Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4536 Конференція на тему Вища освіта України у контексті загальних цивілізаційних змін, виклики та можливості сьогодення, ЄУ

Конференція на тему Вища освіта України у контексті загальних цивілізаційних змін, виклики та можливості сьогодення, ЄУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Київський вузівський центр вищих навчальних закладів

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності _ Європейський університет

 

 ВЕЛЬМИ ПОВАЖНІ колеги!

У рамках інтеграції системи вищої освіти України до Європейського освітнього простору Європейський університет запрошує Вас до участі у

Міжнародній науково-практичній конференції

«Вища освіта України у контексті загальних цивілізаційних змін: виклики та можливості сьогодення»

м. Київ, 21 травня 2015 року.

Запрошуємо: викладачів, науковців, аспірантів, докторантів, керівників навчальних закладів, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, які мають відношення до тематики конференції.

У роботі конференції візьмуть участь фахівці з України, Польщі, Німеччини.

Місце проведення:

03115, м.Київ, бульвар Академіка Вернадського, 16-В, Європейський університет.

Початок роботи: 10.00

Початок реєстрації: 9.00

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Розвиток вищої освіти в Україні, Європі та світі.

2. Болонський процес, перспективи його імплементації в систему вищої
 освіти України.

3. Управління якістю освіти: досвід та новації.

4. Якість освіти: засоби та технології.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції.

Запропоновані та надіслані Вам теми не є вичерпаними. Ви можете самі запропонувати матеріал, який повинен бути в розрізі теми «Вища освіта України у контексті загальних цивілізаційних змін: виклики та можливості сьогодення».

Збірник матеріалів можна буде отримати (придбати) під час реєстрації.

Вартість одного примірника становить 130 грн. 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції необхідно до 30 березня 2015 року надіслати на електронну адресу організаційного комітету.

наступні документи:

 • Заявку на участь у конференції за запропонованою нижче формою.

 • Тези, оформлені відповідно до вимог.

 • Відскановану квитанцію про оплату оргвнеску.

   

Вимоги до оформлення тез

 • Тези надаються робочою мовою конференції на електронну адресу єдиним файлом у форматі MS Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docх чи *.rtf

 • Назва доповіді посередині рядка, перше слово з великої літери, без крапки (шрифт Times New Roman № 14, напівжирний), наприклад:

   

Вища освіта України у контексті загальних цивілізаційних змін: виклики та можливості сьогодення

 • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор (шрифт Times New Roman № 14), наприклад: 

Петров Петро Петрович

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки,

ДВНЗ «Міжнародний університет», м. Київ, для іноземців вказати країну

 • Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля тексту – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаної літератури». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказаним у них порядковим номером джерела за списком та через кому – номер сторінки (сторінок), наприклад: [6, с. 28].

 • Об’єм тексту: до 4 сторінок зі списком використаних джерел.

Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність текстів матеріалів несе автор.

Організаційний внесок становить 320 гривень без ПДВ.

Організаційний внесок включає: видання збірника, інформаційний пакет учасника, програму, канцелярське приладдя, технічний супровід, кава-брейк.

Реквізити для оплати:

Одержувач: ПВНЗ «Європейський університет» ЄДРПОУ

Призначення платежу «За участь у конференції» (обов’язково вказати П.І.Б. учасника) 

Додаткова інформація за тел. (044) 452-76-55, 450-99-31. 

Організаційний комітет

Додаток 1

 

Оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті загальних цивілізаційних змін: виклики та можливості сьогодення»

03115, м. Київ, бульвар Вернадського,16-в

 

Заявка

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Вища освіта України у контексті загальних цивілізаційних змін:

виклики та можливості сьогодення»

(21 травня 2015 р.)

Координати для зв’язку:

Даю згоду на використання моїх персональних даних для підготовки та проведення конференції.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!