Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4666 Основи німецької граматики, Прикметник, Das Adjektiv, Німецька мова, НУДПСУ

Основи німецької граматики, Прикметник, Das Adjektiv, Німецька мова, НУДПСУ

« Назад

Прикметник (Das Adjektiv)

Прикметники відмінюються за родами, числами і відмінками. В реченні прикметник узгоджується з іменником, до якого він відноситься.

Розрізняють: слабку, сильну і мішану відміну прикметника. Слабка відміна прикметників (Die schwache Deklination derAdiektive)

За нею відмінюються прикметники, якщо перед ними стоять:

a) означений артикль: der, die, das;

b) вказівний займенник: dieser, jener, welcher, solcher;

c) неозначений займенник: jeder, mancher;

d) неозначений числівник: alle, beide, sämtliche.

При відмінюванні за слабкою відміною прикметники приймають у Nominativ всіх трьох родів та в Akkusativ жіночого і середнього родів однини закінчення -е, та в усіх інших відмінках — закінчення - еn.

Singular Nom. der schöne Garten die neue Wohnung das neue Buch Gen. des schönen Gartens der neuen Wohnung des neuen BuchesDat. dem schönen Garten der neuen Wohnung dem neuen Buch Akk. den schönen Garten die neue Wohnung das neue Buch

Plural 

Nom.

Die schönen Gärten

Die neuen Bücher

Gen.

Der schönen Gärten

Der neuen Bücher

Dat.

Den schönen Gärten

Den neuen Büchern

Akk.

Die schönen Gärten

Die neuen Bücher

 

Сильна відміна прикметників (Die starke Deklination der Adjektive)

Прикметник відмінюється за сильною відміною, якщо перед ним стоїть супровідне слово (артикль, займенник). Вони приймають в усіх відмінках закінчення означеного артикля, за винятком Genitiv однини чоловічого і середнього родів, де прикметники приймають закінчення -еп. Після кількісних числівників (drei, vierzehn) і неозначених займенників (viele, wenige) прикметник також відмінюється за сильною відміною.

Sigular

Nom.

schöner Garten

neue Wohnung

Neues Buch

Gen.

schönen Gartens

neuer Wohnung

Neuen Buches

Dat.

schönem Garten

neuer Wohnung

Neuem Buch

Akk.

schönen Garten

neue Wohnung

Neues Buch

 

Plural

Nom.

schöne Gärten

Neue Bücher

Gen.

schöner Gärten

Neuer Bücher

Dat.

schönen Gärten

Neuen Büchern

Akk.

schöne Gärten

Neue Bücher

 

Plural

Nom.

drei neue Kleider

Viele schöne Blumen

Gen.

drei neuer Kleider

Vieler schöner Blumen

Dat.

drei neuen Kleidern

Vielen schönen Blumen

Akk.

ii

drei neue Kleider

Viele schöne Blumen

 

Мішана відміна прикметників (Die deutsche Deklination der Adjektive)

Якщо перед прикметником стоїть: неозначений артикль (ein, eine, ein), присвійні займенники (mein, dein,sein, ihr, unser, euer,), неозначені займенники (kein, irgendein), питальний займенник (was für ein), то ці прикметники у всіх родах, а також у знахідному відмінку однини жіночого і середнього родів мають закінчення сильної відміни, в інших відмінках слабкої відміни.

Singular

Nom.

ein guter Freund

ein schönes Bild

Eine neue Schule

Gen.

eines guten Freundes

eines schönen Bildes

Einer neuen Schule

Dat.

einem guten Freund

einem schönen Bild

Einer neuen Schule

Akk.

einen guten Freund

ein schönes Bild

Eine neue Schule

Ступені порівняння прикметників і прислівників (Die Komparationsstufen der Adjektive und Adverbien)

Якісні прикметники і прислівники мають три ступені порівняння:

звичайний (der Positiv) groß вищий (der Komparativ) größer

найвищий {der Superlativ) am größten, der, die das größte Вищий ступінь утворюється додаванням суфікса -er до звичайного ступеня. Прикметники з кореневими голосними а, о, u звичайно приймають умлаут: kalt — kälter, groß — größer, jung — jünger;

Найвищий ступінь прикметників утворюється додаванням до звичайного ступеня суфікса-ste (відмінювана форма). Невідмінювана форма утворюється за допомогою суфікса -sten і частки am :

klein der (die, das) kleinste, am kleinsten groß der (die, das) größte, am grüsten

Деякі прикметники і прислівники утворюють ступені порівняння не за загальними правилами:

gut hoch

besser

höher

der beste;

der höchste;

am besten

am höchsten

nah

näher

der nächste;

am nächsten

viel

mehr

der meiste;

am meisten

gern oft bald

lieber

öfter

eher

der liebste;

der häufigste;

am liebsten

am häufigsten

am ehesten

wenig

minder

 

 

am mindesten

 

 

weniger

 

 

am wenigsten

Особові займенники (Die Personalpronomen)

Особові займенники відмінюються так:

Singular

Plural

Nom.ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

Sie

Gen.

meiner

deiner

seiner

ihrer

seiner

unser

euer

ihrer

Ihrer

Dat.

mir

dir

ihm

ihr

ihm

uns

euch

ihen

Ihnen

Akk.

mich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie

Sie

Присвійні займенники (Die Possesivpronomen)

Особові займенники

 

Присвійні займенники

m

(чол.рід)

f

(жін.рід)

n

(сер.рід)

Pl

(множ.)

 

ich

mein

meine

mein

meine

du

dein

deine

dein

deine

er

sie

sein

ihr

seine

ihre

sein

ihr

seine

ihre

es

sein

seine

sein

seine

 

 

mir

unser

unsere

unser

unsere

ihr

euer

euere

euer

euere

sie

Sie

ihr

Ihr

ihre

Ihre

ihr

Ihr

ihre

Ihre

Присвійні займенники відмінюються в однині, як неозначений артикль, а у множині як означений.

 

 

Singular

 

 

Plural

Nom.

mein Vater

seine Schwester

unsere Bücher

Gen.

meines Vaters

seiner Schwester

unserer Bücher

Dat.

meinem Vater

seiner Schwester

unseren Büchern

Akk.

meinen Vater

seine Schwester

unsere Bücher

Вказівні займенники (Die Demonstrativpronomen)

До вказівних займенників належать: dieser, diese, dieses (öäe, öy, öä);

jener, jene, jenes (öte, öä, öä); derselbe, dieselbe, dasselbe (оїе nälee, öä näiä, те cаме); solcher, solche, solches (такий); selbst (сам).

Вказівні займенники dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes відмінюються як означений артикль.

Singular Plural

Nom. Gen.

dieser Junge diese Frau

dieses Jungen dieser Frau

jenes Mädchen

jenes Mädchens

diese Jungen

dieser Jungen

Dat.

diesem Jungen

dieser Frau

Jenem Mädchen

diesen Jungen

Akk.

diesen Jungen

diese Frau

Jenes Mädchen

diese Jungen

 

Неозначений займенникman (Das untestimmte Pronomen man)

Неозначений займенник man не відмінюється і українською мовою не перекладається. Він вживається лише в Nominativ Singular і є підметом у неозначено-особових реченнях.

Дієслово, що вживається з займенником man, завжди стоїть у 3-й особі однини, а українською мовою перекладається 3-ю особою множини:

Man klopft. Стукають.

Man sagt. Кажуть.

Безособовий займенник es (Das unpersönliche Pronomen es)

Безособовий займенник es вживається в німецькій мові в ролі підмета в безособових реченнях:

Es regnet. Дощ іде.

Es schneit. Сніг іде.

Es ist kalt. Холодно.

Es ist spät. Пізно.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!