Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4528 Інформаційний лист до конференції на тему Духовні витоки Поділля, педагоги в історії краю

Інформаційний лист до конференції на тему Духовні витоки Поділля, педагоги в історії краю

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницька обласна рада

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського

Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка 

Хмельницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Хмельницька міська організація Національної спілки краєзнавців України

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній конференції 

ДУХОВНІ ВИТОКИ ПОДІЛЛЯ: ПЕДАГОГИ В ІСТОРІЇ КРАЮ

яка відбудеться 14 березня 2013 р.в

 Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Основні напрями роботи конференції:

1. Розвиток освіти на Поділлі.

2. Навчальні заклади краю: сьогодення та перспективи.

3. Відомі педагоги Поділля.

4. Просвітницька діяльність священослужителів-педагогів.

5. Педагоги Поділля у контексті суспільно-політичних трансформацій ХХ ст.

6. Повсякденне життя освітян краю.

7. Образ педагога в літературі та мистецтві Поділля. 

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів. Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 гривень. Доктори наук організаційний внесок не сплачують. Копії квитанцій про оплату подаються разом із статтями, оригінали автори зберігають у себе.

Банківські реквізити для оплати:

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

код 02138872 в ГУДКУ Хмельницької області

Призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції 15.03.13. 

Для участі в роботі науково-практичної конференції потрібно до 10 березня 2013 р. надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника [додаток 1] та текст статті із зазначенням напряму обсягом 6-8 сторінок тексту, оформленої відповідно до вимог [додаток 2].

Усі матеріали необхідно надсилати на адресу редколегії:

Науковий відділ, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, вул.Проскурівського підпілля, 139, м.Хмельницький, 29013.

Контактні особи: Галус Олександр Мар’янович, Телячий Юрій Васильович, Крищук Богдан Степанович. 

Додаток 1

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

„ДУХОВНІ ВИТОКИ ПОДІЛЛЯ: ПЕДАГОГИ В ІСТОРІЇ КРАЮ”,

Прізвище_____________________________

Ім’я, по батькові_____________________

Науковий ступінь, вчене звання_______________

Місце роботи (повна назва)_________________

Посада______________________________

Навчальний заклад (для здобувачів, аспірантів)________

Електронна адреса____________________

Домашня адреса______________________

Контактні телефони__________________

Назва статті____________________________

Секція, у межах якої планується доповідь____________

Бронювання житла („так”, „ні”)_________________

Дата______________________________

Підпис______________________   

Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Стаття повинна бути написана українською, російською, польською, англійською мовою в науковому стилі і не містити граматичних помилок (стаття має бути вичитаною і завіреною філологом).

Стаття повинна містити список використаних джерел та літератури, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (див. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел… (Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5. – С.26-30)); анотації і ключові слова (українською мовою після заголовка статті – 4-5 рядків, російською мовою після списку використаних джерел та літератури).

Автор статті несе відповідальність за правильність та достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них, що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, відредаговано, дата, підпис.

Рукопис статті подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа MS Word 97 (чи пізніших версій цієї програми). Параметри документа: поля – верхнє і нижнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см; шрифт – Times New Roman, Cyr, розмір 14, звичайного стилю, без переносів та табуляцій; інтервали: міжрядковий – півтора, між абзацами – 0; відступи: першого рядка – 0,7 см; зліва, справа – 0; вирівнювання абзаців – за шириною.

Матеріали розташовуються у такій послідовності:

1) ініціали та прізвище автора(ів); 2) вчене звання, науковий ступінь, посада; 3) місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів); 4) назва статті (не допускається друкування назви великими літерами); 5) текст статті; 6) список використаних джерел та літератури; 7) місце для запису дати надходження статті до редколегії, наприклад „__”__________201_р.

Порядок роботи конференції:

14 березня 2013 р., четвер

0900-1000 – реєстрація учасників

1000-1300 – пленарне засідання

1300-1400 – обід

1400-1600 – робота секцій

1600-1800 – екскурсія по м.Хмельницькому

1800-1900 – вечеря

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!