Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4750 Методичні вказівки до індивідуального завдання по предмету Фінансовий менеджмент

Методичні вказівки до індивідуального завдання по предмету Фінансовий менеджмент

« Назад

Методичні вказівки до індивідуального завдання по предмету Фінансовий менеджмент

Студенти заочної форми навчання виконують індивідуальні завдання за такою тематикою:

1. Фінансова стратегія розвитку підприємства. 

Вимоги до виконання індивідуальних завдань:

Індивідуальне завдання студент заочної форми навчання вибирає за власним бажанням відповідно до переліку тем, та виконує його у письмовій формі. Індивідуальне завдання включає 4 частини:

1) характеристика організації фінансової роботи суб’єкта підприємництва;

2) теоретична частина, з теми індивідуального завдання;

3) аналітична частина, де за даними підприємства здійснюють розрахунки, необхідні для проведення аналізу показників індивідуального завдання;

4) висновки та пропозиції щодо удосконалення та підвищення ефективності організації та управління відповідними напрямками фінансами суб’єктами господарювання.

В першій частині студент наводить коротку економічну характеристику досліджуваного підприємства, висвітлює схему управління фінансами підприємства, зокрема структурного підрозділу, що займається фінансовою роботою на підприємстві; розкриває функції, завдання та проблеми ефективного функціонування фінансового управління (чи бухгалтерської служби) на підприємстві. Орієнтований обсяг до 8 сторінок.

В другій частині індивідуального завдання студент повинен розкрити основні поняття фінансового менеджменту по темі індивідуального завдання; вказати ступінь дослідженості теми; сформулювати проблеми, які залишаються нерозв’язаними. Орієнтований обсяг до 20 сторінок.

В третій частині студент здійснює аналіз статистичних даних, представлених в таблицях, що характеризують ситуацію в Україні по темі завдання, та на основі фінансової звітності конкретного підприємства складає таблиці, що дозволяють здійснити аналіз динаміки розвитку підприємства, його економічних показників, визначає основні фактори, що впливають на даний процес, оцінює їх кількісний вплив на певний показник; визначає недоліки і проблеми з управління фінансами. Орієнтований обсяг до 8 сторінок.

В четвертій частині студент на основі аналізу, проведеного в третій частині завдання, дає обґрунтувати висновки і пропозиції щодо удосконалення та підвищення ефективності організації та управління відповідним напрямом фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Орієнтований обсяг до 6 сторінок.

Виконане індивідуальне завдання подається на кафедру корпоративних фінансів і контролінгу та оформлюється наступним чином:

- титульний лист (назва вузу; факультету; магістерської програми; дисципліни; прізвище студента; номер академічної групи; місце і рік виконання; підпис студента);

- зміст завдання (перелік складових виконаного індивідуального завдання);

- основна частина (відповіді на питання індивідуального завдання);

- список законодавчих і нормативних актів, використаної літератури.

Виконане індивідуальне завдання студентом повинно показати:

1) рівень знань теорії фінансового менеджменту, нормативних актів, спеціальної літератури, опрацювання статистичних даних та даних фінансового і управлінського обліку;

2) володіння методами аналізу та вміння їх застосовувати при аналізі практичного оперативного матеріалу, фінансової звітності, оцінюванні економічного середовища та впливу його на фінансові результати діяльності підприємства.

Обсяг індивідуального завдання має складати 30-35 сторінок рукопису формату А4, розмір кеглю 12, міжрядковий інтервал — 1,4, поля - 2 см., нумерація сторінок під текстом з правого боку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!