Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4547 Міжнародна науково-практична конференція на тему Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ столітті

Міжнародна науково-практична конференція на тему Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ столітті

« Назад

        

 Міжнародна

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

  

 «Чинники розвитку суспільних наук у

ХХІ столітті»

 

м. Львів, Україна

15-16 серпня 2014 р.

Взяти участь у роботі конференції

запрошуються студенти, аспіранти, здобувачі, а також інші молоді науковці.

 

Інформація про захід

Організатором науково-практичної конференції«Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ столітті»є громадська організація «Львівська фундація суспільних наук» (м. Львів).

Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

Інформація про участь 

Учасникам необхідно до 12 серпня 2014 року (включно) заповнити online-заявку на участь на офіційному сайті Львівської фундації суспільних наук у розділі «Заходи» і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу nauka@s-sciencefoundation.lviv.ua.

Мови тез доповіді: українська, російська, англійська та польська.

Форма участі: очна та заочна.

Місце проведення: м. Львів, вул. Матейко, 6, Готель «Дністер».

Основні тематичні напрямки конференції

1. Актуальні питання філософських наук

(історія філософії, соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія культури, онтологія, гносеологія, феноменологія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство, богослов'я)

2. Актуальні питання соціологічних наук

(теорія та історія соціології, методологія та методи соціологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини, спеціальні та галузеві соціології)

3. Актуальні питання історичних наук

(історія України, всесвітня історія, історіографія, археологія, антропологія, джерелознавство, етнологія)

4. Актуальні питання політичних наук

(теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, політична культура та ідеологія, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку)

 

 

Вимоги до оформлення тез 

Тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог;

Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова;

Поля: верхнє, нижнє і праве - 15 мм, ліве - 20 мм;

Шрифт Times New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал - 1,5;

Перший рядок - (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які її мають); другий рядок - (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада;

Наступний абзац - (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняні по центру) назва тез;

Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються;

Література оформлюється в кінці тексту під назвою "Література" у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому - номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].

Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Соколенко_Олена.doc).

Тема повідомлення повинна містити ім'я та прізвище учасника з обов'язковою вказівкою «на конференцію».

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог. 

Організаційний внесок 

Організаційний внесок з учасника конференції складає 80 грн. та використовується на покриття витрат, пов’язаних з опублікуванням збірки тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.

Організаційний внесок учасника конференції сплачується на рахунок відповідального за логістику Організації: Прокопенко Олеся Ігорівна, ПАТ Укрсіббанк, р/р 26253007377399, МФО банку 351005, Код ОКПО 3072406686, призначення платежу: "поповнення рахунку Прокопенко О.І.". Квитанція про оплату подається разом із заявкою та тезами доповіді організаційному комітету конференції електронною поштою. Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції та містити слово «квитанція» (наприклад, Соколенко_Олена_квитанція).

Учасники з країн СНД сплачують внесок у розмірі 400 російських рублів за допомогою платіжної системи CONTACT. За додатковою інформацією обов’язково звертайтеся до Оргкомітету конференції.

У разі заочної участі у конференції збірник тез буде відправлений учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення заходу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!