Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4820 Модульна контрольна робота з предмету Актуальні питання історії журналістики

Модульна контрольна робота з предмету Актуальні питання історії журналістики

« Назад

Модульна контрольна робота з предмету Актуальні питання історії журналістики

Загальна тема дослідження «Контент українського видання ХХ ст.: нарис».

Для виконання цієї роботи кожній групі, яка складатиметься з 5 студентів, буде надано конкретне періодичне видання, яке виходило на теренах України в ХХ ст. Використовуючи наданий матеріал студенти повинні написати нарис (до 20 с.) про цей часопис.

Дослідження має бути оригінальним, практичним, виконане самостійно, з урахуванням досягнень інших науковців у цій проблематиці. 

Програма опису періодичних видань ХХ ст.

 1. Якісні фотокопії титульних сторінок кількох номерів. Якщо вийде сфотографувати номери цілком – буду дуже вдячна!

 2. Назва часопису й місце видання.

 3. Дата заснування видання, дата виходу першого номера.

 4. Перший видавець. Перший редактор. Біографічні відомості про них.

 5. Наступники видавця й редактора. Біографічні дані про них.

 6. Склад авторського колективу (постійні співробітники, позаштатні, робітничі кореспонденти і т. д.).

 7. Контингент читачів. Кому адресоване видання.

 8. Умови виникнення видання. Чи є про це статті в газеті чи журналі?

 9. Спрямування часопису, первісне й подальше. Вказати номери, де вміщено програмні статті про це.

 10. Редакційні статті, їхня тематика й проблематика.

 11. Співвідношення інформаційних матеріалів та реклами.

 12. Матеріали про українське життя. Україніка.

 13. Матеріали телеграфних агентств і власних кореспондентів.

 14. Обсяг передруків із інших видань.

 15. Жанрова різноманітність.

 16. Публікація краєзнавчих матеріалів.

 17. Основна тематика публікацій з прикладами.

 18. Літературні сили в газеті чи журналі.

 19. Бібліографія видання. Наявність покажчиків змісту часописів (чи подавалися вони наприкінці річного комплекту? В яких саме номерах). Згадки про видання в іншій літературі, періодиці.

 20. Тираж видання, кількість передплатників.

 21. Реклама, її обсяг, вартість.

 22. Ціна річної передплати, вартість одного номера.

 23. Адреса редакції, друкарні.

 24. Умови припинення видання.

Необхідно використати метод контент-аналізу, цифрові показники подати в таблицях, пояснити отримані результати, здійснити якісний аналіз. При необхідності (для порівняння тощо) використовувати графіки, діаграми тощо. Обов’язкові висновки. 

Вимоги до оформлення роботи:

Загальний обсяг – до 20-30 сторінок (включно зі списком використаних джерел, оформленим відповідно до правил бібліографічного опису, прикладами публікацій тощо).

Формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, текст вирівняний з обох боків по ширині). Поля: ліве – 3 см, верхнє, нижнє – 2, праве – 1,5 см.

Нумерація сторінок – у правому кутку внизу. 

Контрольна робота має бути максимально грамотною (граматично, пунктуаційно, стилістично), допускається не більше 3 виправлень на сторінці.

Ім’я та прізвище, навчальний заклад позначаються вгорі сторінки, ліворуч.

Назва дослідження (повідомлення) подається по центру напівжирним шрифтом. Крапка в кінці заголовку не ставиться! 

Максимальна кількість балів за контрольну роботу, подану вчасно, – 30 балів, мінімальна – 7 балів. Дата подачі роботи – 10–13 травня 2016 р. Кожен тиждень запізнення, кожна фактична, логічна, граматична, пунктуаційна та інші помилки – мінус 1 бал.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!