Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4770 Завдання до наукових тез на тему Вплив західних теорій і концепцій масової комунікації

Завдання до наукових тез на тему Вплив західних теорій і концепцій масової комунікації

« Назад

Завдання до наукових тез

Написати наукові тези на тему: «Вплив західних теорій і концепцій масової комунікації на розвиток журналістикознавчих досліджень у період незалежності України».

Вимоги до оформлення наукових тез:

Обсяг тез: до 3-х стор.

План:

1. Вступна частина – постановка проблеми у загальному вигляді та її актуальність (5-10 рядків).

2. Формулювання мети та завдань (1-2 позиції), які необхідно вирішити. Мета випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень. Завдання формулюються як: розглянути, проаналізувати, порівняти, зіставити, оглянути, систематизувати, описати тощо. Обсяг цієї частини – 5-10 рядків.

3. Об’єкт дослідження – процес, явище, ситуація, проблема, що розглядається.

4. Основна частина – виклад власне матеріалу дослідження. Посилання на наукові джерела. Виокремлення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячено тези. (Приблизно 2 сторінки).

5. Висновки, у яких є відповідь на поставлені завдання.

6. Використана література. 

Можливі завдання, які потрібно розглянути у тезах:

- проаналізувати наукову літературу, у якій розглядаються теорії масової комунікації, наприклад, пропагандистські теорії чи нормативна теорія масової комунікації Ф. Сіберта, В. Шрамма і Т. Пітерсона тощо;

- проаналізувати декілька західних теорій та концпецій масової комунікації та визначити чи здійснили вони вплив на розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні;

- визначити теорії та концепції західних дослідників масової комунікації, що представлені на сторінках «Наукових записок Інституту журналістики» чи інших наукових видань;

- розглянути основні західні теорії та концепції масової комунікації, відомі в українському науковому просторі;

- з’ясувати механізми адаптування конкретних західних теорій та концепцій до українського контексту;

- здійснити моніторинг українських журналістикознавчих досліджень за певні роки періоду незалежності України на предмет використання в них західних теорій і концепцій масової комунікації;

- проаналізувати наукові трактування західних теорій українськими журналістико знавцями тощо.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!