Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4538 Міжнародна науково-практична конференція на тему Міжнародна освіта, стан та перспективи розвитку, НПУ ім. Драгоманова

Міжнародна науково-практична конференція на тему Міжнародна освіта, стан та перспективи розвитку, НПУ ім. Драгоманова

« Назад

До участі у конференції запрошуються: викладачі ВНЗ, науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, керівники та учасники програм міжнародної освіти, студенти. 

Мета конференції – обмін науково-теоретичною та практичною інформацією про стан соціокультурного процесу співпраці різних країн, народів, організацій та визначення перспектив її розбудови на шляху України до Європейського союзу. 

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Місце проведення конференції: НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 231. 

Регламент роботи конференції:

09:00 – 10:00 – Реєстрація учасників.
10:00 – 12:30 – Відкриття конференції. Пленарне засідання.
12:30 – 13:30 – Перерва в роботі конференції.
13:30 – 16:00 – Робота секцій.
16:30 – 17:00 – Закриття конференції 

Контакти:

Відповідальний секретар:

Організатори конференції: 

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут магістратури, аспірантури і докторантури

Кафедра методології науки та міжнародної освіти

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 

«МІЖНАРОДНА ОСВІТА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

яка відбудеться 2 квітня 2015 року.

співорганізатори конференції:

Інститут управління та економіки освіти

Кафедра управління, інформаційно-аналітичної роботи та євроінтеграції

Національна академія педагогічних наук України

Інститут вищої освіти

Відділ інтернаціоналізації вищої освіти

Тематичні напрями роботи конференції:

СЕКЦІЯ І. Філософсько-методологічні аспекти розвитку міжнародної освіти.

СЕКЦІЯ ІІ. Управлінські та інформаційно-комунікаційні технології міжнародної освіти.

СЕКЦІЯ ІІІ. Економічні та правові аспекти функціонування міжнародної освіти.

СЕКЦІЯ ІV. Педагогічні та етно-психологічні особливості міжнародного освітнього простору.

СЕКЦІЯ V. Культурологічний компонент міжнародного освітнього простору. 

Форма участі у конференції:

а) очна (виступ з доповіддю, друковані матеріали, сертифікат учасника, кава-брейк, участь у інших заходах, що передбачені програмою конференції);

б) заочна (публікація матеріалів та сертифікат учасника). 

Інформаційна підтримка:

1. Журнал наукових праць "Нова парадигма" (фахове видання з філософських наук, політології та соціології).

2. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи; Серія 18. Економіка і право. 

Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірниках див. на сайті журналу "Нова парадигма" http://novaparadigma.org.ua/

Вимоги до оформлення тез доповіді

* обсяг тез до 3-х сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова;

* поля: верхнє, нижнє і праве - 15 мм, ліве - 20 мм;

* шрифт Times New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал - 1,5;

* перший рядок - (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які її мають); другий рядок - (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада;

* наступний абзац - (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняні по центру) назва тез;

* далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються;

* література оформлюється в кінці тексту під назвою "Література" у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому - номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].

* назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Петренко_Олена.doc)

* тема повідомлення повинна містити ім'я та прізвище учасника з обов'язковою вказівкою "на конференцію".

Всі матеріали, що надсилаються для публікації (як статті, так й тези) проходять обов’язкову перевірку на дотримання вимог щодо структури, актуальності та новизни матеріалу. Редакційна колегія залишає за собою право відправляти матеріали публікацій, що не відповідають вимогам, на доопрацювання. 

Умови участі у конференції:

а) до 25 березня 2015 р. заповнити реєстраційну форму учасника конференції за посиланням на сайті osvitaconference.wordpress.com

б) організаційний внесок з учасника конференції складає 50 грн., подається під час реєстрації учасників конференції та використовується на покриття витрат, пов’язаних з опублікуванням програми конференції, сертифікату учасника та поштовою розсилкою. Для докторів наук участь у конференції безкоштовна.

в) до 29 квітня 2015 року надіслати матеріали (стаття або тези доповіді за вибором учасника конференції) на електронну адресу конференції: osvita.conf@gmail.com та внести оплату за публікації. Для докторів наук публікація тез конференції безкоштовна. 

Порядок друку матеріалів:

а) розміщення статті в збірнику наукових праць "Нова парадигма" та Наукових часописах НПУ імені М.П. Драгоманова. Оплата вартості публікації – 400 грн. за статтю обсягом не більше 0,5 друк. аркуша, тобто 10-12 стор.; при перерахуванні коштів необхідно вказувати призначення платежу: "За публікацію статті").

б) розміщення тез доповіді у Матеріалах конференції. Оплата вартості публікації з розрахунку 1 сторінка – 15 грн., обсяг – до 3-х стор.; при перерахуванні коштів необхідно вказувати призначення платежу: "За тези конференції").

Програма конференції, сертифікат учасника, збірник тез та журнал будуть надіслані після проведення конференції до 15 червня 2015 р. на поштову адресу, вказану в анкеті. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЛАТУ за публікацію статей та тез в збірниках та Матеріалах конференції: картка Приватбанку № 4149 4378 3020 6155, власник картки Григоренко Ірина Василівна. Про перерахування коштів необхідно ОБОВ'ЯЗКОВО повідомити на е-мейл конференції, надіславши скановану квитанцію про оплату та вказавши при цьому прізвище автора та назву статті, за яку сплачено.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!