Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4537 Конференція на тему Концептуальна парадигма творчості Шевченка, філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти, НАПН

Конференція на тему Концептуальна парадигма творчості Шевченка, філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти, НАПН

« Назад

Міністерство культури України

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Інститут післядипломної освіти

Кафедра української та іноземних мов

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти»

 

м. Київ, 26-27березня 2015 р.

Загальна інформація

Мета конференції: обґрунтувати та дослідити літературну та громадянську діяльність Великого Кобзаря в широкому історичному, філософському, лінгвістичному та мистецькому контекстах.

Місце проведення: конференц-зала Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп.15, ауд. 1

До участі в міжнародній конференції запрошуються вчені, молоді науковці, аспіранти, викладачі та наукові працівники закладів освіти, науки та культури України.

Повні тексти доповідей (наукові статті) можуть бути надруковані в науковому часописі «Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство.».

Мова конференції: українська, російська, англійська.

Передбачено роботу таких секцій: 

 1. Шевченко і філософська та національно - історична думки

 2. Мовний світ Тараса Шевченка.

 3. Постать і творчість Т. Шевченка в аудіовізуальних мистецтвах.

 4. Сучасна наукова концепція біографії та спадщини Т. Шевченка. 

 1. Творчість Т. Шевченка в європейській культурі.

 2. Т. Шевченко як майстер образотворчого мистецтва.

 3. Постать і творчість Т. Шевченка в культурологічному аспекті.

 4. Педагогічні погляди Т.Шевченка. 

Розклад роботи

Початок роботи конференції 26 березня 2015 р.:

09.30–10.00

Реєстрація учасників

10.00–10.30

Відкриття конференції

10.30–14.00

Пленарне засідання

14.00–15.00

Обідня перерва

15.00–18.00

Наукова дискусія

Завершення роботи конференції 27 березня 2015 р.:

 

11.00–14.00

Робота секцій

 

14.00–16.00

Підведення підсумків. Ухвалення резолюції

 

 

 

 

Реєстрація (подання інформаційних матеріалів)

 

Для участі в роботі міжнародної конференції потрібно надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 20 березня 2015 року такі документи:

1) заповнену за зразком заявку;

2) тези доповіді.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези. Наприклад: Годз_Заявка.doc, Годз_Тези.doc

Заявку та тези необхідно надіслати до 20 березня 2015 р. за електронною адресою: (з позначкою «конференція»).

Внесення доповідей у план конференції проводитиметься за рішенням організаційного комітету.

Вимоги до тез доповіді

Ліворуч без відступу подати індекс УДК. Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює або навчається автор. Шрифт Times New Roman, кегль 14.

Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, грубо.

Зразок оформлення

УДК 930.25 “1990/2010” ГОДЗ Оксана Володимирівна,

кандидат філологічних наук, доцент, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ, Україна) 

«ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ТЕКСТ І МОВНА ОСОБИСТІСТЬ»

Текст тез подавати через один міжрядковий інтервал після назви. Вирівнювання за шириною.

Вимоги до оформлення: формат А-4; береги: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Обсяг тез: до 2 сторінок. 

Зразок оформлення заявки

  

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.

 2. Повна назва установи, в якій працює/навчається учасник, посада, науковий ступінь, вчене звання.

 3. Тема доповіді.

 4. Контактний телефон. 

 5. Електронна адреса. 

 6. Чи плануєте особисту участь у конференції? (Так або ні).

 7. Чи бажаєте опублікувати тези доповіді? (Так або ні).

 8. Чи є потреба в оформленні офіційного персонального запрошення? (Так або ні).

   

Організаційний внесок

Організаційний внесок включає участь у всіх заходах конференції, інформаційний пакет учасника

та примірник тез доповідей.

– для працівників НАКККіМ, аспірантів, здобувачів НАКККіМ — 50 грн;

– для представників інших ВНЗ та організацій: – 100 грн;

– для докторів наук – безкоштовно. 

Організаційний внесок можна надіслати на картку Приват банку.

Сафонова Ірина Григорівна – голова оргкомітету конференції (після сплати на картку прохання повідомити час сплати та прізвище платника, просимо зберігати чек) або сплатити особисто методисту кафедри української та іноземних мов Мироновій Світлані Василівні за адресою:вул. Лаврська, 9, корп.11, ауд.7 – кафедра української та іноземних мов.

Проживання і харчування за рахунок учасників. 

Координати організаційного комітету

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

вул. Лаврська, 9, корп. 11, ауд. 7, м. Київ, 01015.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!