Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4796 Лабораторна робота на тему Проектування архітектури застосування з використанням комбінованого архітектурного стилю

Лабораторна робота на тему Проектування архітектури застосування з використанням комбінованого архітектурного стилю

« Назад

Лабораторна робота 1 на тему Проектування архітектури застосування з використанням комбінованого архітектурного стилю

1. Створити специфікацію вимог програмного забезпечення згідно варіанту (табл. 1). У специфікацію включити від 10 до 20 вимог. Вимоги повинні описувати функціональність програмного продукту та бути складені так, щоб відповідати архітектурним стилі з таблиці №2. Специфікацію занести до звіту лабораторної роботи. (Композиція компонентів з різних архітектурних стилів – комбінований архітектурний стиль)

Номер варіанту

Застосування

Номер архітектурного стилю у табл 2

1

Графічний редактор

2,3,4

2

Браузер

3,7,9

3

Органайзер

7,8,9

4

Система перевірки знань

2,4,6

5

Логічна гра

2,7,8,

6

Медіаплеєр

1,3,5

7

Система відеоспостереження

1,3.7

8

Файлообмінник

2,5,8

9

Інтеренет магазин

4,6,7

10

Формування ленти новин у соціальних мережах

4,8,9

11

Пошукова система

1,2,8

12

Засіб віддаленого показу єкрану

1,6,3

13

Аркадна гра

6,8,9

14

Ролева гра

5,6,8

15

Форум

5,3,2

Примітка На оцінку «відмінно» функціональні вимоги відповідають трьом архітектурним стиля, на «добре» двом (студент обирає сам які), «задовільно» відповідно один стиль.

Специфікація вимог виглядяє наступним чином:

Код вимоги

Опис вимоги

F1

 

F 1.1

 

NF 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Канали та фільтри

2

Віртуальні машини

3

Шина повідомлень

4

Компонентна архітектура

5

Обєктно-орієнтований стиль

6

Сервіс орієнтована архітектура

7

Клиент сервер

8

Многоуровневая архитектура

9

Проєктування на основі предметної області

2. Додати до звіту лабораторної роботи пункт, у якому наведено обгрунтування що певна вимога (або група вимог) відповідають архітектурним стилям, зазначеним у варіанті.

 

Лабораторна робота 2 на тему Проектування архітектурних рішень у вигляді діаграми компонентів

1. Відповідно до свого варіанту видозмінити специфікацію вимог таки чином, щоб вона відповідала трьом пат тернам проектування. Номер варіанту співпадає з номером у підгрупі.

№ вар

Структурний паттерн проектування

Поведінковий паттерн проектування

Породжуючий паттерн проектування

1

Adapter

Chain of responsibility

Abstract factory

2

Bridge

Command

Builder

3

Composite

Interpreter

Factory method

4

Decorator

Iterator

Prototype

5

Façade

Mediator

Singleton

6

Flyweight

Memento

Abstract factory

7

Proxy

Observer

Builder

8

Bridge

State

Factory method

9

Composite

Strategy

Prototype

10

Flyweight

Template method

Singleton

11

Proxy

Visitor

Prototype

12

Composite

Mediator

Builder

13

Decorator

Memento

Factory method

14

Façade

Interpreter

Prototype

15

Flyweight

Iterator

Abstract factory

2. Додати до звіту лабораторної роботи пункт, у якому навести  співставлення та обґрунтування того, які функціональні вимоги співпадають з паттернами.

3. Спроектувати діаграму компонентів, що відповідає специфікації.

 

Лабораторна робота 3 на тему Реалізація паттернів проектування

1. Спроектувати діаграми класів для тих функціональних вимог та компонентів, що відповідають паттернам проектування.

2. Реалізувати функціональні вимоги, що відповідають паттерну, виділеному у таблиці жовтим кольором.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!