Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4706 Навчальна програма, методичні рекомендації і вказівки з курсу Теоретичні основи електротехніки, ОМУРП ім. Соляника

Навчальна програма, методичні рекомендації і вказівки з курсу Теоретичні основи електротехніки, ОМУРП ім. Соляника

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ОДЕСЬКЕ МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. О. СОЛЯНИКА

 

Навчальна програма, методичні рекомендації і вказівки з курсу Теоретичні основи електротехніки

щодо вивчення дисципліни та виконання курсової роботи (КР)

студентами заочного відділення училища.

Спеціальність 5.07010407

"Експлуатація електрообладнання та автоматики суден"

Кваліфікація «Судновий електромеханік»

 

Одеса 2013

Розроблено відповідно до Стандартів

вищої освіти та Освітньо-професійної

програми за спеціальністю «Експлуатація

електрообладнання та автоматики суден»

викладачами училища Гілка А.І. і Корякін С.В.

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії електромеханічних

дисциплін "__"___________20__р.

Протокол № _____

Голова комісії ____________М.Є.Михайлов 

Розглянуто і схвалено на засіданні

методичної ради училища

від «_»__________» 20____ р.

протокол № ___

Голова методичної ради ______Н.О.Мельник

 

Зміст

1.Пояснювальна записка

4

2.Навчальна програма.

5

3.Загальні положення та методичні рекомендації.

7

4.Завдання для розрахунку.

8

5.Порядок розрахунку спрощеної схеми заданого кола.

9

- визначення струмів спрощеної схеми методом рівнянь Кірхгофа.

10

- розрахунок струмів у вітках спрощеної схеми методом контурних струмів.

11

- визначення струмів у вітках спрощеної схеми методом накладання (суперпозиції)

12

- розрахунок струмів у вітках спрощеної схеми методом вузлових потенціалів.

14

- визначення електричних величин заданого складного кола.

15

6.Складання балансу потужності кола.

15

7.Література.

16

 

1. Пояснювальна записка 

Програма складена згідно з ОКХ і ОПП підготовки молодших спеціалістів та навчальному плану заочної форми навчання за вказаною спеціальністю. 

Основним завданням методичних рекомендацій та вказівок - є надання допомоги студентам – заочникам в організації та проведенні самостійної роботи (самостійного вивчення) з оволодіння навчальним матеріалом дисципліни.

Вивчення дисципліни базується на знаннях основних явищ і законів «Фізики», «Математики» та інш. 

«Теоретичні основи електротехніки» входить до складу дисциплін циклу математичної та природничо-наукової підготовки. Вона є базовою дисципліною при вивченні дисциплін циклу професійно - практичної підготовки. 

Метою вивчення дисципліни ставиться – здобуття твердих і глибоких знань з теоретичних основ електротехніки, і перш за все складу, параметрів та визначення елементів електричних кіл постійного і змінного струму; законів Ома, Кірхгофа, Джоуля-Ленца та інших; а також з основних електротехнічних пристроїв і основ електрообладнання суден та його електроавтоматики. 

Для вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» відводиться 162 години навчального часу. З яких 134 год. – самостійної роботи (самостійного вивчення) і 28 год. аудиторних занять під час сесій (лекцій – 10 год; лаб.занять – 8 год; практичних занять – 10 год.)

Навчальним планом передбачені контрольні заходи: виконання курсової роботи (КР) та складання екзамену. 

При виконанні курсової роботи будьте уважні: прочитайте завдання з дисципліни, уясніть його вимоги, виберіть свій варіант (число – дві останні цифри шифру), зробіть чорнові розрахунки, переконайтесь у тому, що Ви виконали завдання вірно і згідно умові. КР виконується на аркушах формату А-4.

При необхідності, під час самостійного вивчення дисципліни, звертайтесь до викладачів училища, які завжди ладні Вам допомогти.

Читайте уважно «Загальні положення, методичні рекомендації та вказівки».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!