Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4676 Практичне заняття на тему Традиції розслідувань у світовій та українській літературі й журналістиці

Практичне заняття на тему Традиції розслідувань у світовій та українській літературі й журналістиці

« Назад

Практичне заняття на тему Традиції розслідувань у світовій та українській літературі й журналістиці

План

1. Історія зародження розслідувальної журналістики: світовий контекст.

2. Становлення жанру розслідування в Росії та Україні.

Завдання

1. Наведіть приклад журналістського розслідування, що є промовистими в аспекті становлення та розвитку інвестигійного напряму. Підготуйте презентацію про історію розвитку жанру журналістського розслідування в Україні.

2. Підготуйте реферативне повідомлення на одну з тем:

- «Традиції розслідування у вітчизняній літературі».

- «История Пугачева» О. С. Пушкіна як журналістське розслідування».

- «Статті Ф. М. Достоєвського «Пожары» як журналістське розслідування».

- «Остров Сахалин» А. П. Чехова як журналістське розслідування».

- «Мултанское жертвоприношение» В. Г. Короленка як журналістське розслідування».

- «Журналістське розслідування у творчості В. О. Гіляровського».

- «Закордонний досвід журналістського розслідування». 

Література

1. Глушко О. К. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика: навчальний посібник / О. К. Глушко. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – К.: Арістей, 2006. – 144 с.

2. Константинов А. Журналистские расследования. История метода и современная практика / А. Константинов. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2003.

3. Тертычный А. А. Расследовательская журналистика / А. А. Тертычный. – М.: Аспект пресс, 2002.

Інформаційні ресурси

  1. Електронна бібліотека EVARTIST – http://www.evartist.narod.ru/journ.htm

  2. Електронна бібліотека факультету журналістики Тюменського державного університету – http://www.newsman.tsu.ru/library/main/

  3. Сайт Центру розслідувальної журналістики – http://centerforinvestigativereporting.org

  4. Фундація розслідувальної журналістики – http://fij.org

  5. Сайт проекту підтримки журналістських розслідувань у Східній Європі – www.i-scoop.org

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!