Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4673 Практичне заняття №2 на тему Аналіз есе сучасних авторів

Практичне заняття №2 на тему Аналіз есе сучасних авторів

« Назад

Практичне заняття №2 на тему Аналіз есе сучасних авторів

Зміст практичного заняття

  1. Творчість сучасних українських літераторів-есеїстів та публіцистів (прод. аналізувати есе –див. пит. 5 методички № 1).

  2. Аналіз есе сучасних авторів із любовної проблематики на матеріалі збірки «100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки» (визначення специфічних ознак жанру, вибір теми, особливості сюжету, композиції, використання багатства мовностилістичних засобів у роботі над текстом).

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання:

1) самостійно дібрати та проаналізувати есе сучасного українського літератора-есеїста або публіциста;

2) проаналізувати 3 есе сучасного автора зі збірки: 100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки / авт. проекту С. Г. Васильєв, О.А. Коваль; упорядник С Г. Васильєв. – Харків: Фоліо, 2008. – 251 с., зокрема для спільного аналізу в групі (!!!):

а) Б. Жолдак «Любити по-українському»;

б) Т. Малярчук «Love is…»;

в) Ю. Покальчук «Як тебе не любити»,

г) А. Бондар «Любов – риторика. Мій буквар»;

3) проаналізувати інші есе про кохання сучасних авторів – ***на вибір; пояснити, чому саме це есе викликало Ваш інтерес (завдання для обдарованих!).

Література

  1. Здоровега В. У майстерні публіциста / В. Здоровега. – Львів, 1989. – 185 с.

  2. Карпенко В. О. Газетні жанри як комунікативні форми журналістики / В. О. Карпенко. – К. : Інститут журналістики, 2002. – 37 с.

  3. Кривошея Г.П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці / Г. П. Кривошея. – К. : КиМУ, 2003. – 302 с.

  4. Мельник Г. С. Основы творческой деятельности журналиста / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – СПб. : Питер, 2004. – 272 с.

  5. Подолян М. П. Публіцистика як система жанрів / М. П. Подолян. – К., 1998. – 32 с.

  6. Тертычный А.А. Жанры периодической печати : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Тертычный. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 320 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!