Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4744 Методичні вказівки до розрахункової роботи з курсу Економіка праці та соціально-трудові відносини, НУДПСУ

Методичні вказівки до розрахункової роботи з курсу Економіка праці та соціально-трудові відносини, НУДПСУ

« Назад

Розрахункова робота з курсу Економіка праці та соціально-трудові відносини

Шкала оцінювання знань студентів при виконанні індивідуально – розрахункової роботи

Рівень виконання розрахункової роботи

 

К-сть балів

- завдання розв’язані повністю і правильно, містять пояснення до розрахунків;

- показано вміння самостійно формулювати висновки за результатами проведеного дослідження;

10

- завдання виконані повністю але при розв’язуванні допущені незначні помилки (не більше 2-х);

- зроблені висновки, які можуть бути не точними.

8

- завдання розв’язані, але містять грубі помилки (1-2);

- у висновках містяться помилки та недоречності.

6

- завдання розв’язані не у повному обсязі та допущено значні помилки (більше 2-х);

 - сформульовані висновки за результатами розрахунків є поверхневими чи помилковими.

4

- завдання виконані частково і неякісно або з великою кількістю помилок (більше 5-ти);

- висновки відсутні або невірні.

2

Затримка виконання завдання на 1 день тягне за собою зменшення кількості балів на половину. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ

Робота оформляється на листах формату А4 з однієї сторони, поля: з лівого боку – 20 мм, з правого боку – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Завдання повинні бути виконані акуратно, розбірливим почерком (або надруковані), з детальними поясненнями та всіма проміжними розрахунками.

Результати розрахунків заносяться у таблицю, під якою дається механізм розрахунку та стислий висновок.

У кінці розрахункового завдання складається загальний висновок у формі пояснювальної записки до річного фінансового звіту досліджуваного підприємства, представленого таблицею 7.

Приклад оформлення титульної сторінки індивідуально - розрахункової роботи наведено у додатку 1.

Повністю оформлена та виконана розрахункова робота подається на кафедру в термін, що визначений у плані – графіку виконання розрахункової роботи для перевірки її викладачем. Якщо робота виконана невчасно, без поважних причин, то студенту ставиться 0 балів (2 „незадовільно”). Розрахункова робота оцінюється після особистої співбесіди з викладачем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!