Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4757 Теми рефератів з курсу Педагогіка вищої школи

Теми рефератів з курсу Педагогіка вищої школи

« Назад

Теми рефератів з курсу «Педагогіка вищої школи» 

19. Самовиховання студентів в умовах вищих навчальних закладів та його мотивація 

Вимоги стандартні: до 20 ст., зміст, вступ, виклад матеріалу, висновки і література, посилання на літературу, бажано графіки, таблиці чи малюнки. 

Рекомендована література

  1. Закон України «Про вищу освіту»

  2. Національна доктрина розвитку освіти України (Затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002)

  3. Державна програма «ВЧИТЕЛЬ» (затверджена Кабінетом Міністрів України від 28 березня 2002 р. №379)

  4. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір (Затверджено наказом МОН № 998 від 31.12.2004 р.)

  5. Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки (Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 396-р)

  6. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. — 48 с.

  7. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие / Отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 544 с.

  8. Арыдин В.М., Атанов Г.А. Учебная деятельность студентов / Справочное пособие для абитуриентов, студентов, молодых преподавателей. — Донецк, «ЕАИ-пресс», 2000. — 80с.

  9. Кошманова Т.С. На шляху до новітньої педагогічної освіти (на прикладі Університету штату Мічіган). - Львів, 2000. -345 с.

  10. Освітні технології. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 348 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!