Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4725 Індивідуальні завдання з науки Міжнародна економіка, Варіант 15, КНЕУ ім. Гетьмана

Індивідуальні завдання з науки Міжнародна економіка, Варіант 15, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

ВАРІАНТ 15

(ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ ТРЬОХ БЛОКІВ ЗАВДАНЬ ТА ЇХ ЗАХИСТ - 25 БАЛІВ) 

БЛОК 1. Розв’яжіть задачі в письмовій формі та на основі отриманих результатів зробіть висновки 

ЗАДАЧА 1За даними платіжного балансу країни розрахувати наступні показники платіжного балансу за два роки:

1) сальдо рахунку поточних операцій;

2) сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій;

3) сальдо платіжного балансу країни.

На основі отриманих результатів проаналізуйте його динаміку та спрогнозуйте, як буде змінюватись курс національної валюти країни (ревальвація, девальвація).

 

 

Ірландія

Показник

Одиниці вимірюв.

2013 р.

2014 р.

Експорт товарів

млн.дол.США

 121 815,10

 142 253,80

Імпорт товарів

млн.дол.США

 73 782,26

 80 808,53

Ескпорт послуг

млн.дол.США

 122 517,30

 133 412,00

Імпорт послуг

млн.дол.США

 122 278,40

 142 176,80

Доходи отримані

млн.дол.США

 79 021,89

 88 758,70

Доходи виплачені

млн.дол.США

 117 155,58

 126 122,62

Рахунок операцій з капіталом (сальдо)

млн.дол.США

 132,75

 179,12

Прямі іноземні інвестиції в країну

млн.дол.США

 37 026,53

 39 955,15

Прямі іноземні інвестиції за кордон

млн.дол.США

 23 970,60

 64 056,40

Портфельні інвестиції в країну

млн.дол.США

 -

 -

Портфельні інвестиції за кордон

млн.дол.США

 -

 -

Рахунок фінансових деривативів (сальдо)

млн.дол.США

 -

 -

Рахунок інших інвестицій (сальдо)

млн.дол.США

 -

 -

Джерело: http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=MEI_BOP&lang=en

 

ЗАДАЧА 2. Фірмі з України контрагенти з США пропонують наступні два варіанти розрахунків за контрактом вартістю 250 000 дол.США і терміном дії у 2 роки. За першим з них оплата здійснюється негайно за чеком на 250 000 дол.США (поточний курс – 22,9 грн./дол.США). Фірма з України домовляється про розміщення коштів на строковий доларовий депозит у банку під 8% річних (складні відсотки, депозит поповнюється). За другим з них оплата здійснюється двома векселями: річним на 100 000 дол.США (з 7% річними виплатами) та дворічним на 150 000 дол.США (з 9% річними виплатами). Прогнозований курс на кінець 1-го та 2-го років угоди: 23,20 грн./дол.США та 23,42 грн./дол.США.

Завдання. Обґрунтувати кращий з варіантів розрахунку для фірми і вказати, якими методами фірма може мінімізувати валютні ризики, які виникають в результаті операції. 

ЗАДАЧА 3. У трьох світових валютних центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

1. У Сінгапурі 100 фунтів стерлінгів = 220 сінгапурських доларів.

2. У Цюріху 0,9 сінгапурських доларів = 1 швейцарський франк.

3. У Лондоні 1 фунт стерлінгів = 2,5 швейцарських франків.

Завдання: Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу, на суму 11 400 фунтів стерлінгів. 

ЗАДАЧА 4. Німецька компанія експортувала американській фірмі обладнання на суму 700 000 дол.США, з умовою оплати через 120 днів. Фінансовий менеджер компанії для залучення коштів повинен скористатися послугою факторингу на умовах: авансовий платіж – 70%, комісія фактора – 4%, премія за кредитний ризик – 2%, оплата за оформлення документів склала 300 дол.США, відсотки на залишок нараховувалися з розрахунку процентної річної ставки у 14% річних. Розрахуйте, яку суму отримає фірма, яка продала фактору рахунки за даних умов. 

ЗАДАЧА 5. Ринок праці в країнах «А» та «Б» описується такими параметрами:

- в країні «А» функція попиту DL=230-5W, а функція пропозиції SL=206+3W,

- в країні «Б» функція попиту DL=120-3W, а функція пропозиції SL=5W+72,

де W – реальна заробітна плата у доларах за 1 годину.    

Завдання. 1) Чи можливий міжнародний рух робочої сили поміж країнами «А» та «Б»? 2) якщо можливий, то: а) який його потенційний напрямок? б) при умові зняття всіх обмежень на міжнародний рух робочої сили, яким буде рівень еміграції, якщо погодинна ставка заробітної плати в країні еміграції зросла на 1 дол.? в) яким стане новий рівень заробітної плати в країні імміграції? 

ЗАДАЧА 6. На основі наведених у таблиці показників розрахувати:

1) сальдо торгівельного балансу у 2012 і 2013 роках;

2) зовнішньоторговельний обіг товарів і послуг у 2012 і 2013 роках;

3) темпи росту експорту товарів, імпорту послуг й зовнішньоторговельного обігу у 2013 році;

4) експортну, імпортну й зовнішньоторговельну квоти у 2013 році.

На основі отриманих показників охарактеризувати стан та динаміку розвитку зовнішньої торгівлі країни.

 

Люксембург

Показник

2012 р.

2013 р.

 Валовий внутрішній продукт, млрд. дол. США

 56,29

 60,13

 Обсяг експорту послуг, млрд. дол. США.

 73,94

 79,68

 Обсяг імпорту послуг, млрд. дол. США.

 44,38

 48,40

 Обсяг експорту товарів, млрд. дол. США.

 16,04

 16,98

 Обсяг імпорту товарів, млрд. дол. США.

 24,44

 25,34

ЗАДАЧА 7. Як працівник відділу маркетингу зовнішньоторговельної фірми, проаналізуйте наведену інформацію і визначте найбільш рентабельний варіант реалізації на внутрішньому чи зовнішньому ринках. 

Загальна вартість контракту за EXW, дол.США

500

Загальна вартість контракту за FAS, дол.США

600

Загальна вартість контракту за CIP, дол.США

700

Загальна вартість контракту за DDP, дол.США

950

Відпускна ціна продукції фірми, грн.

9000

Рентабельність відпускної ціни підприємства, %

10

Ціни на аналогічну продукцію на внутрішньому ринку, грн.

10250

Поточний курс 1дол: 20 грн

20

 

Статті витрат

Вартість витрат

Навантаження товару на транспортний засіб, грн.

65

Експортна очистка товару, грн.

240

Транспортування до порту, грн.

80

Відвантаження в порту, оформлення та передача супровідних документів, повідомлення покупця, грн.

190

Фрахт судня, дол.США

85

Страхування вантажу, дол.США

75

Оплата штифки (розміщення товару на борту судна), дол.США

40

Відвантаження товару у порту призначення, дол.США

65

Імпортні митні формальності, дол.США

155

ЗАДАЧА 8. Американська компанія замовила у Німеччині товарів на суму 515 000 євро з умовою оплати через півроку. На момент укладання угоди курс складає 1,28 дол.США/євро.

Фінансовий менеджер американської компанії прогнозує девальвацію долара відносно євро. У зв’язку з цим, компанія купує на суму операції 515 опціонів колл, кожен на 1000 євро (номінал опціону), з ціною виконання 1,30 дол.США та строком виконання через півроку. Вартість кожного контракту = 30 дол.США.

Завдання: визначити, в якому випадку опціони захистять компанію від ризиків коливання курсів валют, якщо припустити, що спот-курс на кінцеву дату виконання угоди становитиме: 1) 1,31 дол.США/євро; 2) 1,34 дол.США/євро; 3) 1,35 дол.США/євро. 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують ринок праці Австралії, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1. Чисельність населення

 • розподіл населення країни за віком та статтю

 • індекс гендерного розриву. World Gender Gap Index http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2011.pdf

2. Безробіття

 • Гармонізований індекс безробіття

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/harmonised-unemployment-rates_2074384x-table6

 • Безробіття загальне

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS

 • Безробіття довгострокове

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.ZS

 • Частково зайняті

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS

 • Зайнятість по секторах економіки

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2048.html#xx

 • Індекс розвитку економіки знань Світового банку: Позиції країни у рейтингу

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

 • Частка молоді в загальній кількості безробітних

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

3. Зайнятість

 • Рівень зайнятості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Часткова зайнятість

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS

 • Кількість дослідників на 1 млн.населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6

 • Інженерно-технічний персонал (на 1 млн. населення)

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Частка молоді у загальній чисельності зайнятих

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

 • Рівні зайнятості чоловіків і жінок

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

http://www.oecd.org

4. Старіння населення

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

5. Індекс Джині

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

6. Продуктивність праці

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6

www.ilo.org

7. Індекс якості життя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf

8. Міжнародний індекс щастя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F

http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf

9. Індекс благополуччя LegatumProsperityIndex

http://www.prosperity.com/rankings.aspx

10. Індекс соціальних хвилювань

http://data.worldbank.org/indicator/all

www.ilo.org 

Визначте методи регулювання ринку праці країни 

1. Кількість іммігрантів, емігрантів, міграційне сальдо

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL

2. Мігранти у загальній кількості населення

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

3. Перекази мігрантів

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=86

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS

http://dsbb.imf.org 

Визначте методи регулювання міграції в країні 

БЛОК 3. Завдання

На основі офіційних джерел інформації заповнити таблицю, зробити обґрунтовані висновки щодо особливостей інтеграційних процесів регіону. 

Характеристика інтеграційних процесів в регіоні

Назва організації

Західноафриканський економічний і валютний союз (UEMOA)

Центральноафриканське валютно-економічне співтовариство (CEMAC)

Показники

Рік створення

 

 

Країни-члени, їх кількість

 

 

Причини створення

 

 

Органи регулювання

 

 

Історичні етапи інтеграції

 

 

Сучасний етап інтеграції

 

 

Перспективи розвитку

 

 

Макро- чи мікро- інтеграція

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!