Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4522 Інформаційний лист до Міжнародної науково-практичної конференції на тему Методологія та історіографія мовознавства, ДДПУ

Інформаційний лист до Міжнародної науково-практичної конференції на тему Методологія та історіографія мовознавства, ДДПУ

« Назад

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

Інститут української мови НАН України

Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Інститут російської філології Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Інформаційний центр DAAD (Німеччина) у Києві

Кемеровський державний університет (Росія)

Вітебський державний університет ім. П. Машерова (Білорусь)

Донецький національний університет

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

 

Інформаційний лист 

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та історіографія мовознавства», присвяченій Дню слов’янської писемності й культури та 1025-річчю Хрещення Русі.

Конференцію буде проведено на базі Донбаського державного педагогічного університету в місті Слов’янську Донецької області 23 – 25 травня 2013 р.

Наукова проблематика конференції:

 1. Методологія мовознавства: проблематика, історія, сучасний стан і перспективи.

 2. Сутність лінгвістичного методу; його структура; метод і суміжні поняття.

 3. Методи фонології, морфонології, морфеміки та словотвору.

 4. Методи аналізу лексичної та граматичної семантики мовних одиниць.

 5. Методи граматичних досліджень: морфологія й синтаксис.

 6. Методи діалектології, ареальної лінгвістики, соціолінгвістики.

 7. Методи когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології.

 8. Методи зіставного мовознавства, лінгвістичної типології, універсології, перекладознавства.

 9. Методи лінгвогенетичних досліджень.

 10. Методи комунікативної лінгвістики, паралінгвістики, дискурсології, лінгвопрагматики, стилістики, лінгвістики тексту, герменевтики.

 11. Структурні та математичні методи в лінгвістиці.

 12. Лінгвістична історіографія: проблематика, історія, сучасний стан і перспективи.

 13. Проблеми періодизації історії мовознавства.

 14. Історія мовознавства в контексті лінгвістичних парадигм.

 15. Проблеми термінології методології та історіографії мовознавства.

Робочі мови конференції – слов’янські й англійська.

Регламент роботи конференції: 22 травня – заїзд і поселення учасників; 23 – 25 травня – пленарне засідання, робота секцій, культурна програма (Сіверський Донець, Святогірськ, Свято-Успенська Святогірська Лавра); 26 травня – від’їзд.

До початку конференції планується видання її матеріалів (доповідей), а також 7-го номера суспільно-політичного, літературно-художнього журналу «ЛітЕра».

Для участі в конференції просимо надіслати до 15 лютого 2013 р.:

1) заявку (форма додається) в електронному вигляді; заявку надсилається електронною поштою на адресу metody.slv@gmail.com у вигляді прикріпленого файлу;

2) доповідь в електронному вигляді; доповідь необхідно надіслати електронною поштою на адресу metody.slv@gmail.com у вигляді прикріпленого файлу у форматі *doc та *pdf (у разі використання нестандартних шрифтів просимо надіслати їх додатково);

3) поштовий переказ на адресу: Маторіній Наталії Михайлівні, вул. Білоруська, 12, м. Слов’янськ Донецької обл., Україна, 84122 (з розрахунку 25 грн за 1 стор.; публікації доповідей докторів наук без співавторства безкоштовні).

Оргкомітет інформує, що збірник матеріалів (доповідей) і програма будуть вручатися при реєстрації, розсилка їх поштою не планується.

Оргвнесок у розмірі 100 грн вноситься під час реєстрації (для докторів наук оргвнесок не передбачено).

Оплата проїзду й проживання – за рахунок учасників. Водночас оргкомітет відшукує можливість залучення спонсорських коштів для часткової компенсації витрат на проживання.

Запрошення на конференцію та додаткову інформацію буде надіслано після отримання заявки, доповіді й поштового переказу.

Телефони для довідок:

(050)676-85-30 (Маторіна Наталія Михайлівна, канд. філол. наук, доцент, Донбаський державний педагогічний університет – відповідальний секретар оргкомітету). Е-mail: metody.slv@gmail.com

(050)807-98-48 (Висоцька Наталія Леонідівна, аспірантка, Донбаський державний педагогічний університет – секретар оргкомітету).
Е-mail: metody.slv@gmail.com 

Оргкомітет

10 січня 2013 р. 

 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ 

Голова – Бріцин Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, професор, заступник директора Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, голова Наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності». 

Співголови:

Омельченко Світлана Олександрівна,доктор педагогічних наук, професор, ректорДонбаського державного педагогічного університету;

Широков Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України;

Гриценко Павло Юхимович, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України;

Сітарський Анджей, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту російської філології Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща);

Кюхлер Флоріан, керівник Iнформаційного центру DAAD (Німеччина) у Києві;

Піменова Марина Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історичного мовознавства та слов’янських мов Кемеровського державного університету (Росія);

Мезенко Анна Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального та російського мовознавства Вітебського державного університету ім. П. Машерова (Білорусь);

Теркулов В’ячеслав Ісайович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської мови Донецького національного університету;

Глущенко Володимир Андрійович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства Донбаського державного педагогічного університету.

Відповідальний секретар – Маторіна Наталія Михайлівна, кандидат філолологічних наук, доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства Донбаського державного педагогічного університету. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 

Редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1 (41 рядок на сторінці), абзац півтора сантиметри, розмір берегів – по 3 сантиметри праворуч, ліворуч, зверху й знизу. Посилання на літературу даються із вказівкою номера джерела в алфавітному списку; після номера джерела ставиться кома, потім мала буква с із крапкою: [14, с. 32]. Примітки даються внизу сторінки, використовуються індекси із суцільною нумерацією.

Прізвище автора й ініціали, що йдуть за ним, даються жирним курсивом з вирівнюванням праворуч, під прізвищем у дужках жирним курсивом наводиться назва міста: (м. Київ); (м. Таганрог, Росія), (м. Познань, Польща) тощо. Нижче у центрі великими буквами жирним шрифтом дається назва доповіді. Потім після пропуску одного рядка йде текст. Після тексту пропускається один рядок і в центрі великими буквами жирним шрифтом набирається слово ЛІТЕРАТУРА. Нижче з абзацу з нумерацією за алфавітом подається використана література із вказівкою загальної кількості сторінок для книг і початкової й кінцевої сторінок для статей. Література оформлюється згідно з вимогами, викладеними в наказі ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

Ілюстративный матеріал набирається курсивом. Розмежовуються тире й дефіс. У низці випадків використовується нерозривний пробіл: О. С. Мельничук, Ф. Бопп, Русанівський В. М., Шлейхер А., м. Київ, с. 5, С. 12, 380 с., 256 р., № 4, т. 6, Т. 2, Вип. 17, вип. 3, Ч. 2, ч. 3, і т. д., і т. п. тощо.

Орієнтовний обсяг доповіді – від 3 до 5 сторінок.

Доповідь подається в електронному варіанті без нумерації сторінок у вигляді прикріпленого файлу у форматі *doc та *pdf (у разі використання нестандартних шрифтів просимо надіслати їх додатково).

 

ЗАЯВКА

на участь в Міжнародній науково-практичній конференції

«Методологія та історіографія мовознавства» (23 – 25 травня 2013 р.)

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Місце роботи, посада

 

Науковий ступінь,

учене звання

 

Назва доповіді

 

Домашня адреса із вказівкою поштового індексу

 

Телефон, е-mail

 

Необхідність у житлі

непотрібне, санаторій, готель, гуртожиток (підкреслити)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!