Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4718 Індивідуальні завдання з науки Міжнародна економіка, Варіант 8, КНЕУ ім. Гетьмана

Індивідуальні завдання з науки Міжнародна економіка, Варіант 8, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

ВАРІАНТ 8

(ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ ТРЬОХ БЛОКІВ ЗАВДАНЬ ТА ЇХ ЗАХИСТ - 25 БАЛІВ) 

БЛОК 1. Розв’яжіть задачі в письмовій формі та на основі отриманих результатів зробіть висновки 

ЗАДАЧА1. За даними платіжного балансу країни розрахувати наступні показники платіжного балансу за два роки:

1) сальдо рахунку поточних операцій;

2) сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій;

3) сальдо платіжного балансу країни;

На основі отриманих результатів проаналізуйте його динаміку та спрогнозуйте, як буде змінюватись курс національної валюти країни (ревальвація, девальвація).

 

 

Естонія

Показник

Одиниці вимірюв.

2013 р.

2014 р.

Експорт товарів

млн.дол.США

 15 116,73

 15 128,53

Імпорт товарів

млн.дол.США

 16 382,90

 16 471,91

Ескпорт послуг

млн.дол.США

 6 298,57

 6 797,71

Імпорт послуг

млн.дол.США

 4 673,05

 4 808,97

Доходи отримані

млн.дол.США

 2 011,29

 1 923,19

Доходи виплачені

млн.дол.США

 2 651,54

 2 581,95

Рахунок операцій з капіталом (сальдо)

млн.дол.США

 698,26

 171,16

Прямі іноземні інвестиції в країну

млн.дол.США

 892,48

 1 580,61

Прямі іноземні інвестиції за кордон

млн.дол.США

 714,72

 839,99

Портфельні інвестиції в країну

млн.дол.США

 246,12

 71,78

Портфельні інвестиції за кордон

млн.дол.США

 911,99

 741,28

Рахунок фінансових деривативів (сальдо)

млн.дол.США

- 112,97

- 110,12

Рахунок інших інвестицій (сальдо)

млн.дол.США

- 133,81

- 514,13

Джерело: http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=MEI_BOP&lang=en

 

ЗАДАЧА 2. Фірмі з України контрагенти з Франції пропонують наступні два варіанти розрахунків за контрактом вартістю 300 000 євро і терміном дії у 2 роки. За першим з них оплата здійснюється негайно за чеком на 300 000 євро (поточний курс – 24,78 грн./євро). Фірма з України домовляється про розміщення коштів на строковий депозит у національній валюті під 8% річних (складні відсотки, депозит поповнюється). За другим з них оплата здійснюється двома векселями: річним на 150 000 євро (з 5% річними виплатами) та дворічним на 150 000 євро (з 6% річними виплатами). Прогнозований курс на кінець 1-го та 2-го років угоди: 24,92 грн./євро та 25,01 грн./євро.

Завдання. Обґрунтувати кращий з варіантів розрахунку для фірми і вказати, якими методами фірма може мінімізувати валютні ризики, які виникають в результаті операції.

ЗАДАЧА 3. У трьох світових валютних центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

1. У Сінгапурі 100 фунтів стерлінгів = 220 сінгапурських доларів.

2. У Цюріху 0,9 сінгапурських доларів = 1 швейцарський франк.

3. У Лондоні 1 фунт стерлінгів = 2,5 швейцарських франків.

Завдання: Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу, на суму 10 700 фунтів стерлінгів.

ЗАДАЧА 4. Німецька компанія експортувала американській фірмі обладнання на суму 500 000 дол.США, з умовою оплати через 120 днів. Фінансовий менеджер компанії для залучення коштів повинен скористатися послугою факторингу на умовах: авансовий платіж – 80%, комісія фактора – 5%, премія за кредитний ризик – 3%, оплата за оформлення документів склала 250 дол.США, відсотки на залишок нараховувалися з розрахунку процентної річної ставки у 12% річних. Розрахуйте, яку суму отримає фірма, яка продала фактору рахунки за даних умов

ЗАДАЧА 5. Ринок праці в країнах «А» та «Б» описується такими параметрами:

- в країні «А» функція попиту DL=160-5W, а функція пропозиції SL=136+3W,

- в країні «Б» функція попиту DL=120-3W, а функція пропозиції SL=5W+72,

де W – реальна заробітна плата у доларах за 1 годину.    

Завдання. 1) Чи можливий міжнародний рух робочої сили поміж країнами «А» та «Б»? 2) якщо можливий, то: а) який його потенційний напрямок? б) при умові зняття всіх обмежень на міжнародний рух робочої сили, яким буде рівень еміграції, якщо погодинна ставка заробітної плати в країні еміграції зросла на 1 дол.? в) яким стане новий рівень заробітної плати в країні імміграції?

ЗАДАЧА 6. На основі наведених у таблиці показників розрахувати:

1) сальдо торгівельного балансу у 2012 і 2013 роках;

2) зовнішньоторговельний обіг товарів і послуг у 2012 і 2013 роках;

3) темпи росту експорту товарів, імпорту послуг й зовнішньоторговельного обігу у 2013 році;

4) експортну, імпортну й зовнішньоторговельну квоти у 2013 році.

На основі отриманих показників охарактеризувати стан та динаміку розвитку зовнішньої торгівлі країни.

 

Іспанія

Показник

2012 р.

2013 р.

 Валовий внутрішній продукт, млрд. дол. США

 1 355,73

 1 393,04

 Обсяг експорту послуг, млрд. дол. США.

 133,82

 144,54

 Обсяг імпорту послуг, млрд. дол. США.

 88,60

 91,31

 Обсяг експорту товарів, млрд. дол. США.

 292,11

 311,41

 Обсяг імпорту товарів, млрд. дол. США.

 325,60

 326,46

ЗАДАЧА 7. Як працівник відділу маркетингу зовнішньоторговельної фірми, проаналізуйте наведену інформацію і визначте найбільш рентабельний варіант реалізації на внутрішньому чи зовнішньому ринках. 

Загальна вартість контракту за EXW, дол.США

500

Загальна вартість контракту за FAS, дол.США

600

Загальна вартість контракту за CIP, дол.США

700

Загальна вартість контракту за DDP, дол.США

950

Відпускна ціна продукції фірми, грн.

9000

Рентабельність відпускної ціни підприємства, %

10

Ціни на аналогічну продукцію на внутрішньому ринку, грн.

10250

Поточний курс 1дол: 20 грн

20

 

Статті витрат

Вартість витрат

Навантаження товару на транспортний засіб, грн.

60

Експортна очистка товару, грн.

245

Транспортування до порту, грн.

70

Відвантаження в порту, оформлення та передача супровідних документів, повідомлення покупця, грн.

185

Фрахт судня, дол.США

85

Страхування вантажу, дол.США

80

Оплата штифки (розміщення товару на борту судна), дол.США

50

Відвантаження товару у порту призначення, дол.США

80

Імпортні митні формальності, дол.США

175

ЗАДАЧА 8. Американська компанія замовила у Німеччині товарів на суму 508 000 євро з умовою оплати через півроку. На момент укладання угоди курс складає 1,28 дол.США/євро.

Фінансовий менеджер американської компанії прогнозує девальвацію долара відносно євро. У зв’язку з цим, компанія купує на суму операції 508 опціонів колл, кожен на 1000 євро (номінал опціону), з ціною виконання 1,30 дол.США та строком виконання через півроку. Вартість кожного контракту = 30 дол.США.

Завдання: визначити, в якому випадку опціони захистять компанію від ризиків коливання курсів валют, якщо припустити, що спот-курс на кінцеву дату виконання угоди становитиме: 1) 1,31 дол.США/євро; 2) 1,34 дол.США/євро; 3) 1,35 дол.США/євро. 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру

Розрахуйте зазначені показники, що характеризують зовнішню заборгованість, бенчмаркінг національної валютної системи Чехії, побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини. Зробіть висновки.

Показники:

1. Заборгованість країн за інструментами

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=&REPORT_ID=13583&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED

2. Показники заборгованості

  • Борг/ВНД, %

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS;

  • Борг/Експорт,%

http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD - валовий борг країни;

  • Зовнішній борг за секторами

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ExternalDebt.aspx

  • Поточна вартість обслуговування боргу/Експорт,%)

http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS 

Валютний курс країни та валютні резерви

3. Валютний курс, динаміка

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

http://www.oecd-ilibrary.org/

4. Зростання грошової маси у країні

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF

Дослідіть можливий взаємозв’язок споживчих цін та зростання пропозиції грошей з валютним курсом в обраній вами країні за даними http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF 

Якими факторами можна пояснити зміни валютного курсу в обраній Вами країні? Які основні події суттєво вплинули на курс валюти?Яким є прогноз напрямку руху національної валюти країни(девальвація курсу національної валюти чи ревальвація курсу)? Які основні фактори ризику його зміни можна виділити? Яких дій вживала обрана Вами країна для регулювання курсу національної грошової одиниці, і якими інструментами користувався при цьому її Центральний банк? 

5. Міжнародні валютні резерви

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx 

Розрахуйте: достатність валютних резервів (обсяг до імпорту, обсяг до короткострокової заборгованості) 

6. Динаміка стану поточного

http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD та фінансового рахунків http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/NSDPPages.aspx платіжного балансу

http://elibrary-data.imf.org/DataReport.aspx?c=7183654&d=33061&e=170784

Опишіть динаміку розвитку стану платіжного балансу країни в цілому та окремих статей. Про що свідчать такі зміни? 

Які складові у структурні платіжного балансу країни займають домінуюче положення? Чому? Чи покривають золотовалютні резерви країни обсяги 3-місячного імпорту? 

За даними платіжного балансу країни знайдіть показники короткострокового боргу та річного імпорту та співвіднесіть їх з обсягом золотовалютних резервів, зробіть висновки щодо міжнародної валютної ліквідності країни 

Чи є чітко ідентифіковані особливості застосування окремих інструментів регулювання платіжного балансу країни? Чи визначені пріоритети регулювання платіжного балансу країни? Яким є їх коротко-, середньо- та довгостроковий вплив? 

Підсумуйте, яким буде вплив курсу національної валюти та стану платіжного балансу на міжнародну економічну діяльність країни. 

Розрахуйте сальдо базового балансу та сальдо офіційних резервів, вкажіть на періоди, в які спостерігалися стани, наближені до середньо- та короткострокової рівноваги, та визначте фактори, за рахунок яких, на Вашу думку, це відбувалося.

Довідково

Для вирівнювання платіжних балансів країна використовує ряд методів, які можна умовно поділити на експансіоністські (стимулювання експорту, девальвація національної грошової одиниці) та рестрикційні (стримування зростання грошової маси, зміни процентних ставок). Теорії платіжного балансу та практика їх регулювання дозволяє виокремити ряд факторів, що впливають на платіжний баланс держави. Серед них основними є наступні:

Темп інфляції. В результаті підвищення цін національні товари та послуги можуть стати менш привабливими як для покупців-резидентів, так і для покупців-нерезидентів. Можливим наслідком є скорочення вартісних та фізичних обсягів експорту, зростання рівня заміщення національних товарів імпортними.

Зростання валового внутрішнього продукту. Високі темпи росту ВВП ведуть до збільшення обсягів імпорту товарів та послуг, оскільки підвищується рівень прибутків в країні, частина яких може бути використана на придбання імпортних товарів. Особливо небезпечним це є у випадку розширення споживчого кредитування на товари тривалого вжитку, які переважно виробляються за межами країни, та в поєднанні зі зниженням процентної ставки, що робить видачу кредитів більш вигідною.

Рівень процентних ставок. Рівні процентних ставок впливають на потоки капіталу, що використовуються для інвестицій на фінансових ринках. Якщо в країні підвищуються процентні ставки, то можна чекати збільшення притоку капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. У випадку зниження процентних ставок можна очікувати відтоку капіталу до більш привабливих країн. Підвищення процентних ставок здатне як негативно, так і позитивно вплинути на притоки інвестиційного капіталу, погіршити чи покращити стан платіжного балансу, збільшити, наприклад, заборгованість за кредитами.

Валютний курс «спот», який визначає відносну вартість імпортних товарів в порівнянні з вартістю товарів, що вироблені в середині в країн, та відносну вартість експортних товарів в порівнянні з товарами інших країн (в країнах-імпортерах), виходячи з того, що високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних операцій та сприяє проведенню експортних операцій, і, навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту. 

БЛОК 3. Завдання

На основі офіційних джерел інформації заповнити таблицю, зробити обґрунтовані висновки щодо особливостей інтеграційних процесів регіону. 

Характеристика інтеграційних процесів в регіоні

Назва організації

Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС)

Шанхайська організація співробітництва

 (ШОС)

Показники

Рік створення

 

 

Країни-члени, їх кількість

 

 

Причини створення

 

 

Органи регулювання

 

 

Історичні етапи інтеграції

 

 

Сучасний етап інтеграції

 

 

Перспективи розвитку

 

 

Макро- чи мікро- інтеграція

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!