Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4782 Динаміка основних економічних показників діяльності

Динаміка основних економічних показників діяльності

« Назад

Таблиця 2.1

Динаміка основних економічних показників діяльності

“…………………………………..” за 2014 –2015 рр.

Показники

Роки

Відхилення (+;-)

2014 р.

2015 р.

абсолютне

відносне, %

1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

 

 

 

 

2

Витрати операційної діяльності, тис. грн

 

 

 

 

3

Витрати на одну гривню реалізованої продукції, коп./грн

 

 

 

 

4

Середня кількість працівників, осіб,

з них:

 

 

 

 

5

Середньорічний виробіток продукції на одного працівника, тис. грн

 

 

 

 

6

Фонд оплати праці, тис. грн

 

 

 

 

7

Середньомісячна оплата праці одного працівника, грн

 

 

 

 

8

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

9

Фондовіддача основних засобів, грн/грн

 

 

 

 

10

Матеріальні витрати, тис. грн

 

 

 

 

11

Матеріаловіддача, грн/грн

 

 

 

 

12

Середньорічна вартість активів, тис. грн

 

 

 

 

13

Середні залишки оборотних активів, тис. грн

 

 

 

 

14

Середня вартість власного капіталу, тис. грн

 

 

 

 

15

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

 

 

 

х

16

Коефіцієнт автономії

 

 

 

х

17

Поточні зобов’язання та забезпечення, тис. грн

 

 

 

 

18

Коефіцієнт загальної ліквідності

 

 

 

х

19

Чистий прибуток, тис. грн

 

 

 

 

20

Чиста рентабельність продажу продукції, %

 

 

 

х

21

Чиста рентабельність активів (капіталу), %

 

 

 

х

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!