Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4768 Тема семінарського заняття Розвиток теорії журналістики та публіцистики

Тема семінарського заняття Розвиток теорії журналістики та публіцистики

« Назад

Тема семінарського заняття Розвиток теорії журналістики та публіцистики

Теоретичні питання:

1. Розробка питань журналістської майстерності в радянський і сучасний періоди: порівняльний аналіз.

2. Фундатор світоглядної публіцистики М. Шлемкевич (аналіз його статті «Новочасна потуга», 1958).

3. Дослідження О.-І. Бочковського та С. Сірополка “Українська журналістика на тлі доби: (Історія, демократичний досвід, нові завдання)”.

4. Розробка теорії жанрів журналістики. Сучасний погляд науковців на систему журналістських жанрів.

5. Розвиток теорії публіцистики протягом 60–80-х років ХХ ст. (наукові дискусії). Дослідження публіцистики у працях В. Здоровеги, Д. Прилюка, Ю. Лазебника та ін.

6. Нові напрями наукових досліджень з різних питань теорії журналістики у період незалежності України.

7. Сучасні погляди на публіцистику, її функціональну спроможність. Проблема дефініцій (Й. Лось, М. Титаренко та ін.).

Завдання: створіть інфографіку змін підходів щодо творення українськими науковцями теорії журналістики від к. ХІХ ст. до сьогодення (визначення понять журналістика/публіцистика, їх принципів, функцій, завдань; розробка журналістських жанрів і методів роботи журналістів; вивчення питань журналістської майстерності, творчості тощо). На занятті продемонструйте і прокоментуйте інфографіку. 

Можливі сервіси для створення інфографіки:

* http://www.easel.ly/

* http://piktochart.com/

* https://infogr.am/

* https://canva.com/ 

Література:

1. Різун В.В., Трачук Т.А. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства: Монографія. – К., 2005. – 232 с.

2. Трачук Т. Українське журналістикознавство (історичний аспект). – К., 2013. – 242 с.

3. Шлемкевич М. Новочасна потуга (Ідеї до філософії публіцистики) // Верхи життя і творчости. – Нью-Йорк; Торонто, 1958. – С. 109–146.

4. Здоровега В. И. Слово тоже есть дело. Некоторые вопросы теории публицистики. – М.: Мысль, 1979. – 173 с.

5. Здоровега В. Й. Мистецтво публіциста: Літературно-критичний нарис. – К.: Рад. письменник, 1966. – 174 с.

6. Здоровега В. Й. У майстерні публіциста. Проблеми теорії, психології публіцистичної майстерності. – Львів, 1969. – 178 с.

7. Лазебник Ю. А. Публіцистика в літературі. Літературно-критичне дослідження. – К., 1971. – 320 с.

8. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: Проблеми майстерності. – К., 1983. – 280 с.

9. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах: Довідник. – Львів: Вища школа, 1974. – 295 с.

10. Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу: Навчальний посібник. – Львів, 2008. – 376 с. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!