Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4546 Міжнародна науково-практична конференція на тему Мова в професійному вимірі, комунікативно-культурний аспект, НУЦЗУ

Міжнародна науково-практична конференція на тему Мова в професійному вимірі, комунікативно-культурний аспект, НУЦЗУ

« Назад

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

МОВА В ПРОФЕСІЙНОМУ ВИМІРІ: КОМУНІКАТИВНО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Міжнародна науково-практична конференція

(Харків, Україна)

17-18 грудня 2014 року

 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект», яка відбудеться  17-18 грудня 2014 року вНаціональному університеті цивільного захисту України за ініціативи кафедри мовної підготовки за адресою: вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна.

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, науковці, зацікавлені особи.

Програма конференції передбачає пленарні засідання, роботу секцій, прес-конференцію, майстер-клас.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька, французька, іспанська (розглядаються й інші мови). 

Напрями роботи конференції

 1. Професійна мова в полікультурному суспільстві.

 2. Мовна особистість, її мовна картина світу та відображення в мові, мовленні, свідомості. Психолінгвістика.

 3. Професійна комунікативна компетенція особистості та процес її формування.

 4. Комунікативні й пізнавальні стратегії ефективного навчання мови та її засвоєння.

 5. Проблеми формування іншомовної комунікативної компетенції студентів.

 6. Інноваційні методи й технології комунікації в освіті й науці під час вивчення мови.

 7. Нормування й стандартизація термінологічної лексики.

 8. Філософія мови в професійній освіті. 

Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2014 року надіслати на електронну адресу конференції (див. нижче) або надати до оргкомітету особисто:

 • заявку учасника (бланк додається);

 • матеріали доповіді у вигляді комп’ютерного файлу, оформлені відповідно до зазначених нижче вимог. 

Матеріали доповідей учасників конференції будуть опубліковані в збірнику конференції, який учасники зможуть отримати під час реєстрації. 

Умови участі

Усі витрати (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників конференції.

Просимо заздалегідь повідомити про участь у конференції для бронювання місць у готелях м. Харкова. 

Вимоги до матеріалів доповідей, що публікуються

 1. Обсяг – 2-3 повні сторінки.

 2. Стандарти: файл Word; гарнітура шрифту – Times New Roman; розмір шрифту – 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1,25; усі береги – 2 см; сторінки без нумерації; під час набирання тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире, українські, російські («») та латинські (“”) лапки. Прохання уніфікувати використання напівжирного шрифту та курсиву для виділення прикладів та інших фрагментів тексту й не зловживати підкресленнями.

 3. Перший рядок (вирівнювання по правому краю) – ім’я та прізвище автора (напівжирний курсив); другий рядок (вирівнювання по правому краю) – місто (курсив).

 4. Через рядок відступу подається назва доповіді (великими літерами, вирівнювання по центру, шрифт напівжирний). Ще через рядок відступу друкується текст доповіді.

5. Бібліографічні посилання в тексті беруться в квадратні дужки: [2, с. 34]. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою: [6; 7; 8], [8, с. 21; 9, с. 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

6. Використані джерела зазначаються в кінці доповіді після заголовка Література (по центру). Перелік джерел оформлюється в порядку цитування відповідно до чинних стандартів. Зазначення міста видання, назви видавництва, року, загальної кількості сторінок (окрім інтернет-джерел) є обов'язковим. 

Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несуть автори.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам. 

Просимо після надсилання матеріалів перевірити (за  електронною поштою або телефоном) їх надходження до оргкомітету. 

Адреса оргкомітету:

кафедра мовної підготовки,

Національний університет цивільного захисту України,

вул. Чернишевська, 94,

м. Харків, 61023, Україна. 

Телефони для довідок:

 • кафедра мовної підготовки: (057) 707-34-27;

 • Кучеренко Олена Федорівна: +380974173360;

 • Тарадуда Олена Ігорівна: +380957596695;

 • Тороповська Лариса Володимирівна: +380959152859. 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект» 

17-18 грудня 2014 року

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

 

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи  

 

Посада

 

Домашня адреса

 

Телефони

 

Е-mail

 

Прізвище, ім’я та по батькові ректора (для відправки на його ім’я офіційного листа-запрошення для викладачів)

 

Назва доповіді

 

Напрям роботи конференції, у якому бажаєте взяти участь

 

Форма участі

очна

заочна

Необхідні технічні засоби

 

Потреба в готелі

так

ні

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!