Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4555 Конференція на тему Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів

Конференція на тему Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів

« Назад

    Наукова філологічна організація «Логос»

Міжнародна науково-практична конференція

«Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів»

м. Львів | 26-27 вересня 2014 р. 

Загальна інформація

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану філологічних наук в Україні та світі з залученням зусиль викладачів, перекладачів, науковців, аспірантів та студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав. 

Місце проведення: м. Львів, вул. Матейко, 6, Готель «Дністер». 

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних наук. 

Форма участі: очна та заочна. 

В рамках конференції планується робота таких секцій: 

 1. Засоби масової комунікації

 2. Теорія літератури, порівняльне літературознавство

 3. Література зарубіжних країн

 4. Загальне, порівняльно-історичне, типологічне мовознавство 

 5. Літературне джерелознавство та текстологія 

 1. Теорія і практика перекладу

 2. Міжкультурна комунікація

 3. Риторика

 4. Українська мова та література

 5. Російська мова та література

 6. Романські, германські та інші мови і література 

Реєстрація

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції,

до 23 вересня 2014 року (включно) мають виконати обов’язково наступні три дії:

І. Заповнення заявки

Заповнити форму заявки на участь у конференції в режимі online, на яку можна перейти за посиланням, яке міститься в інформації про конференцію в розділі «Заходи» на офіційному сайті Наукової філологічної організації «Логос». 

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ІІ. Оплата організаційного внеску

Сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Рахунок одержувача:

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б.: Бокша Вікторія Олегівна

Призначення платежу: поповнення рахунку Бокша В.О. від ПІБ____

Щодо реквізитів та розміру внеску для учасників з країн СНД просимо звертатися до організаторів.

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході. 

ІІІ. Направлення матеріалів електронною поштою

Надіслати до оргкомітету до 23 вересня 2014р. (включно) на електронну скриньку  events@logos.lviv.ua наступні документи:

А) тези доповіді;

Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.  

Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та повинні містити у другій часті слово «Квитанція» або «Тези» відповідно (наприклад, Шевченко_О.М._Квитанція).

Вимоги до тез доповіді

 • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)

 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний.

 • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman №14.

Наприклад:

9. Українська мова та література

Мова публіцистики Михайла Грушевського 

Стеценко Павло Романович, канд. філол. наук, доцент

Херсонський державний університет

 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [9, с. 92].

 • Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

Заочна участь у конференції

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.


Координати організаційного комітету 

Наукова філологічна організація «ЛОГОС»

Адреса для поштової кореспонденції:

79000, м. Львів, а/с 6153

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!