Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4617 Конференція на тему Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури

Конференція на тему Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури

« Назад

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Всеукраїнської науково-практичної заочної Інтернет-конференції з міжнародною участю 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Тематичні напрямки:

 1. Впровадження сучасних технологій в процесі викладання англійської мови.

 2. Психолого-методологічні аспекти викладання англійської мови у закладах освіти.

 3. Принципи та завдання викладання англійської мови в умовах білінгвізму.

 4. Метод нового історизму: паралельне читання літературних і нелітературних текстів ХІХ - ХХІ ст.:

- інтертекстуальний аналіз (література і медицина, і криміналістика, і економіка, і адміністративні документи)

- дискурсивний аналіз (без поділу на жанри, суцільний потік літератури)

- біографічний аналіз (життя особистості в дискурсах і текстах)

Форми участі у конференції:

 1. Розміщення статті у Науковому блозі Національного університету „Острозька академія” з видачею сертифікату про участь у конференції.

 2. Публікація статті у збірнику, що належить до списку фахових видань ВАК України від 22 квітня 2011 р. №-1-05/4.

 3. Розміщення статті у Науковому блозі Національного університету „Острозька академія” та публікація статті у збірнику, що належить до списку фахових виданьУкраїни.

 Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається! 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

При написанні статей слід ураховувати Постанову 15.01.2003 №7-05/1 Президії ВАК “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України”, а також зміни у вимогах до оформлення наукових робіт та бібліографічних джерел, введені в 2008 р. (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3).
Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. 

Матеріали подавати у такій послідовності: 

 1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).

 2. Ініціали та прізвище автора/авторів (праворуч).

 3. Назва навчального закладу та міста (окремий абзац праворуч).

 4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.

 5. Анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом).

 6. Текст статті.

 7. Список літератури (подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту), посилання у тексті позначаються у квадратних дужках.

 8. Малюнки і таблиці вставляються в текст як вставлений об'єкт.

 9. Графіки вставляти у формі окремих GIF або JPEG файлів (бажано всередині статті).

 10. Спеціальні шрифти надсилати додатково окремими вкладеними файлами.

Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.

Статті, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

Учасники, які бажають опублікувати статтю у фаховому збірнику “Наукові записки Острозької академії” здійснюють оплату із розрахунку

30 грн./стор.

Розсилка збірника відбуватиметься на протязі місяця після завершення конференції. 

Збірник належить до списку фахових видань ВАК України від 22 квітня 2011 р. №-1-05/4 

Організаційний внесок становить

80 грн.

(розміщення статті на Науковому блозі Національного університету „Острозька академія”, виготовлення програм та сертифікатів про участь у конференції, пересилка поштою сертифікату та/або збірника матеріалів) – оплата поштовим переказом. 

Обов’язково вказати прізвище та ініціали автора статті.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище_______________________________

Ім’я____________________________________

По батькові_____________________________

Науковий ступінь________________________

Вчене звання____________________________

Посада_________________________________

Установа (назва, адреса, телефон, факс,

e-mail)_________________________________

_______________________________________

Тема доповіді___________________________

_______________________________________

Тематичний напрямок _________

_______________________________________

Форма участі____________________________

_______________________________________

_______________________________________

Домашня адреса, контактний телефон, e-mail (просимо чітко вказувати поштовий індекс)

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Усі поля обов’язкові для заповнення

Для участі у конференції просимо надіслати

до 8 грудня 2014 року

на електронну адресу kafedra.ell@oa.edu.ua

 • Заявку для участі у конференції (форма додається);

 • Електронний варіант статті (6-12 сторінок, у форматі *.doc, *.docx, *.rtf);

 • Скановану рецензію доктора/кандидата наук на статтю для учасників без наукового ступеня (у форматі * .jpg, *.png);

 • Скановану квитанцію про оплату участі у конференції (у форматі *.jpg, *.png);

 • Скановану квитанцію про оплату публікації статті у збірнику (у форматі *.jpg, *.png).

Файл заявки створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад, zayavka_Ivaniv.doc.

Електронний варіант статті створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за номером тематичного напрямку та прізвищем автора статті, наприклад, 2_Ivaniv.doc.

Міністерство освіти і науки України

Національний університет „Острозька академія”

Факультет романо-германських мов

Кафедра англійської мови та літератури

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

I Всеукраїнської науково-практичної

заочної Інтернет-конференції

з міжнародною участю 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

м. Острог

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!