Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4705 Завдання магістрам з курсу Моделювання в транспортних системах

Завдання магістрам з курсу Моделювання в транспортних системах

« Назад

Завдання магістрам з курсу Моделювання в транспортних системах

Задача

Стан підрозділу транспортної системи описує фізичний процес, що спостерігається при перевезенні вантажів. Процес описується диференціальними рівняннями Колмогорова. Необхідно побудувати алгоритм та розробити програму розв’язування системи рівнянь

Колмогорова. Визначити ймовірності знодження системи в тому чи іншому стані. 

Виконання задачі

Розв’язати задачу з використанням системи рівнянь Колмогорова

Написати методику розв’язування.Розробити алгоритм

Написати програму з використанням мови програмування FORTRAN 90

Рекомендації:

Значення інтенсивностей потоку подій читаються з окремого файлу.

Граф станів має окремий вигляд у кожного варіанту (дивись варіанти).

Рівняння Колмогорова -

Нормовочна умова -

Апрксимація похідної -

Рівняння Колмогорова запишеться 

Явний метод 

Неявний метод

Шукана величина знаходиться за формулою 

Інтенсивність надходження подій визначається за формулою

день народження місяця, - рік народження, - Місяць народження

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!