Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4664 Основи німецької граматики, Артикль, Der Artikel, Німецька мова, НУДПСУ

Основи німецької граматики, Артикль, Der Artikel, Німецька мова, НУДПСУ

« Назад

Розділ V

Основи німецької граматики

Артикль (Der Artikel)

У німецькій мові іменник вживається в супроводі службового слова, яке називається артиклем. Артикль буває означений (der bestimmte Artikel) i неозначений (der unbestimte Artikel).

За артиклем можна визначити рід, число, відмінок іменника, але головна його функція означеність і неозначеність.

Чоловічий рід

Der Mann

ein Mann m (maskulinum)

Жіночий рід

Die Frau

eine Frau f (femininum)

Середній рід

Das Kind

ein Kind n (neutrum)

Множина

Die Kinder

Kinder pl (Plural)

У німецькій мові чотири відмінки:

Nominativ (називний)wer? was? (хто? що?) Genitiv (родовий)wessen? (чий?, чия?, чиє?, чиї?) Dativ (давальний)wem? wo? (кому?, чому?, де?) Akkusativ (знахідний)wen? was? wohin? (кого?, що?, куди?)

Відмінювання означеного і неозначеного артикля

(Die Deklination des bestimmten und des unbestimmten Artikels)

Singular Plural

Nom.

m

der ein

f

die eine

n

das ein

Pl

die

Gen.

des eines

der einer

des eines

der

Dat.

dem einem

der einer

dem einem

den

Akk.

den einen

die einer

das ein

die

Вживання артикля (Der Gebrauch des Artikels)

Неозначений артикль вживається:

l. Коли предмет називається вперше:

Sie kauft ein Buch.

2. Після дієслів haben i brauchen та безособового звороту es gibt.

Ich habe eine Mutter

Er braucht ein Buchi.

Es gibt hier einen großen Lesesaal.

3. В іменному присудку:

Berlin ist eine schöne Stadt.

4. При порівнянні:

Es schwimmt wie ein Fisch.

Означений артикль вживається: 

1. Коли предмет називається повторно:

Dort spielt ein Junge. Der Junge ist noch ganz, klein.

2. Перед іменниками, що означають єдині в своєму роді предмети. Сюди відносяться назви островів, країн світу, планет, сузір’їв, пір року, днів тижня, місяців, рік, озер, гір, морів, океанів, пустель:

der Himmel, der Merkur, der Norden, der Frühling, der November, der Mittwoch, der Dnipro, der Baikal,

die Ostsee, der Stille Ozean, die Krim.

3. З назвами країн і міст жіночого і чоловічого роду:

die Ukraine, die Schweiz, die Türkei, der Iran, der Irak, der Haag.

4. З назвами країн і міст середнього роду і власними іменами, якщо вони уточнені означенням:

Der große Schewtschenko, das alte Kyiw.

5. Якщо перед іменником стоїть прикметник у найвищому ступені або порядковий числівник:

Der beste Freund, die dritte Stunde.

6. Якщо іменник уточнений підрядним означальним реченням або інфінітивом в ролі означення:

Die Stadt, die am Dnipro liegt, heißt Kyiw.

7. Перед іменником з неузгодженим означенням, вираженим іменником у родовому відмінку:

Hier liegt das Buch meines Freundes. 

Відсутність артикля 

Артикль не вживається:

1. Перед іменниками в множині, якщо в однині іменник вживається з означеним артиклем:

Hier liegt ein Buch. Hier liegen Bücher.

2. Якщо перед іменником стоїть займенник або кількісний числівник:

Dieses Zimmer, zwei Freunde.

3. Перед предикативними іменниками, що означають професію, національність, звання, пори року, відрізок дня:

Es ist Abend. Sie ist Lehrerin.

aber: Sie ist eine gute Lehrerin.

4. Якщо перед іменником стоїть означення, виражене іменником у родовому відмінку:

Am Tisch saß Rolfs Vater.

5. Перед власними іменами, назвами міст і країн середнього роду без означення:

Hans, Ternopil, Polen

6. Перед іменниками — назвами речовин, коли йдеться про речовину взагалі:

Ich trinke Milch.

7. При звертанні і вигуках:

Herr Müller. Geben Sie mir bitte dieses Buch. Achtung!

Feuer!

8. У приказках і сталих зворотах:

Schulter an Schulter; zu Fuß; nach Hause; Hand In Hand;

von Zeit zu Zeit.

9. У переліку:

Ich brauche Brot, Milch, Butter, Wurst.

10. У таких словосполученнях:

Anfang September, Mitte November, Ende Mai.

11. Часто після прийменників ohne, ab, außer, bei, nach, vor:

Ohne Mantel, nach Hause, vor Angst.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!