зовнішнього середовища, види маркетингу в залежності від попиту. 

План семінарського заняття

 1. Роль маркетингу в економічному розвитку країни.

 2. Основні поняття маркетингу та їх сутність.

 3. Еволюція концепції розвитку маркетингу та її особливості.

 4. Основні види маркетингу в залежності від попиту та їх особливості.

 5. Принципи сучасного маркетингу та їх характеристика.

 6. Стратегічні задачі маркетингу та їх особливості.

 7. Тактичні задачі маркетингу та їх особливості.

 8. Функції сучасного маркетингу та їх характеристика.

 9. Оточуюче середовище маркетингу та його сутність.

 10. Особливості та умови використання маркетингу у вітчизняній економіці.

 11. Основні суб’єкти маркетингу та їх сутність.

 12. Піраміда потреб по А. Маслоу, її характеристика. 

Методичні рекомендації. В основу маркетингу покладено обмін, котрий задовольняє цілі обох сторін торговельної угоди: як тих, хто купує товар, так і тих, хто їх продає. Необхідно запам’ятати, що маркетинг має місце лише в тих випадках, коли укладається угода, за якою покупець і продавець обмінюється чимось, дійсно цінним для кожної із сторін – учасниць обміну. Це означає, що першим завданням маркетологів є виявлення потреб і уподобань споживачів.

Особливу увагу слід приділити факторам, які формують потребу в маркетингу. Необхідно навести конкретний приклад і пояснити, яким чином маркетинг створює споживчу цінність. Потрібно також звернути увагу на наявність неконтрольованих факторів зовнішнього середовища: технологічних, економічних, соціальних (культурних), природних і регуляторних, котрі здатні як стимулювати, так і блокувати маркетингову діяльність підприємства, показати їхні відмінності від факторів, які контролюються службою маркетингу.

Самостійна робота

 1. Розглянути основні принципи і задачі маркетингу.

 2. Розглянути і проаналізувати структуру оточуючого середовища, дослідити неконтрольовані та контрольовані фактори.

 3. Проаналізувати і дослідити основні суб’єкти маркетингу. 

Питання для обговорення

 1. Визначити різницю між поняттями: попит і потреба.

 2. Визначити різницю між поняттями: кінцевий споживач і споживач.

 3. Визначити різницю між поняттями: оптова торгівля і роздрібна торгівля.

 4. За допомогою якого критерію визначають послідовність задоволення потреб споживача?

 5. Згідно піраміди А. Маслоу можлива потреба у визнанні, якщо не виконана фізіологічна потреба?

 6. Визначити різницю між поняттями: первинна потреба і вторинна потреба

 7. Визначити різницю між видами ринків: ринок самозабезпечення і децентралізований ринок.

 8. Визначити різницю між видами ринків: ринок децентралізований і централізований ринок.

 9. Який вид ринку, в сучасних умовах розвитку, має місце в Україні?

 10. Визначити різницю між поняттями: управляти фірмою через ринок і управляти фірмою через виробництво.

 11. Назвати і навести приклади всіх видів ресурсів, які застосовуються на виробництві.

 12. Визначити різницю між поняттями: доход фірми і прибуток фірми.

 13. Охарактеризувати такий вираз: творче використання всіх видів ресурсів на виробництві.

 14. Назвати установу з маркетингу в Україні і в якому році вона створена. 

Індивідуальна робота

 1. Проаналізувати сучасні тенденції маркетингу.

 2. Розглянути сутність еволюції концепції маркетингу. Основні етапи еволюції концепцій маркетингу.

 3. Проаналізувати і дослідити основні суб’єкти маркетингу. 

Література

Основна [1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 21, 20, 27].

Додаткова [4, 5, 8, 9].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!