Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4711 Індивідуальні завдання з науки Міжнародна економіка, Варіант 1, КНЕУ ім. Гетьмана

Індивідуальні завдання з науки Міжнародна економіка, Варіант 1, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародної економіки

 

Індивідуальні завданняз науки Міжнародна економіка

для студентів всіх напрямків підготовки (крім 6503 та 6402)

заочної форми навчання

бакалаврського рівня

УКЛАДАЧІ:

к.е.н., доцент Молчанова Е.Ю.

к.е.н., доцент Ольшевська І.П.

к.е.н., доцент Антонюк К.В.

к.е.н., ст. викладач Гурова Ю.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

міжнародної економіки

Протокол № _______ від _______ 

Київ 2015


ЗМІСТ

Студент обирає варіант індивідуального завдання, згідно свого порядкового номеру в списку академічної групи та здає на кафедру в друкованому вигляді в терміни визначені навчальним планом.

Варіант 1……………………………………………………………….………….с.3

Варіант 2…………………………………………………………………………..с.7

Варіант 3………………………………………………………………..………..с.11

Варіант 4……………………………………………………………..….……….с.16

Варіант 5…………………………………………………………….….………..с.21

Варіант 6…………………………………………………………….…….……..с.25

Варіант 7……………………………………………………………...…….…….с.29

Варіант 8……………………………………………………………..…….……..с.34

Варіант 9……………………………………………………………..…….……..с.39

Варіант 10……………………………………………………..……...….……….с.43

Варіант 11…………………………………………………..………..…….……..с.47

Варіант 12…………………………………………………..………..….………..с.52

Варіант 13..…………………………………………………………..…..……….с.57

Варіант 14..……………………………………………………………....………..с.61

Варіант 15..………………………………………………………………………..с.65

Варіант 16…………………………………………………………….…..……….с.70

Варіант 17………………………………………………………………..………..с.75

Варіант 18………………………………………………………………..………..с.79

Варіант 19…………………………………………………………….……..…….с.83

Варіант 20…………………………………………………………………..……..с.88

Варіант 21……………………………………………………………………..…..с.93

Варіант 22…………………………………………………………….…………...с.97

Варіант 23………………………………………………………………………..с.101

Варіант 24………………………………………………………………………..с.106

Варіант 25……………………………………………………..…….……..…….с.111

Варіант 26…………………………………………………..…………….….…..с.115

Варіант 27…………………………………………………..………….….……..с.119

Варіант 28..…………………………………………………………..…….…….с.124

Варіант 29..…………………………………………………………….….……..с.129

Варіант 30..…………………………………………………………….….……..с.133 

ВАРІАНТ 1

(ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ ТРЬОХ БЛОКІВ ЗАВДАНЬ ТА ЇХ ЗАХИСТ - 25 БАЛІВ) 

БЛОК 1. Розв’яжіть задачі в письмовій формі та на основі отриманих результатів зробіть висновки 

ЗАДАЧА 1. За даними платіжного балансу країни розрахувати наступні показники платіжного балансу за два роки:

1) сальдо рахунку поточних операцій;

2) сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій;

3) сальдо платіжного балансу країни.

На основі отриманих результатів проаналізуйте його динаміку та спрогнозуйте, як буде змінюватись курс національної валюти країни (ревальвація, девальвація).

 

 

Австралія

Показник

Одиниці вимірюв.

2013 р.

2014 р.

Експорт товарів

млн.дол.США

 254 270,20

 241 150,50

Імпорт товарів

млн.дол.США

 249 828,90

 239 867,00

Ескпорт послуг

млн.дол.США

 53 486,79

 53 340,23

Імпорт послуг

млн.дол.США

 67 866,30

 63 419,15

Доходи отримані

млн.дол.США

 53 096,01

 54 287,55

Доходи виплачені

млн.дол.США

 93 041,78

 85 745,64

Рахунок операцій з капіталом (сальдо)

млн.дол.США

- 455,42

- 376,77

Прямі іноземні інвестиції в країну

млн.дол.США

 52 275,88

 51 512,29

Прямі іноземні інвестиції за кордон

млн.дол.США

- 4 995,15

- 687,73

Портфельні інвестиції в країну

млн.дол.США

 81 439,17

 72 538,13

Портфельні інвестиції за кордон

млн.дол.США

 31 113,31

 50 046,69

Рахунок фінансових деривативів (сальдо)

млн.дол.США

 16 721,26

 13 921,39

Рахунок інших інвестицій (сальдо)

млн.дол.США

- 34 839,65

- 16 490,24

Джерело: http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=MEI_BOP&lang=en

 

ЗАДАЧА 2. Фірмі з України контрагенти з Австрії пропонують наступні два варіанти розрахунків за контрактом вартістю 200 000 євро і терміном дії у 2 роки. За першим з них оплата здійснюється негайно за чеком на 200 000 євро (поточний курс – 23,99 грн./євро). Фірма з України домовляється про розміщення коштів на строковий депозит у національній валюті під 7% річних (складні відсотки, депозит поповнюється). За другим з них оплата здійснюється двома векселями: річним на 80 000 євро (з 7% річними виплатами) та дворічним на 120 000 євро (з 6% річними виплатами). Прогнозований курс на кінець 1-го та 2-го років угоди: 24,23 грн./євро та 24,34 грн./євро.

Завдання. Обґрунтувати кращий з варіантів розрахунку для фірми і вказати, якими методами фірма може мінімізувати валютні ризики, які виникають в результаті операції.

ЗАДАЧА 3. У трьох світових валютних центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

1. У Сінгапурі 100 фунтів стерлінгів = 220 сінгапурських доларів.

2. У Цюріху 0,9 сінгапурських доларів = 1 швейцарський франк.

3. У Лондоні 1 фунт стерлінгів = 2,5 швейцарських франків.

Завдання: Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу, на суму 10 000 фунтів стерлінгів. 

ЗАДАЧА 4. Німецька компанія експортувала американській фірмі обладнання на суму 300 000 дол.США, з умовою оплати через 120 днів. Фінансовий менеджер компанії для залучення коштів повинен скористатися послугою факторингу на умовах: авансовий платіж – 80%, комісія фактора – 2%, премія за кредитний ризик – 3%, оплата за оформлення документів склала 200 дол.США, відсотки на залишок нараховувалися з розрахунку процентної річної ставки у 10% річних. Розрахуйте, яку суму отримає фірма, яка продала фактору рахунки за даних умов.

ЗАДАЧА 5. Ринок праці в країнах «А» та «Б» описується такими параметрами:

- в країні «А» функція попиту DL=90-5W, а функція пропозиції SL=66+3W,

- в країні «Б» функція попиту DL=120-3W, а функція пропозиції SL=5W+72,

де W – реальна заробітна плата у доларах за 1 годину.    

Завдання. 1) Чи можливий міжнародний рух робочої сили поміж країнами «А» та «Б»? 2) якщо можливий, то: а) який його потенційний напрямок? б) при умові зняття всіх обмежень на міжнародний рух робочої сили, яким буде рівень еміграції, якщо погодинна ставка заробітної плати в країні еміграції зросла на 1 дол.? в) яким стане новий рівень заробітної плати в країні імміграції? 

ЗАДАЧА 6. На основі наведених у таблиці показників розрахувати:

1) сальдо торгівельного балансу у 2012 і 2013 роках;

2) зовнішньоторговельний обіг товарів і послуг у 2012 і 2013 роках;

3) темпи росту експорту товарів, імпорту послуг й зовнішньоторговельного обігу у 2013 році;

4) експортну, імпортну й зовнішньоторговельну квоти у 2013 році.

На основі отриманих показників охарактеризувати стан та динаміку розвитку зовнішньої торгівлі країни.

 

Австралія

Показник

2012 р.

2013 р.

 Валовий внутрішній продукт, млрд. дол. США

 1 534,43

 1 560,37

 Обсяг експорту послуг, млрд. дол. США.

 52,09

 52,46

 Обсяг імпорту послуг, млрд. дол. США.

 64,40

 66,43

 Обсяг експорту товарів, млрд. дол. США.

 257,95

 254,16

 Обсяг імпорту товарів, млрд. дол. США.

 270,14

 249,77

ЗАДАЧА 7. Як працівник відділу маркетингу зовнішньоторговельної фірми, проаналізуйте наведену інформацію і визначте найбільш рентабельний варіант реалізації на внутрішньому чи зовнішньому ринках. 

Загальна вартість контракту за EXW, дол.США

500

Загальна вартість контракту за FAS, дол.США

600

Загальна вартість контракту за CIP, дол.США

700

Загальна вартість контракту за DDP, дол.США

950

Відпускна ціна продукції фірми, грн.

9000

Рентабельність відпускної ціни підприємства, %

10

Ціни на аналогічну продукцію на внутрішньому ринку, грн.

10250

Поточний курс 1дол: 20 грн

20

 

Статті витрат

Вартість витрат

Навантаження товару на транспортний засіб, грн.

137,5

Експортна очистка товару, грн.

575

Транспортування до порту, грн.

150

Відвантаження в порту, оформлення та передача супровідних документів, повідомлення покупця, грн.

450

Фрахт судня, дол.США

85

Страхування вантажу, дол.США

45

Оплата штифки (розміщення товару на борту судна), дол.США

15

Відвантаження товару у порту призначення, дол.США

45

Імпортні митні формальності, дол.США

140

ЗАДАЧА 8. Американська компанія замовила у Німеччині товарів на суму 501 000 євро з умовою оплати через півроку. На момент укладання угоди курс складає 1,28 дол.США/євро.

Фінансовий менеджер американської компанії прогнозує девальвацію долара відносно євро. У зв’язку з цим, компанія купує на суму операції 501 опціонів колл, кожен на 1000 євро (номінал опціону), з ціною виконання 1,30 дол.США та строком виконання через півроку. Вартість кожного контракту = 30 дол.США.

Завдання: визначити, в якому випадку опціони захистять компанію від ризиків коливання курсів валют, якщо припустити, що спот-курс на кінцеву дату виконання угоди становитиме: 1) 1,31 дол.США/євро; 2) 1,34 дол.США/євро; 3) 1,35 дол.США/євро. 

БЛОК 2. Завдання аналітичного характеру

Проаналізуйте динаміку зазначених показників Німеччини.

За результатами показників 1-7, розрахуйте експортну, імпортну, зовнішньоторговельну квоти. Побудуйте графіки, опишіть тенденцію та причини

Показники:

1) експорт послуг

http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+exports+%28current+US%24%29&id=TX.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services

2) імпорт послуг

http://search.worldbank.org/quickview?name=Commercial+service+imports+%28current+US%24%29&id=TM.VAL.SERV.CD.WT&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Services

3) експорт товарів

http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+exports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BX.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

4) імпорт товарів

http://search.worldbank.org/quickview?name=Goods+imports+%28BoP%2C+current+US%24%29&id=BM.GSR.MRCH.CD&type=Indicators&cube_no=2&qterm=export+servises

5) основні торгівельні партнери та розподіл по групах товарів, рівень тарифів –профайли країни на сайті СОТ

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

6) офіційний курс національної грошової одиниці України

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_FIN

http://search.worldbank.org/quickview?name=Official+%3Cem%3Eexchange%3C%2Fem%3E+rate+%28LCU+per+US%24%2C+period+average%29&id=PA.NUS.FCRF&type=Indicators&cube_no=2&qterm=Currency+exchange+rates

http://bank.gov.ua

7) Показники ВНД та ВВП:

  • ВНД на душу населення http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD

  • ВВП на душу населення за ПКС http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD

  • ВВП на душу населення http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

  • Структура ВВП https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html#xx

  • ВВП за компонентами: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95

БЛОК 3. Завдання

На основі офіційних джерел інформації заповнити таблицю, зробити обґрунтовані висновки щодо особливостей інтеграційних процесів регіону 

Характеристика інтеграційних процесів в регіоні

Назва організації

Європейський Союз (ЄС)

Європейський економічний простір (ЄЕП)

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ)

Показники

Рік створення

 

 

 

Країни-члени, їх кількість

 

 

 

Причини створення

 

 

 

Органи регулювання

 

 

 

Історичні етапи інтеграції

 

 

 

Сучасний етап інтеграції

 

 

 

Перспективи розвитку

 

 

 

Макро- чи мікро- інтеграція

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!