Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4720 Індивідуальні завдання з науки Міжнародна економіка, Варіант 10, КНЕУ ім. Гетьмана

Індивідуальні завдання з науки Міжнародна економіка, Варіант 10, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

ВАРІАНТ 10

(ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ ТРЬОХ БЛОКІВ ЗАВДАНЬ ТА ЇХ ЗАХИСТ - 25 БАЛІВ) 

БЛОК 1. Розв’яжіть задачі в письмовій формі та на основі отриманих результатів зробіть висновки 

ЗАДАЧА1За даними платіжного балансу країни розрахувати наступні показники платіжного балансу за два роки:

1) сальдо рахунку поточних операцій;

2) сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій;

3) сальдо платіжного балансу країни.

На основі отриманих результатів проаналізуйте його динаміку та спрогнозуйте, як буде змінюватись курс національної валюти країни (ревальвація, девальвація).

 

 

Франція

Показник

Одиниці вимірюв.

2013 р.

2014 р.

Експорт товарів

млн.дол.США

 580 564,70

 581 480,40

Імпорт товарів

млн.дол.США

 637 005,80

 629 287,60

Ескпорт послуг

млн.дол.США

 254 816,90

 266 443,30

Імпорт послуг

млн.дол.США

 230 566,20

 246 829,20

Доходи отримані

млн.дол.США

 221 839,23

 223 655,44

Доходи виплачені

млн.дол.США

 229 844,10

 223 494,90

Рахунок операцій з капіталом (сальдо)

млн.дол.США

 2 408,08

 3 091,44

Прямі іноземні інвестиції в країну

млн.дол.США

 6 524,65

- 8 246,04

Прямі іноземні інвестиції за кордон

млн.дол.США

- 294,70

 30 057,25

Портфельні інвестиції в країну

млн.дол.США

 180 709,40

 89 424,75

Портфельні інвестиції за кордон

млн.дол.США

 88 002,40

 79 967,34

Рахунок фінансових деривативів (сальдо)

млн.дол.США

- 22 280,70

- 63 550,89

Рахунок інших інвестицій (сальдо)

млн.дол.США

- 104 901,42

- 2 735,80

Джерело: http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=MEI_BOP&lang=en

 

ЗАДАЧА 2. Фірмі з Польщі контрагенти з Канади пропонують наступні два варіанти розрахунків за контрактом вартістю 300 000 кан.дол. і терміном дії у 2 роки. За першим з них оплата здійснюється негайно за чеком на 300 000 кан.дол. (поточний курс – 3,85 злотих/ кан.дол.). Фірма з Польщі домовляється про розміщення коштів на строковий депозит у національній валюті під 5% річних (складні відсотки, депозит поповнюється). За другим з них оплата здійснюється двома векселями: річним на 150 000 кан.дол. (з 6% річними виплатами) та дворічним на 150 000 кан. дол. (з 6% річними виплатами). Прогнозований курс на кінець 1-го та 2-го років угоди: 3,88 злотих/кан.дол. та 3,91 злотих/кан.дол.

ЗАДАЧА 3. У трьох світових валютних центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

1. У Сінгапурі 100 фунтів стерлінгів = 220 сінгапурських доларів.

2. У Цюріху 0,9 сінгапурських доларів = 1 швейцарський франк.

3. У Лондоні 1 фунт стерлінгів = 2,5 швейцарських франків.

Завдання: Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу, на суму 10 900 фунтів стерлінгів.

ЗАДАЧА 4. Німецька компанія експортувала американській фірмі обладнання на суму 700 000 дол.США, з умовою оплати через 120 днів. Фінансовий менеджер компанії для залучення коштів повинен скористатися послугою факторингу на умовах: авансовий платіж – 60%, комісія фактора – 3%, премія за кредитний ризик – 2%, оплата за оформлення документів склала 350 дол.США, відсотки на залишок нараховувалися з розрахунку процентної річної ставки у 14% річних. Розрахуйте, яку суму отримає фірма, яка продала фактору рахунки за даних умов.

ЗАДАЧА 5. Ринок праці в країнах «А» та «Б» описується такими параметрами:

- в країні «А» функція попиту DL=180-5W, а функція пропозиції SL=140+3W,

- в країні «Б» функція попиту DL=120-3W, а функція пропозиції SL=5W+40,

де W – реальна заробітна плата у доларах за 1 годину.    

Завдання. 1) Чи можливий міжнародний рух робочої сили поміж країнами «А» та «Б»? 2) якщо можливий, то: а) який його потенційний напрямок? б) при умові зняття всіх обмежень на міжнародний рух робочої сили, яким буде рівень еміграції, якщо погодинна ставка заробітної плати в країні еміграції зросла на 1 дол.? в) яким стане новий рівень заробітної плати в країні імміграції? 

ЗАДАЧА 6. На основі наведених у таблиці показників розрахувати:

1) сальдо торгівельного балансу у 2012 і 2013 роках;

2) зовнішньоторговельний обіг товарів і послуг у 2012 і 2013 роках;

3) темпи росту експорту товарів, імпорту послуг й зовнішньоторговельного обігу у 2013 році;

4) експортну, імпортну й зовнішньоторговельну квоти у 2013 році.

На основі отриманих показників охарактеризувати стан та динаміку розвитку зовнішньої торгівлі країни.

 

Ірландія

Показник

2012 р.

2013 р.

 Валовий внутрішній продукт, млрд. дол. США

 221,97

 232,08

 Обсяг експорту послуг, млрд. дол. США.

 106,65

 118,00

 Обсяг імпорту послуг, млрд. дол. США.

 111,90

 117,65

 Обсяг експорту товарів, млрд. дол. США.

 119,32

 116,09

 Обсяг імпорту товарів, млрд. дол. США.

 63,63

 66,10

ЗАДАЧА 7. Як працівник відділу маркетингу зовнішньоторговельної фірми, проаналізуйте наведену інформацію і визначте найбільш рентабельний варіант реалізації на внутрішньому чи зовнішньому ринках. 

Загальна вартість контракту за EXW, дол.США

500

Загальна вартість контракту за FAS, дол.США

600

Загальна вартість контракту за CIP, дол.США

700

Загальна вартість контракту за DDP, дол.США

950

Відпускна ціна продукції фірми, грн.

9000

Рентабельність відпускної ціни підприємства, %

10

Ціни на аналогічну продукцію на внутрішньому ринку, грн.

10250

Поточний курс 1дол: 20 грн

20

 

Статті витрат

Вартість витрат

Навантаження товару на транспортний засіб, грн.

55

Експортна очистка товару, грн.

235

Транспортування до порту, грн.

80

Відвантаження в порту, оформлення та передача супровідних документів, повідомлення покупця, грн.

195

Фрахт судня, дол.США

95

Страхування вантажу, дол.США

50

Оплата штифки (розміщення товару на борту судна), дол.США

15

Відвантаження товару у порту призначення, дол.США

90

Імпортні митні формальності, дол.США

185

ЗАДАЧА 8. Американська компанія замовила у Німеччині товарів на суму 510 000 євро з умовою оплати через півроку. На момент укладання угоди курс складає 1,28 дол.США/євро.

Фінансовий менеджер американської компанії прогнозує девальвацію долара відносно євро. У зв’язку з цим, компанія купує на суму операції 510 опціонів колл, кожен на 1000 євро (номінал опціону), з ціною виконання 1,30 дол.США та строком виконання через півроку. Вартість кожного контракту = 30 дол.США.

Завдання: визначити, в якому випадку опціони захистять компанію від ризиків коливання курсів валют, якщо припустити, що спот-курс на кінцеву дату виконання угоди становитиме: 1) 1,31 дол.США/євро; 2) 1,34 дол.США/євро; 3) 1,35 дол.США/євро. 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру

Розрахуйте зазначені показники міжнародної інвестиційної позиції Польщі, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1. Прямі іноземні інвестиції

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=98

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Серія матеріалів: “Доповідь про світові інвестиції” за 1991-2014рр. - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1

Серія публікацій ЮНКТАД Information Economy Report - http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3594&lang=1

http://worldbank.org/indicators/all - база статистичних показників Світового банку

2. Портфельні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/BX.PEF.TOTL.CD.WD

3. Інвестиційнапозиціякраїни

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspxhttp://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx

4. Валові внутрішні інвестиції

http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS

5. Інвестиції – валове накопичення капіталу

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/investment-in-us-dollars_2074384x-table5

6. Індекс залучення прямих іноземних інвестицій

http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?intitemid=2471&lang=1

7. Капіталізація національного ринку акцій (до ВВП)

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

8. Діяльність фінансових центрів на території країни

http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf

http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/indicators/stock-markets-significance-national-economy

www.bis.org – Банк міжнародних розрахунків (ринок деривативів)

Розрахуйте наступні показники для країни

1. Прямі іноземні інвестиції на душу населення.

2. Темп росту та приросту прямих іноземних інвестицій в країну.

3. Частка прямих іноземних інвестиції у ВВП (для розрахунку скористайтеся даними.

4. Частка портфельних інвестицій в ВВП для розрахунку скористайтеся даними http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx)

5. Сальдо прямих та портфельних інвестицій.

6. Квоту прямих іноземних інвестицій.

7. Квоту портфельних інвестицій. 

Блок 3. Завдання

На основі офіційних джерел інформації заповнити таблицю, зробити обґрунтовані висновки щодо особливостей інтеграційних процесів регіону.

Характеристика інтеграційних процесів в регіоні

Назва організації

Північноамерикан-ська зона вільної торгівлі

 (НАФТА)

МЕРКОСУР (економічний союз держав

у Південній Америці)

КАРІКОМ (спільний ринок країн Карибського басейну)

Показники

Рік створення

 

 

 

Країни-члени, їх кількість

 

 

 

Причини створення

 

 

 

Органи регулювання

 

 

 

Історичні етапи інтеграції

 

 

 

Сучасний етап інтеграції

 

 

 

Перспективи розвитку

 

 

 

Макро- чи мікро- інтеграція

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!