Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4745 Методика розрахунків, Економіка праці та соціально-трудові відносини, НУДПСУ

Методика розрахунків, Економіка праці та соціально-трудові відносини, НУДПСУ

« Назад

Методика розрахунків

1. Чисельність працівників підприємства:

- Загальна чисельність розраховується за ф-лою:

Чр = Nп/п +10 (15; 20),

Де Чр – чисельність робітників, чол.

Nп/п – номер по порядку у журналі.

- Розподіл робітників за розрядами (Табл.4) здійснюється пропорційно, в рамках отриманої загальної чисельності, зважаючи, що загальна чисельність керівників спеціалістів та службовців розраховується у кількості ¼ від загальної чисельності працюючих підприємства, а їх пропорційне співвідношення визначається довільно.

2. Годинні тарифні ставки для нарахування заробітної плати:

Для керівників – 6,5 грн./год.

Для спеціалістів та службовці – 6,3 грн./год.

Для робітників та обслуговуючого персоналу – 6 грн./год.

Хід виконання роботи:

Для правильного виконання розрахункової роботи слід скористатися формулятивним матеріалом для розв’язання завдань які містяться в умовах, а саме:

  1. Табл.1. Заповнюється на основі наявних даних та слугує основою для подальших розрахунків.

  2. Табл.2. На основі даних про норму часу встановіть норму виробітку по кожному виду робіт та загалом по підприємству. Розподіліть довільно робітників за видами робіт.

  3. Табл.3. заповніть на основі розрахунків за даними табл..1 та табл..2.

  4. Табл.4. Заповніть, враховуючи вище зазначене та дані табл..9. Розподіл робіть довільно, передбачаючи можливість підвищення кваліфікації працівників підприємства.

  5. Табл.5. Заповнюється на основі даних про чисельність робітників, їх тарифні розряди та коефіцієнти (табл..9), а також показники діяльності бригади (табл..3). Зважте, що розрахунок ведуть за методикою:

Годинна тарифна ставка визначається:

Тс год = Тс1-го х Кт;

Колективна відрядна розцінка визначається за формулами (Рк):

де ∑Т – сума годинних тарифних ставок всіх членів бригади, грн/год.;

Нвир.бр. – бригадна (сумарна) норма виробітку (за всіма видами робіт), кг/год.

або

де ∑Т•Нч – сума добутку тарифних ставок, які відповідають розряду робіт, грн. та норм часу;

Нч – норми часу відповідно по кожному розряду на кожен виріб.

Розподіляється бригадний заробіток між робітниками. Є кілька методів розподілу заробітку:

1 метод: Відповідно до встановлених розрядів і відпрацьованого часу;

2 метод: За тарифними коефіцієнтами і відпрацьованим часом (тобто відрядний заробіток, який припадає на 1 коефіцієнт – годину).

3 метод: За присвоєними розрядами і відпрацьованим часом, враховуючи коефіцієнт трудової участі (КТУ).

Сутність першого методу полягає у тому, що розраховується відрядний заробіток та премії, також тарифний заробіток кожного члена бригади та у цілому – бригади за фактично відпрацьований час; потім визначається коефіцієнт відрядного заробітку за формулою:

де Зв, Зтар. – відповідно відрядний і тарифний заробітки бригади, грн.

Фактичний заробіток кожного члена бригади розраховується множенням його тарифного заробітку на коефіцієнт відрядного заробітку (Кз).

За другим методом розподіл бригадного заробітку між членами бригади здійснюється множенням тарифного коефіцієнта на кількість відпрацьованих годин; вартість 1-ї коефіцієнт-години визначається діленням загальної суми бригадного заробітку на загальну кількість коефіцієнт-годин; сума заробітку кожного члена бригади розраховується множенням кількості його коефіцієнт-годин на вартість 1-ї коефіцієнт-години.

Аналогічним чином заповніть решту таблиць (Табл.6. Табл.7. Табл.8. Табл.9.)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!