Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4709 Завдання для розрахунку кола, Теоретичні основи електротехніки, ОМУРП ім. Соляника

Завдання для розрахунку кола, Теоретичні основи електротехніки, ОМУРП ім. Соляника

« Назад

Завдання для розрахунку кола

4.1. Задано складне електричне коло постійного струму (мал. 1 або мал. 2 додатку А). Величини елементів, що складають задане коло наведені до кожного варіанту у таблиці 1. 

Необхідно:

- спростити задану схему кола до виду мал. 3 додатку А;

- розрахувати струми у вітках спрощеної схеми методами рівнянь Кірхгофа, контурних струмів, накладання (суперпозиції) та вузлових потенціалів;

- визначити величину напруг на опорах (резисторах) заданого (початкового) кола та струму через них;

- скласти баланс потужності заданого кола та розрахувати втрату електроенергії цим колом за 3-и години його роботи, а також кількість тепла, яке виділилось за цей час на резисторі Rв. 

4.2. Всі математичні дії необхідно виконувати за загальноприйнятими правилами: спочатку записують початкові літерні формули, роблять, якщо необхідно, відповідні перетворення, одержують кінцеві формули і тільки після цього підставляють цифрові значення та роблять розрахунок. Хід всіх перетворень повинен бути чітко показаний у рішенні задачі. Рішення повинні супроводжуватися письмовими поясненнями. Розрахунки, слід робити до 3–го та 4-го знаку після коми десяткової дробі. 

Таблиця 1

Останні дві цифри (двозначне число) шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

десятки

одиниці

Е1, В

-

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Е2, В

-

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

r01 = r02, Ом

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мал.№, додатку А

-

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

-

Rа, Ом

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

-

Rб, Ом

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

-

Rв, Ом

8

12

16

20

24

28

32

26

40

44

-

Rг, Ом

44

40

36

32

28

24

20

16

12

8

-

Rд, Ом

9

12

15

18

21

24

27

30

33

26

-

Rе, Ом

36

33

30

27

24

21

18

15

12

9

-

Rз, Ом

10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

4.3. Номер варіанту завдання вибирається з таблиці 1 за двозначним числом (дві останні цифри) Вашого шифру (залікова книжко). Наприклад, дві останні цифри Вашого шифру утворюють число 27, де 2 – десятки, а 7 – одиниці. Тоді з таблиці 1 вибираємо: під цифрою 2: Е1 = 12 В; Е2 = 22 В; r01 = r02 = 0; мал. № 1, додатку А. Під цифрою 7 є: Rа = 45 Ом; Rб = 20 Ом; Rв = 26 Ом; Rг = 16 Ом; Rд = 30 Ом; Rе = 15 Ом; Rз = 38 Ом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!