Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4689 Практичні заняття на тему Кількісні та якісні методи соціології МК та методика їхнього проведення, з курсу Соціологія масової комунікації

Практичні заняття на тему Кількісні та якісні методи соціології МК та методика їхнього проведення, з курсу Соціологія масової комунікації

« Назад

Практичні заняття на тему Кількісні та якісні методи соціології МК та методика їхнього проведення

Основні питання для розгляду

 1. Поняття про соціологічні методи.

 2. Метод опитування: загальна характеристика. Методика організації опитування.

 3. Види опитувань.

 4. Анкетування як різновид опитування. Структура анкети.

 5. Типи запитань в анкеті. Класифікація анкетних опитувань.

 6. Соціологічне інтерв’ю як форма опитування. Класифікація інтерв’ю.Вимоги до інтерв'юера.

 7. Клінічні та фокусоване інтерв’ю.Метод фокус-груп.

 8. Експертне опитування, метод Дельфі.

 9. Соціометричні процедури.

 10. Спостереження.

 11. Експеримент.

 12. Тестові методики.

Домашнє завдання

Підготувати теоретичні питання до теми за лекційними матеріалами та іншими базовими джерелами. (Відповідь на питання без зошита – 5 балів, два суттєвих доповнення – 3 бали.)

Виконати завдання для самостійного виконання №.9_10.

Опрацювати додаткові матеріали щодо проведення різних видів опитування, зокрема й анкетування. Звернути особливу увагу на структуру анкети та використати цей матеріал на доповнення (у доданому файлі).

Завдання для самостійної роботи № 9

Знайдіть і представте приклади різних видів опитування, зокрема й анкетного, у яких би була описана програма, дослідження, представлена сама анкета чи питальний лист, а також результати опитування. Проаналізуйте ці соціологічні матеріали на предмет дотримання вимог до опублікування результатів соціологічних дослідження у ЗМІ. – (4 бали).

Завдання для самостійної роботи № 10

Дотримуючись викладених у лекції та додаткових матеріалах вимог (у доданому файлі), укладіть анкету для вивчення аудиторії молодіжного ЗМІ, яка б містила запитання різного типу (не менше 20 питань), і представте її у друкованому вигляді. – (4 бали).

ЛІТЕРАТУРА

1. Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації: навч. посібник / В. Ф. Іванов. – К.: Видавничо-поліграфічний університет. – 2000 р. – 201 с.

2. Социология журналистики: конспект лекцій / автор-составитель Е. И. Дмитриев. – МН.: БГУ, 2001. – С. 53 – 76.

3. Фомичева И. Д. Социология СМИ: Учеб. пособие для студентов вузов / И. Д. Фомичева. — М.: Аспект Пресс, 2007. — 335 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!