Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4515 План виробництва продукції, Бізнес-планування

План виробництва продукції, Бізнес-планування

« Назад

План виробництва продукції

Цей розділ бізнес-плану готується тільки тими підприємцями, які будуть займатися виробництвом товару. Головне завдання – довести вашим потенційним партнерам, що ви можете виробляти потрібну кількість товарів у потрібний термін і з необхідною якістю. У цілому структура даного розділу може бути наступної.

1. Схема виробничих потоків на підприємстві. Дана схема наочно покаже, звідки і як будуть надходити всі види сировини й комплектуючих, у яких цехах й як вони будуть перероблятися в продукцію, як і куди ця продукція буде поставлятися. У схемі повинні бути відображені процеси контролю якості.

Після вивчення ринку сировини та матеріалів потрібно скласти специфікацію на потрібні види матеріальних ресурсів. Специфікація має містити найменування й характеристику матеріалів, вимоги до них. До специфікації включають всі характеристики та стандарти потрібного матеріалу. Визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах проводитися як у натуральному, так й у вартісному виразі з метою узгодження цього розділу плану з планами витрат, фінансовим планом (табл. 3).

Таблиця 3

Планова місячна потреба в матеріальних ресурсах

Сиро-вина

Місячна потреба

Вартісна місячна потреба, грн

Одиниця виміру продукції

При заванта-женні на %

При завантаженні на 100%

Ціна

При завантаженні на %

При завантаженні на 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Після складання специфікацій складають список можливих постачальників. Джерелом інформації для складання списку постачальників є вивчення ринку сировини й матеріалів (табл. 4). Потрібно повідомити, на яких стадіях і яких методах буде проводитися контроль якості і яких стандартів при цьому ви будете дотримуватись.

Таблиця 4

 Існуючі канали постачання сировини на підприємство та у перспективі 

Перелік

постачальників за регіонами

Обсяг сировини, що надходить

Якість сировини

Можливості заміни

існуючі

на перспективу

факт

прогноз

 

 

 

 

 

 

  1. Виробничий цикл. Дайте графічну характеристику виробничого циклу вашого бізнесу. Вкажіть, як будете справлятися із сезонними коливаннями завантаження виробничих потужностей (наприклад, за рахунок створення запасів і їх використання в пікові періоди).

  2. Виробничі потужності і їх розвиток. Для вже існуючого бізнесу опишіть виробничі потужності, включаючи виробничі й адміністративні приміщення, склади і площі, спеціальне устаткування, механізми та інші виробничі фонди, наявні на підприємстві. Вкажіть, як і коли будуть придбані додаткові потужності. У розділі необхідно відзначити чи збираєтесь ви купувати або орендувати обладнання й приміщення. Скільки це буде коштувати, коли збираєтеся це зробити і яка частка коштів, отриманих від партнера, піде на ці цілі? Вкажіть потреби в устаткуванні на найближчі три роки. Поясніть, як і коли в наступні три роки плануєте розширювати приміщення й нарощувати потужність устаткування для збільшення обсягу продажів, яка вартість усього цього (табл. 5).

Таблиця 5

 Машини та устаткування

Найменування обладнання

Купівля чи оренда

Нове чи вживане

Вартість

Термін служби, місяців

Амортизаційні відрахування за місяць

 

 

 

 

 

 

  1. Виробничий план. Опишіть весь виробничий процес. Підтвердіть правильність цих рішень із погляду витрат на підтримку запасів, кваліфікації робочої сили, розміру партій продукту й ін. Вкажіть найбільш імовірних субпідрядників і постачальників й охарактеризуйте ступінь їх надійності. Підготуйте виробничі плани з інформацією, що характеризує залежність витрат від обсягу виробництв, покажіть необхідний рівень запасів. Опишіть ваш підхід до контролю якості, управління виробництвом і запасами; поясніть, як інспекційні процедури й система контролю якості дозволять звести до мінімуму рівень браку.

План виробництва та реалізації продукції визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів. Він обумовлює завдання з введенням в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті тощо

Виробнича програма складається із 2-х розділів: плану виробництва продукції в натуральному (умовно-натуральному) вигляді та плану виробництва у вартісному вигляді (табл.6).

Таблиця 6

Обсяг виробництва по рокам

Вид продукції

Номенклатура продукції

Одиниця вимірювання

Обсяг виробництва по рокам

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

У план виробництва необхідно включити також інформацію про вид необхідних виробничих приміщеннях, потребу в основних виробничих фондах і чисельності робітників (як постійної, так і тимчасової) (табл. 7-8).

Таблиця 7

Планування потреби в оборотних коштах

Найменування

ресурсу

Норма

Потреба

Сума, грн.

витрати на 1 м3

на весь випуск

на весь випуск

Сировина, т.

 

 

 

Паливо, mj

 

 

 

Електроенергія, Квтч.

 

 

 

Разом

 

 

 

Завершувати даний розділ бізнес-плану потрібно оцінкою можливих витрат виробництва і прогнозом їх динаміки. Складається кошторис витрат. Кошторис витратце зведений план всіх витрат підприємства на певний період виробничо-фінансової діяльності. Він визначає загальну суму витрат виробництва за всіма видами ресурсів, стадіями виробничої діяльності, рівнями управління підприємством та іншими напрямами витрат. До кошторису включаються витрати основного й допоміжного виробництва, пов’язані з виготовленням і продажем продукції (робіт, послуг), а також на утримання адміністративно-управлінського персоналу, виконання робіт, які не входять до основної діяльності підприємства (табл. 9).

Завершальною стадією визначення майбутніх витрат є планування виробничої собівартості. Метою планування собівартості продукції є економічно обґрунтоване визначення величини витрат, необхідних у плановому періоді для виробництва і збуту продукції підприємства (дод.Д).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!