Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4518 Оцінка ризиків і страхування, Бізнес-планування

Оцінка ризиків і страхування, Бізнес-планування

« Назад

Оцінка ризиків і страхування

Під підприємницьким (господарським) ризикомрозуміють можливість невдачі та непередбачених втрат, що виникають при будь-яких видах діяльності, пов'язаних із виробництвом та реалізацією продукції, робіт, наданням послуг, товарно-грошовими і фінансовими операціями, здійсненням соціально-економічних та науково-технічних проектів.

Ризик - це загроза того, що суб'єкт підприємницької діяльності матиме додаткові витрати порівняно з тими, що передбачались проектом або програмою його дій, чи отримає дохід нижчий ніж передбачалося. Особливо великим є ризик у новому підприємництві.

Ризики класифікуються за джерелами виникнення: політичні, господарські, форс-мажорні.

Політичні ризики обумовлені:

- ризиком зміни державного устрою, частими змінами уряду;

- нестабільністю політичної влади;

- неадекватністю політичних рішень;

Господарські ризики можуть містити:

- ризик зміни податкового законодавства;

- ринковий ризик (відсутність споживачів товарів та послуг);

- ризик капітальних вкладень (інфляція);

- ризик зміни цін постачальників;

- ризик затримки платежів за реалізовану продукцію;

- ризик неадекватного менеджменту тощо.

Форс-мажорні обставини містять:

- ризики землетрусу, повені, бурі, урагану, інших стихійних лих;

- ризики виникнення міжнаціональних конфліктів;

- ризик втрати майна при пожежі

Аналіз ризиків інвестиційного проекту наведений у дод. Л.

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

5.1. Основна література

1. Карпов В. А. Планування та аналіз підприємницьких проектів. − Одеса: ОНЕУ, 2014. – 243 c.

2. Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. – 173 с.

3. Економіка підприємства : [підручник для ВНЗ] / [Л.Г. Мельник, О. І. Каринцева, С.М. Ілляшенко та ін.] ; за заг. ред. Л.Г. Мельника. – 3-е вид, випр. – Суми : Університетська книга, 2012. – 648 с.

4. Агафонова Л. Т. Підготовка бізнес-плану: Практикум / Л. Т. Агафонова, О. Р. Рога. – [3-є вид.]. – К. : Знання, 2001. – 158 с. 

5.2. Додаткова література

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

2. Господарський кодекс України / Кодекс від 16 січня 2003 р. №436-IV [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

3. Податковий кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України
01 лютого 2016 р. № 2755-17 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

4. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

5. Про податок на додану вартість : Закон України від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

6. Державна служба статистики України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. ukrstat. gov. ua.

7. Міністерство доходів і зборів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minrd.gov.ua/

8. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!