Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4765 Вказівки до виконання контрольної роботи з курсу Гімнастика з методикою викладання

Вказівки до виконання контрольної роботи з курсу Гімнастика з методикою викладання

« Назад

Вказівки до виконання контрольної роботи з курсу Гімнастика з методикою викладання

Відповідно до навчального плану студенти виконують конт­рольну роботу Для виконання контрольної роботи студент вибирає контрольні питання. Для отримання оцінки:

„Задовільно” - одне питання; ”добре” - два питання; „відмінно” – три питання. Матеріал обирати у відповідності до предмету.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти план роботи.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джерела, наведені в цій навчальній програмі і рекомендовані на лекціях, а також підручники та нормативні акти, що відповідають темі ро­боти.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 10 - 15 сторі­нок формату А4. Контрольна робота повинна містити вступ і основну частину. Наприкінці роботи необхідно навести список використаної літератури..

Після перевірки викладачем контрольної роботи і одержання позитивної оцінки студента допускають до іспиту. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 1. Правила скорочень при запису ЗРВ. Правила та форми запису ЗРВ.

 2. Стройові вправи: їх різновиди та методика навчання.

 3. План-конспект уроку гімнастики.

 4. Терміни ЗРВ та вільних вправ, їх загальна характеристика.

 5. Завдання, засоби та методи гімнастики.

 6. Скласти та записати 10 ЗРВ для різних частин тіла.

 7. Характеристика прикладних вправ.

 8. Вправи для формування правильної постави.

 9. Скласти комплекс з 10 ЗРВ сидячи. Загальна характеристика вправ.

 10. Методичні особливості гімнастики.

 11. Особливості запису вправ з предметами. Приклади.

 12. Скласти комплекс ЗРВ з гімнастичною палкою з 10 вправ.

 13. Форми та типи запису гімнастичних вправ.

 14. Вимоги до місць проведення занять з гімнастики.

 15. Медичний контроль та самоконтроль на заняттях з гімнастики.

 16. Термінологія: значення та особливості складання термінів.

 17. Травматизм та профілактика травматизму на заняттях з гімнастики.

 18. Загальна характеристика вільних вправ.

 19. Розмикання та змикання: команди, методика навчання.

 20. Оздоровчі види гімнастики, їх загальна характеристика.

 21. Класифікація видів гімнастики.

 22. Пересування: різновиди та методика навчання.

 23. Освітньо - розвиваючі види гімнастики, їх загальна характеристика.

 24. Загальна характеристика акробатичних вправ.

 25. Вправи на місці: на підлозі, на лавочці, на низький колоді.

 26. Спортивні види гімнастики, їх загальна характеристика.

 27. Дидактичні принципи навчання в гімнастиці.

 28. Шикування та перешикування : різновиди, методика навчання.

 29. Види гімнастики в режимі шкільного дня.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!