Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4707 Методичні вказівки до навчальної програми, Теоретичні основи електротехніки, ОМУРП ім. Соляника

Методичні вказівки до навчальної програми, Теоретичні основи електротехніки, ОМУРП ім. Соляника

« Назад

Навчальна програма

Розділ 1. Електричні кола постійного струму

Тема 1.1. Основні закони кіл постійного струму

Місце дисципліни в навчальному процесі. Загальні положення з електричних кіл: основні визначення, величини та параметри електричних кіл. Елементи електричних кіл. Робота, потужність, та енергія електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

Опір провідникових матеріалів. Залежність опору проводу від температури. Допустиме навантаження проводів. Захист проводів від перенавантаження.

Типи основних джерел живлення та їх схеми з’єднання між собою. Передавання потужності від джерела до навантаження. Баланс потужності електричних кіл.

Розрахунок потужності та складання балансу потужності електричних кіл.

Тема 1.2. Прості та складні електричні кола постійного струму

Способи з’єднання приймачів (резисторів) електричної енергії. Методика розрахунку електричних кіл при послідовному, паралельному та мішаному з’єднаннях резисторів. Закони Ома та Кірхгофа.

Ємність в електричних колах. Конденсатори та їх загальна будова, призначення та область застосування. Способи з’єднання конденсаторів.

Розрахунок електричних кіл приз’єднанні конденсаторів послідовно, паралельно та мішано.

Складні електричні кола постійного струму та методи їх розрахунку. Методика розрахунку складних електричних кіл методом рівнянь Кірхгофа, контурних струмів, накладання та вузлової напруги.

Нелінійні кола постійного струму: визначення та елементи таких кіл. Методика розрахунку таких кіл.

Тема 1.3. Магнітне поле електричного струму.

Електромагнітна індукція

Основні поняття електромагнетизму: напруга електромагнітного поля; магнітна індукція; магнітний потік; намагнічувальна сила, потужність поля. Парамагнетики: визначення, основні властивості та область застосування. Феромагнетики: визначення, основні властивості та область застосування.

Електромагнітна індукція та її е.р.с. Індуктивність. Е.р.с. самоіндукції. Електромагнітні сили: провід зі струмом в магнітному полі. Енергія магнітного поля; взаємна індуктивність.

Розділ 2. Електричні кола змінного струму 

Тема 2.1. Основні визначення змінного струму

Основні параметри синусоїдального струму: період, частота та фаза. Миттєве, амплітудне та діюче значення змінного струму.

Отримання синусоїдних електричних величин. Зсув фаз. Графічне зображення електричних величин змінного струму. Особливості електромагнітних процесів.

Тема 2.2. Однофазні електричні кола

Розгалужене коло однофазного змінного струму з двома вітками. Методика розрахунку таких кіл за допомогою провідностей (метод провідностей). Резонанс струмів.

Основні положення з застосуванням комплексних чисел (символічний метод) при розрахунках електричних кіл змінного струму.

Індуктивно-пов’язані електричні ланцюги. Послідовне та паралельне з’єднання індуктивно-пов’язаних котушок. 

Тема 2.3. Трифазні електричні кола

Основні положення з трифазного струму. Одержання трифазної е.р.с. З’єднання обмоток трифазного генератора та приймача електроенергії «зіркою» та «трикутником». Енергетичні співвідношення. Потужність трифазного струму. Особливості експлуатації трифазної мережі з симетричним (рівномірним) навантаженням «зіркою» та «трикутником».

Обертове магнітне поле трифазного струму та його застосування.

Основні положення та визначення з несинусоїдних струмів.

Основні положення з перехідних процесів у колах постійного та змінного струмів з L і C. 

Розділ 3. Магнітні кола

Основні поняття з магнітних кіл. Властивості феромагнітних матеріалів. Нерозгалужені та розгалужені магнітні кола, їх параметри та область застосування. Методика розрахунку нерозгалужених та розгалужених магнітних кіл.

2.1. Література

1. П.В. Левченко та ін. Загальна електротехніка з основами автоматики. К: «Аграрна освіта» 2010. 

2. П.М. Монтик. Електротехніка та електромеханіка. Навчальний посібник. Львів «Новий світ - 2000», 2007, с.496.

3. Б.І. Паначевний, Ю.Ф. Свергун. Загальна електротехніка: теорія і практикум. Підручник. Київ «Вища школа» 2004, с.438.

4. М.Ю. Зайчик. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. Москва «Энергоатомиздат» 1988.

5. Міжнародна Конвенція з підготовки та дипломування моряків і несення вахти – ПДНВ – 78/95.

6. Международная Конвенция по подготовке и дипломированию персонала рыболовецких судов и несения вахты (ПДНВ-Р/95).

7. Правила технической эксплуатации морских и речных судов. Электрооборудование. (КНД 31.002.01-96).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!