Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4785 Карта самостійної роботи студента з науки Організація операційної діяльності підприємства

Карта самостійної роботи студента з науки Організація операційної діяльності підприємства

« Назад

Заочна форма навчання

Карта самостійної роботи студента з науки Організація операційної діяльності підприємства

для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво»

спеціальності 6504 «Економіка підприємства»

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

занят-тя

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1.Організаційні основи операційної діяльності.

Тема 2.Операційні системи (самостійне

опрацювання)

Установча міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Тестовий контроль знань

2

2.

Тема 3.Технологічний розвиток

Тема 4.Технологічні процеси

Установча міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Тестовий контроль знань

2

3.

 

Тема 5.Організування операційних (виробничих) процесів

Тема 6.Організування трудових процесів та нормування праці (самостійне опрацювання)

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

4.

 

Тема 7.Просторове організування операційних (виробничих) систем (самостійне опрацювання)

Тема 8.Організування виробничих та сервісних процесів у часі

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

5.

 

Тема 9.Методи організування процесів

Тема 10.Потужності підприємства (самостійне опрацювання)

 

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

6.

Тема 11.Організування оперативного регулювання процесами виготовлення товарів та послуг

Тема 12.Організування процесів досліджень, проектування і освоєння нової продукції (послуг)

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

7

Тема 13.Організування допоміжних процесів

Тема 14.Організування забезпечення якості продукції, послуг.

 

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – «мозковий штурм»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

8

Тема 15.Організування матеріально-технічного забезпечення процесів та збуту продукції

Тема 16. Проектування організування та удосконалення операційних систем (самостійне опрацювання)

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

Усього балів за систематичність і активність роботи

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

9

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

(письмова або електронна)

За 10 днв до початку сесії на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом

електронна

За 10 днв до початку сесії на кафедру або на електронну пошту викладача)

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

20

Разом

50

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!