Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4688 Практичні заняття на тему Соціологічне вивчення аудиторії МК, Соціологія масової комунікації

Практичні заняття на тему Соціологічне вивчення аудиторії МК, Соціологія масової комунікації

« Назад

Практичні заняття на тему Соціологічне вивчення аудиторії МК

Основні питання для розгляду

1. Поняття про аудиторію в соціології МК.

2. Визначення масової аудиторії. Масова та спеціалізована аудиторія.

3. Особливості масової аудиторії. Типи масової аудиторії.

4. Теоретичні, природничі, історичні передумови розвитку соціологічних досліджень аудиторії.

5. Дж. Геллап – основоположник емпіричних соціологічних досліджень аудиторії ЗМІ.

6. Проблеми емпіричних соціологічних досліджень аудиторії ЗМІ у ХХ ст.

7. Історія соціологічного вивчення аудиторії в Україні.

8. Соціологічне вивчення аудиторії за кордоном.

9. Специфіка аудиторії конкретних мас-медіа.

10. Напрямки й методи вивчення аудиторії МК.

Питання для самостійного опрацювання

11. Фактори розвитку емпіричного вивчення аудиторії та сучасні тенденції в поведінці аудиторії ЗМІ.

12. Фактори ставлення аудиторії до ЗМІ.

13. Проблеми сегментації медіааудиторії.

Базове джерело: Фомичева И. Д. Социология СМИ: Учеб. пособие для студентов вузов / И. Д. Фомичева. — М.: Аспект Пресс, 2007. — 335 с. – Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/smi/fomicheva-soc_smi-2007-ann.htm (також є у доданому файлі)+самостійно дібрані матеріали. 

Домашнє завдання

Підготувати теоретичні питання до теми за лекційними матеріалами та іншими базовими джерелами. (Відповідь на питання без зошита – 5 балів, два суттєвих доповнення – 3 бали.)

Виконати завдання для самостійного виконання №№ 3 – 4.

Завдання для самостійної роботи №3

Зробіть у зошиті конспект трьох питань для самостійного опрацювання: «Фактори розвитку емпіричного вивчення аудиторії та сучасні тенденції в поведінці аудиторії ЗМІ», «Фактори ставлення аудиторії до ЗМІ», «Проблеми сегментації медіааудиторії» за посібником: Фомичева И. Д. Социология СМИ : учеб. пособие для студентов вузов / И. Д. Фомичева. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 335 с. – Режим доступа : http://yanko.lib.ru/books/smi/fomicheva-soc_smi-2007-ann.htm (є й у доданому файлі). Усно проаналізуйте представлені в матеріалах результати соціологічних досліджень – 2 бали.

Завдання для самостійної роботи №4

Знайдіть і представте на парі результати соціологічного вивчення аудиторії різних ЗМІ (друкованих, радіо, теле- та інтернету) за останні п’ять-десять років (2-3 приклади), у яких були б дані щодо ставлення аудиторії до певних ЗМІ, особливості функціонування цих ЗМІ, улюблені матеріали тощо. Проаналізуйте ці журналістські матеріали на предмет дотримання вимог до опублікування результатів соціологічних
 дослідження у ЗМІ. 2 бали. 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації: курс лекцій. – К., 2000 р.

  2. Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації: навч. посібник / В. Ф. Іванов. – К.: Видавничо-поліграфічний університет. – 2000 р. – 201 с.

  3. Социология журналистики: теория, методология, практика / Прохоров Е. П., Фомичева И. Д., Свитич Л. Г. и др.; под ред. Е. П. Прохорова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 189–192.

  4. Социология журналистики: конспект лекцій / автор-составитель Е. И. Дмитриев. – МН.: БГУ, 2001. – С. 53 – 76

  5. Фомичева И. Д. Социология СМИ: учеб. пособие для студентов вузов / И. Д. Фомичева. — М.: Аспект Пресс, 2007. — 335 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!