Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4534 Міжнародна науково-практична конференція, Таврійські філологічні читання, Перекладознавство, ХДУ

Міжнародна науково-практична конференція, Таврійські філологічні читання, Перекладознавство, ХДУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

 

Міжнародна науково-практична конференція 

«I Таврійські філологічні читання» 

(обов’язкове видання збірника тез

та надання сертифікату учасника)

27-28 лютого 2015 року

м. Херсон

Мета науково-практичної конференції:

Залучення вчених, аспірантів, здобувачів, студентів до наукової дискусії, стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні. 

До участі у конференції запрошуються: студенти, науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі ВНЗ України та зарубіжних країн. 

Організаційний комітет: 

 • Федяєва В.Л. – д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи;

 • Демецька В.В. – д.філол.н., професор, професор кафедри романо-германських мов, декан факультету перекладознавства;

 • Борисова Т.С. – к.філол.н., доцент, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики;

 • Гізер В.В. – к.філол.н., доцент, завідувач кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики;

 • Глущук-Олея А.І. – к.філол.н., доцент, доцент кафедри романо-германських мов;

 • Главацька Ю.Л. – к.філол.н., доцент, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики;

 • Голотюк О.В. – к.філол.н., доцент, доцент кафедри романо-германських мов;

 • Кіщенко Ю.В. – к.філол.н., доцент, завідувач кафедри англійської і турецької мов;

 • Ткаченко Л.Л. – к.філол.н., доцент, доцент кафедри романо-германських мов;

 • Цапів А.О. – к.філол.н., доцент, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики.

Для участі у конференції необхідно до 24 лютого 2015 року (включно): 

I. Заповнити on-line заявку на участь у конференції, на яку можна перейти за посиланням: on-line заявка. 

IIСплатити організаційний внесок. 

III. Надіслати оргкомітету:

 • тези доповіді

 • відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску 

Електронна адреса оргкомітету:

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції. 

Наприклад: Любченко О.О._Квитанція

Любченко О.О._Тези 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька. 

Форма участі: дистанційна. 

Збірник тез та сертифікат учасника буде надісланий після проведення конференції на поштову адресу, вказану в анкеті,до 20 березня2015 рокуусім учасникам конференції. 

Вимоги до тез доповідей: 

- Обсяг тез – не більше 5 сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова;

- Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм;

- Шрифт – Times New Roman, кегель – 12

- Міжрядковий інтервал – 1,5

- Абзацний відступ – 1,25 см.

- Вирівнювання по ширині.

- Список літератури – не більше 5 джерел.

- Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.

- Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони маютьбути ретельно перевірені.

- Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несутьавтори доповідей. 

Секції за наступними напрямками:

 1. Засоби масової комунікації

 2. Теорія літератури, порівняльне літературознавство

 3. Література зарубіжних країн

 4. Загальне, порівняльно-історичне, типологічне мовознавство    

 5. Літературне джерелознавство та текстологія

 6. Теорія і практика перекладу

 7. Міжкультурна комунікація

 8. Риторика

 9. Українська мова та література

10. Російська мова та література

11. Романські, германські та інші мови і література 

Зразок оформлення тез доповіді:

Секція: 1. Актуальні питання теорії перекладу романської та германської філології. 

Любченко О.О.,

старший викладач кафедри

німецької мови

Херсонського державного університету

м. Херсон, Україна 

Застосування комп’ютерних технологій у навчанні англійської та німецької мов

Текст текст текст…[2, с. 23-25]

Список літератури:

1. Копил І. П. До проблеми застосування сучасних інформаційних технологій при вивчені іноземних мов / І. П. Копил // 36. наукових праць. вип. 28 – К. : КНЛУ – 2005. – C. 30–38. 

Реквізити для оплати організаційного внеску:

Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк»

П.І.Б.: Прокопенко Олеся Ігорівна

МФО банка одержувача: 351005

Призначення платежу: поповнення рахунку Прокопенко О.І. від П.І.Б.

Зміни у формулювання призначення платежу не допускаються. 

Вартість організаційного внеску 130 гривень. 

Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції, сертифікату учасника, а також поштову пересилку учасникам. 

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні. 

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції. 

Контакти:

Факультет перекладознавства

Херсонського державного університету

Адреса: вул. 40 років Жовтня, 47

м. Херсон, Україна, 73000

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!