Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4708 Загальні положення, методичні рекомендації та вказівки до курсової роботи, Теоретичні основи електротехніки, ОМУРП ім. Соляника

Загальні положення, методичні рекомендації та вказівки до курсової роботи, Теоретичні основи електротехніки, ОМУРП ім. Соляника

« Назад

Загальні положення, методичні рекомендації та вказівки до курсової роботи

3.1. Курсова робота (КР) з ТОЕ за темою «Розрахунок складного електричного кола постійного струму» виконується студентами на 2-му курсі. 

3.2. До складу КР сходять:

- титульний лист (додаток Б, заповнює виконавець);

- зміст КР;

- теоретичні пояснення;

- розрахункова частина;

- перелік літератури. 

3.3. КР виконується на аркушах формату А-4, які повинні мати рамку з параметрами: зліва – 20 мм, з права – 10 мм; зверху та знизу – по 15 мм. Відстань між строчками тексту – 10 мм. Листи заповнюються текстом тільки з однієї сторони від руки.

Всі малюнки (елементи електричних схем) виконуються згідно чинних стандартів. 

3.4. Теоретичні пояснення утримують визначення термінів та основних положень з електричних кіл ( склад, електричні величини, параметри, елементи та типи кіл). 

3.5. Під час захисту курсової роботи треба бути готовим до формулювання законів Ома і Кірхгофа та визначення їх фізичної суті. Крім того, підготуйте відповідь на такі питання:

- яка залежність опору матеріалів (провідників, діелектриків та напівпровідників) від температури?

- що таке позитивний температурний коефіцієнт опору, а що таке негативний температурний коефіцієнт опору?

- чому електричні кола називають простими та складними, нерозгалуженими та розгалуженими, лінійними та нелінійними?

- що таке робота, потужність та енергія електричного струму, їх фізична суть?

- чому прилади для вимірювання напруги вмикають паралельно ділянки, а прилади для вимірювання струму – послідовно? 

3.6. Розрахункова частина КР – це практичний розрахунок складного електричного кола постійного струму згідно індивідуального завдання (див. таблицю 1).

Зразок виконання розрахункової частини КР надається у цих методичних рекомендаціях та у Л-3, с.353 – 359 (задача 2.2.9) – вип. 2004 р.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!