Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4670 Основи німецької граматики, Порядок слів, Die Wortfolge, Німецька мова, НУДПСУ

Основи німецької граматики, Порядок слів, Die Wortfolge, Німецька мова, НУДПСУ

« Назад

Порядок слів (Die Wortfolge)

Просте розповідне речення (Der einfache Aussagesatz)

У німецькому реченні наявні, як правило, обидва головні члени речення (Hauptglieder) — підмет і присудок (das Subjekt und das Prädikat). Якщо підмет невідомий, то у його функції виступає неозначено—особовий займенник man або безособовий займенник es: man studiert an der Universität 4-5 Jahre. Es ist kalt draußen.

Присудок у німецькій мові може бути простим і складеним (der einfache Prädikat und das zusammengesetzte Prädikat). Простий присудок завжди дієслівний, він може бути виражений будь-якою часовою формою в активному чи пасивному стані. Складений присудок буває дієслівний і іменний (das verbale Prädikat und das nomonale Prädikat).

Складений дієслівний присудок може бути виражений модальним дієсловом в особовій формі, дієсловами haben, sein, scheinen, brauchen, glauben та ін. з інфінітивом.

Складений іменний присудок (das nominale Prädikat) складається із дієслова — зв’язки (die Kopula) і предикатива (das Prädikativ), або іменної частина присудка, яка виражена іменником, прикметником, займенником або числівником.

Die Schüler lernen fleißig. Учні вчаться старанно. Wir sind eben angekommen. Ми щойно прибули. Man muß auf sie warten. Треба її почекати. Das Buch war nicht zu finden. Книгу не можна було знайти. Mein Bruder ist Student. Мій брат — студент. 

Особливістю німецького речення є певний порядок слів, а саме, у простому розповідному реченні відмінювана частина присудка стоїть завжди на другому місці. Невідмінювана частина присудка, якщо вона є, стоїть у кінці речення, наприклад:

Ich lerne in der Mittelschule. Er will dieses Buch bekommen.

Для простого речення характерні два основні види порядку слів — прямий (die gerade Wortfolge) і зворотний (die invertierte Wortfolge).

При прямому порядку слів на першому місці стоїть підмет, на другому присудок або його відмінювана частина, після неї ідуть другорядні члени речення. Невідмінювана частина присудка, якщо вона є, стоїть в кінці речення.

Sie besuchten zuerst das Museum. | Ich kann gut deutsch sprechen.

При зворотньому порядку слів на першому місці стоїть другорядний член речення, на другому — присудок або відмінювана частина присудка, на третьому місці — підмет, а невідмінювана частина присудка займає останнє місце.

Zuerst besuchten sie das Schewtschenko Museum. In Kyiw sind viele Neubauten entstanden.

Отже, в простому розповідному реченні присудок займає друге місце.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!